Cine poate lua parte la Sfânta Împărtășanie?

Întrebare:

Care sunt premisele în baza cărora se primește Împărtășania? Pot primi aghiazma mare dacă am făcut sex în afara căsătoriei? Există o soluție sau mai multe pentru a primi Sfânta Împărtășanie?

În lumea modernă există multă confuzie cu privire la ce este și ce nu este Cina Domnului. Un lucru trebuie să-l cunoască fiecare creștin – Cina Domnului este un semn al Noului Legământ și pot lua parte la ea cei care au întrat în acest legământ prin credință în Domnul Isus Hristos.

Nu spune Biblia nimic despre aghiazmă în legătură cu Sfânta Împărtășanie. Cina Domnului se face cu pâine și cu rodul viței, așa cum scrie în Evanghelii.

Sexul în afara căsătoriei este curvie și un mare păcat care aduce după sine consecințe grave. Oricine a făcut un astfel de păcat, trebuie să se pocăiască și aceasta înseamnă să-și ceară iertare de la Dumnezeu și să nu mai comită acest păcat nici odată pentru tot restul vieții. Anterior am mai fost întrebat dacă poate lua Sfânta Împărtășanie cineva care fumează. Cina Domnului este o judecată tocmai ca să ne judecăm singuri în privința păcatelor comise cu voie sau fără voie, să ne pocăim de ele ca să nu le mai facem nici odată, ci să ne trăim viața în sfințenie, potrivit cu Noul Legământ în care am întrat prin credință în Isus Hristos. Dacă cineva ia parte la Cina Domnului în chip nevrednic, adică fără să se cerceteze în privința păcatelor comise ca să se pocăiască de ele și să nu le mai facă nici odată, prin aceasta atrage asupra sa osândă. Să ne păzească Dumnezeu de aceasta.