Câţi ani au trecut de la Adam la ieşirea din ţara Egipt?

Întrebare:

“Câţi ani au fost de la începutul lumii până la potop?
Câţi ani au fost de la Adam până la Avraam?
De la Adam şi până la ieşirea poporului evreu din Egipt, câţi ani au fost?”

Să răspund pe rând:

1. Câţi ani au fost de la începutul lumii până la potop?

Ca să calculăm va fi necesar să adunăm toţi anii din cartea Geneza până la potot:

Genesa 5
3 La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui, şi i-a pus numele Set.
6 La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos.
9 La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan.
12 La vârsta de şaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.
15 La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.
18 La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh.
21 La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.
25 La vârsta de o sută optzeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.
28 La vârsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu.
29 El i-a pus numele Noe.
32Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.

Noe era de şase sute de ani când a venit potopul pe pământ. (Geneza 7:6)”

2. Câţi ani au fost de la Adam până la Avraam?

Geneza 11 ne ajută să calculăm anii de la potop până la Avraam.

“10 Iată spiţa neamului lui Sem: La vârsta de o sută de ani, Sem a născut pe Arpacşad, la doi ani după potop.
12 La vârsta de treizeci şi cinci de ani, Arpacşad a născut pe Şelah.
14 La vârsta de treizeci de ani, Şelah a născut pe Eber.
16 La vârsta de treizeci şi patru de ani, Eber a născut pe Peleg.
18 La vârsta de treizeci de ani, Peleg a născut pe Reu.
20 La vârsta de treizeci şi doi de ani, Reu a născut pe Serug.
22 La vârsta de treizeci de ani, Serug a născut pe Nahor.
24 La vârsta de douăzeci şi nouă de ani, Nahor a născut pe Terah.
26 La vârsta de şaptezeci de ani, Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran.”

3. Câţi au au trecut de la Adam la ieşirea poporului evreu din Egipt?

De la Avraam până la Iacov au trecut 160 de ani:

““Avraam era în vârstă de o sută de ani la naşterea fiului său, Isaac.” (Geneza 21:5)
“Isaac era în vârstă de patruzeci de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuel, arameul din Padan-Aram, şi sora lui Laban, arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa, căci era stearpă; şi Domnul l-a ascultat: nevasta sa, Rebeca, a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei.Cel dintâi a ieşit roşu de tot, ca o manta de păr, şi de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieşit fratele său, care ţinea cu mâna de călcâi pe Esau; şi de aceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de şaizeci de ani când s-au născut ei.” (Geneza25:20-26)”

La intrarea în Egipt Iacov a intrat la faraon , care l-a întrebat câţi ani are:

“Faraon a întrebat pe Iacov: „Care este numărul zilelor anilor vieţii tale?”
Iacov a răspuns lui faraon: „Zilele anilor călătoriei mele sunt o sută treizeci de ani. Zilele anilor vieţii mele au fost puţine la număr şi rele şi n-au atins zilele anilor vieţii părinţilor mei, în timpul călătoriei lor.””(Geneza 47:8-9)

Cartea Exod ne dă numărul exact de ani cât au stat poporul evreu în Egipt:

“Şederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de patru sute treizeci de ani.(Exod 12:40)”

Deci, de la Avraam până la ieşirea din ţara Egipt au trecut 720 de ani.
Dacă adunăm anii de la Adam la Avram (1946 ani) şi de la Avraam la ieşirea din Egipt (720 ani) vom avea 2666 de ani. Deci poporul evreu a ieşit din Egipt în, aproximativ, anul 2666 de la crearea lumii.