Ce se întâmplă dacă nu te spovedești și împărtășești un timp îndelungat?

Întrebare:

Ce se întâmplă dacă nu m-am mai spovedit și împărtășit de trei ani? Este posibil ca acest lucru să fie cauza depărtării mele de Dumnezeu?

Mai întâi ar trebui să vă întrebați dacă ați avut vreodată o relație adevărată cu Dumnezeu, care poate exista doar atunci când cineva se pocăiește deplin de păcatele sale și, prin credință în Domnul Isus, intră în Noul Legământ. Doar atunci Duhul Sfânt vine să locuiască în această persoană, care va deveni ucenic sau ucenică a Mântuitorului și se va grăbi să se boteze și să se alipească de Biserica lui Hristos. Dacă nu ați avut o astfel de experiență încă, atunci nici nu ați avut încă o adevărată relație cu Dumnezeu, una care să-I fie Lui pe plac. Luați acum această hotărâre, plecați-vă genunchii înaintea lui Dumnezeu și pocăiți-vă în rugăciune și spuneți-I lui Dumnezeu despre hotărârea pe care ați luat-o în inimă. Apoi, căutați în localitatea de unde faceți parte o biserică unde este predicat Cuvântul lui Dumnezeu și unde creștinii toți caută să trăiască conform învățăturii sănătoase a Mântuitorului. Dacă nu aveți o astfel de biserică în localitate, căutați o astfel de biserică în localitățile din jur.

Dacă a avut loc în viața dumneavoastră nașterea din nou, v-ați botezat și ați făcut parte dintr-o biserică, dar de mult timp nu ați mai luat parte la Sfânta Împărtășanie și nici nu v-ați mărturisit păcatele, aceasta este mai degrabă o manifestare decât pricina îndepărtării de Dumnezeu. Îndepărtarea de Dumnezeu s-a început atunci când ați încetat să mai mergeți la biserică, să citiți Biblia zilnic și să vă rugați sistematic. Presupun că astfel ați încetat să mai aveți și părtășie cu creștinii adevărați și așa v-ați îndepărtat de Dumnezeu. Poate v-ați lăsat înșelată de grijile veacului acestuia sau de înșelăciunea bogățiilor și astfel ați ajuns să vă împietriți inima. Epistola către Evrei a fost adresată creștinilor și acolo este scris astfel:

De aceea, cum zice Duhul Sfânt: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu, unde părinţii voştri M-au ispitit şi M-au pus la încercare şi au văzut lucrările Mele patruzeci de ani! (Evrei 3:7-9)

Amintiți-vă dacă nu ați avut în viață momente de răzvrătire care v-au făcut să vă împietriți inima și să vă îndepărtați de Dumnezeu. Același autor al Epistolei către Evrei mai spune:

Luaţi seama, dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel Viu. Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului. (Evrei 3:12-13)

Sunt sigur că au fost oameni care v-au îndemnat să vă lipiți de Dumnezeu și să urmați învățătura Mântuitorului. Aceștia puteau fi părinții, păstorul, creștinii din biserică, colegii, etc. Ce ați făcut în aceste clipe? Ați ascultat sfatul lor sau v-ați lăsat călăuzită de părerea celor necredincioși, care vă ademeneau la păcat și necredință și, în cele din urmă, ați ajuns să vă îndepărtați de Dumnezeu.

În următorul capitol al Epistolei către Evrei este scris:

El hotărăşte din nou o zi: „astăzi” – zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!” (Evrei 4:7)

Primiți mesajul și îndemnul din acest articol și, în ascultare de Dumnezeu, grăbiți-vă astăzi să vă întoarceți din toată inima la Dumnezeu. Nu vă împietriți inima, ci grăbiți-vă să vă întoarceți la Dumnezeu. Luați legătura azi cu pastorul de altă dată sau, dacă împrejurările actuale nu vă permit aceasta, mergeți duminica viitoare la o biserică vie din orașul în care locuiți, acolo vorbiți cu pastorul și spuneți-i despre dorința pe care o aveți să vă refaceți relația cu Dumnezeu și să urmați în toate învățătura Mântuitorului nostru Isus Hristos. Căutați să vă alipiți unui grup de creștini care studiază Biblia cu toată seriozitatea și care trăiesc potrivit celor învățate din Scripturi și nu nesocotiți mărturisirea păcatelor și Sfânta Împărtășanie care este semnul și amintirea Noului Legământ în care am intrat noi, credincioșii, prin jertfa Domnului Isus Hristos. Așa să vă ajute Dumnezeu!