Cum trebuie să se poarte creștinii baptiști la înmormântările creștinilor ordocși?

Întrebare:

Soacra mea este baptistă și merge la toate priveghiurile și înmormântările celor ortodocși. Pe lângă toate acestea, merge și face și de mâncare pentru pomană sau cum se spune la mâncarea ce se dă după ce vii de la cimitir. Vă rog, ajutați-mă să înțeleg dacă din perspectiva creștină este bine sau nu ce face ea? Este după voia lui Dumnezeu sau nu? Mulțumesc pentru timpul acordat. 

În Sfânta Scriptură este scris:

1 Mai mult face un nume bun decât untdelemnul mirositor, şi ziua morţii, decât ziua naşterii. 2 Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere; căci acolo îţi aduci aminte de sfârşitul oricărui om, şi cine trăieşte îşi pune la inimă lucrul acesta. 3 Mai bună este întristarea decât râsul; căci, prin întristarea feţei, inima se face mai bună. 4 Inima înţelepţilor este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii.(Ecleziastul 7:1-4) 

Și mai este scris în Evanghelie:

Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. (Romani 12:15)

Mai doresc să citez și un pasaj din Epistola lui Pavel către Tit, unde Apostolul învață pe creștini să fie cei dintâi în fapte bune și în raport cu statul, dar și în raport cu oamenii care nu sunt mântuiți încă. El spune că aceasta este bine și de folos pentru oamenii care noi dorim să afle Evanghelia și să fie mântuiți:

1 Adu-le aminte să fie supuşi stăpânirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, 2 să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi oamenii. 3 Căci şi noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi şi urându-ne unii pe alţii. 4 Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, 5 El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, 6 pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; 7 pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice. 8 Adevărat este cuvântul acesta şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni! (Tit 3:1-8)

Din perspectiva Bibliei este bine și pentru soacra dumneavoastră și pentru restul oamenilor faptul că ea merge oricând moare cineva din oamenii pe care îi cunoaște și nu merge doar să viziteze, ci insistă să ajute cu ce poate și astfel caută să fie cea dintâi în fapte bune.

Este foarte imporatant pentru soacra dumneavoastre și pentru oricine altul să vestească Evanghelia la toți oamenii și atunci când merge la aceste priveghiuri, la înmormântări și la ajutor, să le spună oamenilor Evanghelia Domnului Isus Hristos care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricui o crede.

Vă sfătuiesc la următoarea înmormântare să mergeți împreună cu soacra și la priveghi și la ajutor. Acolo să vestiți împreună pe Domnul Isus Hristos și să vedeți cum o face soacra și dacă este nevoie, să o îndrumați cum ar putea să facă mai bine. Dar, presupun că veți avea dumneavoastră de învățat  multe de la ea. Vă recomand să citiți în acest sens articolul ”Ce așteaptă morții de la rudele lor?”

Dacă veți vedea anumite lucruri pe care le face soacra și sunt contrare învățăturii sănătoase a Domnului Isus Hristos, citiți împreună Biblia când vă întoarceți acasă, arătați-i ce anume nu este bine să facă și de ce. Cu privire la pomeni, vă sfătuiesc să citiți împreună cu soacra aceste două articole:

Cum să procedezi când primești de pomană?

Ce să faci cu lucrurile care au fost date de pomană soțului?

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute să fiți o mireasmă a cunoașterii Domnului Isus Hristos în orice loc și în orice vreme.