Ce spune Biblia despre descântece?

Întrebare:

In familia unor rude  apropiate mie se practică mersul la o persoană care descântă de deochi, dureri ciudate si apărute inopinat, etc. Rudele respective îmi zic că acestea chiar au efect, adică le trece durerea care aparent nu are nici o cauză de apariţie şi chiar mersul la medic nu a dat rezultate, de exemplu imposibilitatea temporara de a-şi folosi unul din picioare şi care a trecut ca prin  magie după mersul la descântătoare… Eu personal nu cred in aşa ceva ci doar in Dumnezeu ca unic Mântuitor… Ce ziceţi de asta?

Cu toate că ne pretindem a fi o naţiune creştină, cei mai mulţi din poporul nostru nu sunt conştienţi şi nu cunosc că descântecul este un mare păcat. De altfel, nu de puţine ori poţi vedea în ziare cum stau alături articole scrise e preoţi şi publicitatea vrăjitoarelor care se ocupă cu descântece. Când eram mic  şi mă îmbolnăveam de ceva am fost şi eu dus de mai multe ori la femeile din sat care descântau. Nici eu, nici părinţii mei, nimeni nu ştiau că aceasta este un mare rău şi prima dată am aflat adevărul doar când am citit Biblia.

Descântecul este păcat şi urâciune înaintea lui Dumnezeu

Una din legile date de Dumnezeu spune:

Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. (Deuteronom 18:10-12)

Descântecele nu au putere împotriva copiilor lui Dumnezeu

Este adevărat că descântecele au efecte pentru că ele se fac prin puterea Satanei şi a duhurilor necurate. Dar, aceste descântece nu au nici o putere împotriva copiilor lui Dumnezeu. Când Balaac, împăratul Moabului a chemat pe Balaam să blesteme poporul lui Dumnezeu şi să facă descântece împotriva lui, vrăjitorul acesta Balaam, a spus:

Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, nici vrăjitoria împotriva lui Israel; acum se poate spune despre Iacov şi Israel: Ce lucruri mari a făcut Dumnezeu! (Numeri 23:23)

Dumnezeu va judeca pe descântători

În cartea proorocului Maleahi, Dumnezeu a spus:

Mă voi apropia de voi pentru judecată şi Mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor şi preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriaşului, care asupresc pe văduvă şi pe orfan, nedreptăţesc pe străin, şi nu se tem de Mine, zice Domnul oştirilor. (Maleahi 3:5)

Dumnezeu să ne ferească de acest mare rău.