Cine sunt păgânii?

Întrebare:

Ce înseamnă păgân? Cine sunt acești oameni și de ce sunt numiți astfel? 

Dicționarul explicativ al limbii române DEX ne dă următoarea definiție a cuvântului:

PĂGẤN, -Ă, păgâni, -e,  s. m. și  f.,  adj. 1.  S. m. și  f. Persoană care se închină zeilor sau idolilor; idolatru;  p. ext. nume dat de creștini celor care sunt de altă religie decât cea creștină sau care nu are nici o religie;  p. restr. turc, mahomedan. 2.  Adj. Care aparține unei religii politeiste sau cultului civilizației antice greco-romane sau care se referă la antichitatea greco-romană;  p. restr. turcesc. 3.  S. m.și  f. Persoană care se abate de la dogmele religiei (creștine); eretic. 4.  S. m. și  f.  Fig. Om rău la suflet, crud, nemilos. 5.  Adj. Pătimaș, sălbatic, cumplit. –  Lat. paganus.

Cuvântul tradus cu “păgân” sau “neamuri” în Biblia românească este grecescul ETHNIKOS și înseamnă națiuni sau popoare. Așa îi numeau evreii pe toți oamenii din celelalte popoare care nu aveau revelația lui Dumnezeu, nu se socoteau cu ea și se închinau idolilor. În Epistola către Efeseni, Apostolul Pavel le amintește destinatarilor care acum erau creștini despre starea lor de altă dată, când au fost păgâni:

De aceea, voi, care altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur, şi care sunt tăiaţi împrejur în trup de mâna omului: aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume. (Efeseni 2:11-12)

Deci, indiferent de națiunea din care face parte, păgân este bărbatul sau femeia care:

  • este fără Hristos
  • este fără drept de cetățănie în poporul lui Dumnezeu (Biserica lui Hristos)
  • este străin de făgăduințele intrării în legământ cu Dumnezeu și deci, care nu face parte din Noul Legământ
  • fără nădejde de moștenire a vieții veșnice
  • fără Dumnezeu în lume

Indiferent care este religia omului, dacă nu a crezut în Domnul Isus Hristos din toată inima și nu a intrat în Noul Legământ cu El nu poate fi mântuit, pentru că Isus a spus:

„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)

Mai sunt o categorie de oameni care se cred creștini datorită faptului că au fost născuți într-o națiune creștină sau din părinți creștini dar care niciodată nu au avut și nu au o relație personală cu Dumnezeu. Dacă nu au intrat în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos, atunci ei sunt păgâni și nu este nici o deosebire între ei și cei ce s-au născut în alte religii. Și unii și alţii au nevoie să se nască din nou prin credință în Hristos ca să nu aibă o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu.