Ce spune Biblia despre desfacerea logodnei?

Întrebare:

Aş dori tare mult să postaţi, cu explicaţiile de rigoare, ceva despre logodnele făcute în Domnul şi desfăcute mai apoi, pentru că sunt tot mai mulţi tineri care văd că au ajuns să practice acest lucru. Ce spune Biblia vizavi de acest subiect şi care trebuie să fie atitudinea bisericii faţă de astfel de tineri?

În articolul Ce este logodna? am prezentat definiţia următoare:

Cuvântul din Vechiul Testament tradus în română „logodnă” este ebraicul „aras” şi înseamnă angajament să te căsătoreşti, sau a te lega cu promisiunea să te căsătoreşti cu cineva.

Doar o intenţie de desfacere a logodnei

În Biblie nu-mi amintesc să fie menţionat vre-un caz de desfacere a logodnei, dar este unul când mirele a avut această intenţie:

Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii; de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce S-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” (Matei 1:18-21)

Din acest text este evident că Iosif, până a aflat de la Cine era însărcinată Maria, a avut motiv serios să desfacă logodna. Mai spune aici că el nu a vrut să o facă de ruşine, dar a hotărât să o lase pe ascuns. Deci, în mod normal, dacă cineva desfăcea logodna aceasta aducea ruşine asupra unuia sau a ambilor celor logodiţi. Tot aşa este şi azi, desfacerea, sau ruperea logodnei aduce ruşine şi cel mai dureros o experimentează cel care este respins şi abandonat. De fapt, ruşinea aceasta o experimentează şi părinţii, fraţii şi rudele celor logodiţi.

Este o ştirbire a imaginii cereşti

Apostolul Pavel le-a scris creştinilor din Corint astfel:

Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos. (II Corinteni 11:2-3)

Deci, relaţia care este acum între Biserică şi Hristos este ca cea dintre o fecioară curată logodită cu un bărbat. Poate oare Hristos să renunţe la logodnica Lui care este Biserica? Poate oare Biserica să se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos şi astfel să rupă logodna? Nicidecum? Creştinii care desfac logodna ar trebui să se gândească că ştirbesc această imagine cerească şi prin fapta lor fac să fie vorbit de rău Numele lui Dumnezeu înaintea oamenilor.

Cum ar trebui să procedeze Biserica faţă de cei care desfac logodna?

Să cerceteze cauzele şi să ia atitudinea corespunzătoare faţă de cel vinovat. Îmi amintesc de un caz când un tânăr fiind conducător în Biserică a procedat astfel şi fără să dea explicaţii a desfăcut logodna făcând de ruşine şi pe fată. Din câte îmi amintesc, el a fost pus la observaţie şi scos din orice poziţie de conducere pentru că nu mai era un exemplu vrednic de urmat.