Ce spune Biblia despre apariția raselor umane?

Întrebare:

În unul din articolele recente publicat de Dvs. ați scris despre atitudinea creștinului față de rasism. Sunt foarte curios să aflu ce spune Biblia despre apariția raselor umane și care trebuie să fie atitudinea creștinului față de diferitele rase umane?

Ce spune Biblia despre apariția raselor umane?
Ce spune Biblia despre apariția raselor umane?

În 1800 înainte ca teoria evoluției lui Darwin să fie popularizată, cei mai mulți oameni atunci când vorbeau despre rase se refereau la grupuri cum ar fi “rasa engleză” sau “rasa irlandeză” etc. Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat în 1859 cînd Charles Darwin a pubilicat cartea sa “The origin of species by means of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life.” Posibil că argumente biologice cu privire la rasism au existat și până la 1859, dar odată cu acceptarea teoriei evoluției lucrurile au progresat și mai tare. Atitudinea oamenilor s-a schimbat, mulți au început să gândească în termeni de grupuri sociale diferite care, în filosofia evoluționistă, reprezintă rase umane diferite. Cu toate acestea, toți oamenii din întreaga lume sunt clasificați ca homo sapiens sapiens.

Astăzi oamenii de știință acceptă că biologic este o singură rasă umană. În unul din articolele publicate de ABC News se spunea: “Tot mai mulți oameni de știință constată că diferențele care ne separă sunt culturale și nu rasiale. Unii spun că cuvântul “rasa“ ar trebui să fie abondonat, deoarece este fără sens.” Deci, diferențele sunt din cauza culturii, dar nu din cauza genelor. Cauzele pentru care oamenii cred că sunt diferențe rasiale este pentru că au crescut într-o cultură care i-a învățat să vadă lucrurile în felul acesta.

Biblia nu folosește cuvântul “rase” cu referire la oameni, dar descrie toate ființele umane ca provenind dintr-unul singur.

“El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr’unul singur, să locuiască pe toată fața pămîntului; le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor.” (Fapte 17:26)

Acest adevăr subliniază faptul că toți suntem legați unul cu altul și că toți oamenii sunt descendenții lui Adam care a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Iov recunoaște că toți oamenii sunt egali înaintea lui Dumnezeu și toți oamenii trebuie să fie tratați ca creație a lui Dumnezeu, purtători a chipului lui Dumnezeu.

“De aș fi nesocotit dreptul slugii sau slujnicei mele, cînd se certau cu mine, ce aș putea să fac, cînd se ridică Dumnezeu? Ce aș putea răspunde cînd pedepsește El? Cel ce m-a făcut pe mine în pîntecele mamei mele, nu l-a făcut și pe el? Oare nu ne-a întocmit acelaș Dumnezeu în pîntecele mamei?” (Iacov 31:13-15)

Unii oameni însă cred că trebuie să existe diferite rase de oameni din moment ce există diferență în aspectul exterior, de exemplu: culoarea pielii, forma ochilor etc. Oamenii de știință au descoperit că dacă s-ar lua două persoane oriunde din lume, diferențele lor genetice ar fi de 0.2 la sută. Caracteristicile rasiale reprezintă doar 0.012 la sută din variația biologică umană. Dr. Harold Page Freeman a spus că doar 0.01 procente din genele unei persoane sunt reflectate în aspectul exterior.

Oamenii de știință au descoperit că există un pigment de bază numit melanină, care produce culoarea pielii noastre. Există două forme principale de melanină: eumelanină (brun închis spre negru) și feomelanină (roșu spre galben). Acestea se combină pentru a ne da culoarea specială a pielii pe care o avem. Melanina este produsă de melanocite care sunt celulele din stratul inferior al epidermei. Nu contează ce culoare a pielii avem, noi toți avem aproximativ aceeași concentrație de melanocite în corpul nostru. Melanocitele introduc melanina în melanozomi care transferă melanina în alte celule ale pielii, care sunt capabile să se separe în stratul cel mai de jos al epidermei.

Cunoaștem că Adam și Eva au fost primii oameni. Urmașii lor au umplut pământul. Cu toate acestea, în timpul potopului numărul oamenilor a fost redus la 8 persoane. Cele 8 persoane au dat naștere la toate triburile și națiunile din lume. Probabil că culoarea pielii lui Noe și a familiei lui era brun-roșcat. Acest lucru a permis fiilor săi și soțiilor lor să producă o varietate de nuanțe de piele în doar o singură generație. Pentru că comunicau aceeași limbă și trăiau în vecinătate, obstacolele care i-ar fi putut preveni de la căsătoriile mixte nu erau așa de mari cum sunt astăzi. Astfel, diferențele distincte și caracteristici de culoare a pielii oamenilor nu ar fi fost atât de răspîndite cum sunt astăzi.

După răzvrătirea oamenilor de la turnul Babel, limbile au fost încurcate, iar oamenii au fost răspândiți pe toată fața pământului.

Tot pămîntul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o cîmpie în țara Șinear; și au descălecat acolo. Și au zis unul către altul:,,Haidem! să facem cărămizi, și să le ardem bine în foc„.Și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. Si au mai zis:,,Haidem! să ne zidim o cetate și un turn al cărui vîrf să atingă cerul, și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pămîntului„. Domnul S’a pogorît să vadă cetatea și turnul, pe care-l zideau fiii oamenilor. Și Domnul a zis:,,Iată, ei sînt un singur popor, și toți au aceeaș limbă; și iacă de ce s’au apucat; acum nimic nu i-ar împedeca să facă tot ce și-au pus în gînd. Haidem! să Ne pogorîm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora„. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pămîntului; așa că au încetat să zidească cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pămînt, și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pămîntului. (Geneza 11:1-11)

Din cauza noilor obstacole lingvistice și geografice, oamenii nu s-au amestecat unul cu altul prin căsătorii, iar rezultatul a fost o divizare a fondului genetic. Astfel, în cadrul fiecărui grup s-au format culturi noi, unele fiind mai predominante decît altele. Odată cu nașterea noilor generații de copii, caracteristicile fiecărui grup au devenit tot mai proeminente.

În concluzie, putem spune că toți oamenii sunt urmașii lui Adam și Eva, toți sunt egali înaintea lui Dumnezeu și toți sunt păcătoși și au nevoie de mântuire. Toți avem nevoie să ne formăm o gândire biblică și să judecăm toate aspectele culturale din prisma Sfintelor Scripturi. În Hristos Isus toți sunt una.