Ce spune Biblia despre anaforă?

https://moldovacrestina.md/es/que-es-y-que-no-es-la-abstinencia-2/Nimic. În Biblie nu este scris nimic despre anaforă.

Iată definiţia de pe http://www.ro.orthodoxwiki.org

Anafura este pâinea sfinţită la Sfânta Liturghie care se distribuie, în mod normal, de către preot la sfârşitul Sfintei Liturghii acelora dintre credincioşi care, pentru un motiv sau altul, nu s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Domnului, ca să aibă şi ei o participare concretă la sfinţenia celor săvârşite.

Sfânta Împărtăşanie, sau Cina Domnului a fost lăsată de Mântuitorul ca să fie practicată de toţi creştinii şi la acest subiect am scris anterior mai multe articole pe portal:

Nicăieri în Noul Testament nu este scris ce făceau creştinii cu pâinea sau cu vinul care rămâneau după celebrarea Cinei Domnului (Sfintei Împărtăşanii) şi cu atât mai mult, nu sunt scrise porunci privitoare la această pâine care mai apoi a fost numită “anafora”.