Ce să faci când simți că te-a părăsit Duhul Sfânt?

Întrebare:

Pace vouă. Am o neliniște și mă doare foarte tare gândul că am întristat Duhul Sfint și sunt părăsit. Într-o duminică, la biserica s-a predicat că și Satan poate să dea Duhul Sfânt, bineînțeles, o imitație, și că creștinii ar putea să fie înșelați, chiar dacă vorbesc în limbi, că Duhul trăiește într-o inimă curată, etc. M-am simțit păcătos și mă întrebam dacă și eu am doar o imitație. În momentul când m-am îndoit am simțit o goliciune în piept, m-am simțit fără putere spirituală și când vorbesc în limbi, parcă nu mai curge rugăciunea ca înainte, chiar mă opresc. Este acum 3 zile și mi-e teamă că m-am îndoit și El m-a părăsit. Ce simți mai exact când Duhul Sfânt te părăsește sau mai este cale de revenire a Duhului Sfânt, dacă sunt părăsit? Fiți binecuvântați. Sunt tare neliniștit, am plâns în acea zi și nu puteam să dorm de necaz. Am simțit un gând care mi-a spus să dorm, iar eu am strigat în cămăruța mea. Cum sa dorm, când îmi lipsește ceva, nu pot dormi fără El, Îl vreau înapoi. Și ușa din spatele meu a început să se zguduie, de parcă era cineva acolo. M-am speriat, am simțit cum au intrat în mine fiori pe la spate și m-am suit în pat să dorm. De ce s-a zguduit ușa, ce s-a întâmplat? Mi-am amintit de multe păcate care le-am făcut și îmi pare nespus de rău că le-am făcut. I-am promis că nu am sa mai repet niciun păcat să mă ierte și să îmi dea Duhul Sfânt înapoi. Mă pot ruga, dar când vorbesc în limbi simt că mă rog cu mintea. Nu mai e ca înainte, cum spuneam câteva vorbe în limbi, curgea rugăciunea de parcă cineva o spunea în locul meu. Vă rog în Numele lui Dumnezeu să-mi spuneți tot adevărul fără ocolișuri. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Da, așa cum mă rogi, așa și voi face – îți voi spune tot adevărul fără ocolișuri. Nu știu cine te-a învățat credința, dar din ceea ce văd și scrii îmi dau seama că ai primit o învățătură greșită și anume, că credința și prezența Duhului Sfânt se măsoară prin simțăminte și prin vorbirea în limbi. Adevărata vorbire în limbi este un dar duhovnicesc, ca și celelalte, și este dat pentru zidirea trupului lui Hristos și ca să fie un semn pentru cei necredincioși. Nu toți creștinii au acest dar, ci doar unii și nu se măsoară prezența Duhului Sfânt cu faptul că ai sau nu acest dar. Este total greșit să crezi așa ceva. Creștinul trebuie să umble prin credință în ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu și nu prin ceea ce simte pentru că simțămintele te pod înșela grozav de rău. Uite și acum, simțămintele te fac să crezi că ai fost părăsit de Duhul Sfânt pentru că nu mai vorbești în limbi ca înainte în rugăciune și pentru că s-a auzit ușa.

Citește cu atenție încă odată mesajul tău și vei vedea că fraza cheie este “am simțit”, “nu mai simt”, “simt”, etc. Deci, totul este în jurul a ceea ce simți și nu a ceea ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu.

Nu poate da Satan niciodată Duhul Sfânt. Este adevărat că Satan înșeală pentru că este tatăl minciunii și ori de câte ori vorbește, vorbește din ale lui și nu potrivit cu adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, trebuie să fii atent și la cei care vin să-ți vorbească despre credință, dar nu în baza Cuvântului lui Dumnezeu, ci așa cum cred sau simt ei. Acei oameni sunt soli ai Satanei și fac faptele celui ce stă în spatele lor.

Vorbirea în limbi nu este indicatorul prezenței Duhului Sfânt într-o persoană. Îți recomand să citiți aici mai multe articole pe care le-am scris vizavi de subiectul vorbirii în limbi:

Ce a spus Domnul Isus Hristos despre vorbirea în alte limbi?

Ce relatează cartea Faptele Apostolilor despre vorbirea în alte limbi?

Oare au încetat unele daruri spirituale?

Cum să procedezi când vorbirea în limbi te împiedică să slujești ?

Ce semn dovedește botezul cu Duhul Sfânt?

Cum se raportează credința creștină la emoții și sentimente?

Nu trebuie să ne închipuim că prezența Duhului Sfânt ar aduce creștinului o stare de euforie și dacă nu mai este prezentă această stare să creadă că a fost părăsit de Duhul Sfânt.

Dacă ai lăsat să intre păcatul în viața ta, atunci prin aceasta ai întristat pe Duhul Sfânt și trebuie să te grăbești să te pocăiești. Cuvântul lui Dumnezeu spune:

Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. (1 Ioan 2:1-2)

Dacă crezi acest cuvânt al lui Dumnezeu, nu vei sta cu frica că te-a părăsit Duhul Sfânt ci te vei grăbi să te pocăiești și să-ți mărturisești păcatele ca să primești iertare cum este scris:

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi. (1 Ioan 1:9-10)

Simțămintele ar putea să te ducă în eroare și să te facă să te mai simți încă vinovat, chiar și după ce ți-ai mărturisit păcatele și te-ai pocăit. Nu te lăsa înșelat de simțăminte ci crede în Cuvântul lui Dumnezeu, care spune că, dacă ți-ai mărturisit păcatele, ai fost iertat.
Ce are a face ușa cu prezența Duhului Sfânt în viața ta? Nu cumva crezi că a ieșit Duhul Sfânt pe ușă? Duhul Sfânt este duh și nu te părăsește ieșind pe ușă. Iar dacă s-a auzit zgomotul la ușă, putea să fie și din pricina vântului sau mai știu din ce altă cauză. Nu trebuie să spiritualizezi  prea mult lucrurile. Un anumit tânăr lucra paznic de noapte într-o clădire cu mai multe etaje. A auzit un zgomot care se aude când deschizi geamul și a crezut că au venit hoții. Și-a învins frica și a mers să vadă ce este și, spre surprinderea lui, cineva din lucrători lăsate încă ziua un geam deschis și vântul îl închidea și deschidea. De aici venea și zgomotul care îl auzea. Paznicul a închis geamul. Dar, peste trei zile a fost diagnosticat cu diabet  și aceasta pentru că s-a lăsat foarte tare controlat de emoțiile lui care l-au dus grav în eroare la acel moment.

Eu te sfătuiesc să începi a citi sistematic Biblia, pentru că una din lucrările importante pentru care ne-a fost dat Duhul Sfânt este ca să ne călăuzească în tot adevărul, cum a spus Domnul Isus:

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi. (Ioan 16:13-14)

Îți recomand să faci rost de cursul “Darurile spirituale” de Kay Arthur și să-l studiezi. Acesta este un curs de studiu biblic inductiv care te va ajuta să studiezi în profunzime subiectul darurilor spirituale în profunzime, inclusiv și darul vorbirii în alte limbi.