Cât timp a trecut de la potop până la moartea Domnului Isus?

Întrebare:

„Câţi ani au trecut de la potop la moartea lui Isus?”

Am menţionat mai înainte Câţi ani au trecut de la Adam la ieşirea din ţara Egipt? şi Câţi ani sunt de la Adam până la Samuel. În aceste articole o să găsiţi calculele necesare.

Saul a domnit 40 de ani şi David tot 40 de ani..

“Şi, după ce a nimicit şapte popoare în ţara Canaanului, le-a dat de moştenire pământul lor, pentru aproape patru sute cincizeci de ani.
După aceste lucruri, le-a dat judecători, până la prorocul Samuel. Ei au cerut atunci un împărat. Şi, timp de aproape patruzeci de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminţia lui Beniamin.” (Fapte 13 :19-21)

Vremea cât a împărăţit David peste Israel a fost de patruzeci de ani: la Hebron a împărăţit şapte ani, iar la Ierusalim a împărăţit treizeci şi trei de ani.” (1 Împăraţi 2:11)

Istoricii au identificat perioada în care a domnit David în perioada de 1010–970 î.Hr. Deci de la începutul domniei lui David până la naşterea Mântuitorului au trecut 1010 ani, iar de la începutul domniei împăratului Saul până la naşterea Domnului Isus au trecut 1050 ani.

Deci, de la potop până la moartea lui Isus au trecut aproximativ 2613 ani.

Unele perioade nu pot fi calculate exact, deşi Biblia nu permite să extindem aceste perioade mai mult decât 10-20 de ani (de exemplu – perioada judecătorilor). Din acest motiv perioada de timp calculată de la facerea lumii poate poate fi puţin diferită de cea prezentată.