Care este simbolul fîșiilor de pînză și a ștergarului cu care a fost înfășurat Hristos?

Întrebare

De ce în Ioan 20:4-7 erau fîșiile de pînză jos, iar ștergarul făcut sul și pus deoparte într-un alt loc? Ce reprezintă fiecare element?  

În Evanghelia după Ioan este descris evenimentul glorios al învierii Domnului Isus Hristos

“În ziua dintîi a săptămînii, Maria Magdalena s-a dus disdedimineaţă la mormînt, pe cînd era încă întunerec, şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormînt. A alergat la Simon Petru şi la celalt ucenic, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis: “Au luat pe Domnul din mormînt, şi nu ştiu unde L-au pus.” Petru şi celalt ucenic au ieşit, şi au plecat spre mormînt. Au început să alerge amîndoi împreună. Dar celalt ucenic alerga mai repede decît Petru, şi a ajuns cel dintîi la mormînt. S-a plecat şi s-a uitat înlăuntru, a văzut făşiile de pînză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns şi el, a intrat în mormînt, şi a văzut făşiile de pînză jos. Iar ştergarul, care fusese pus pe capul lui Isus, nu era cu făşiile de pînză, ci făcut sul şi pus într-un alt loc singur. Atunci celalt ucenic, care ajunsese cel dintîi la mormînt, a intrat şi el, şi a văzut, şi a crezut.” (Ioan 20:1-8)

Cei doi ucenici, Petru și Ioan, au alergat în grabă la mormântul Domnului Isus ca să se convingă de mărturia Mariei Magdalena “Au luat pe Domnul din mormânt, și nu știu unde L-au pus.” Mormântul Domnului Isus este gol, iar una din evidențe este că fîșiile de pînză cu care a fost înfășurat Isus erau jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul Lui a fost făcut sul și pus într-un alt loc singur. Probabil că cei doi îngeri menționați în Ioan 20:12 au făcut lucrul acesta: “Şi a văzut doi îngeri în alb, şezînd în locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la cap şi altul la picioare.” Acest lucru indică cu cîtă liniște a pășit din moarte la viață Domnul Isus Hristos. Toate evidențele cu privire la învierea Domnului Isus Hristos sunt pentru noi ca să credem și, crezând în El, să avem viață veșnică. 

Pe de altă parte, felul în care au găsit ucenicii pînza și ștergarul ne dovedește că nu era acțiunea unui hoț. Un hoț fie avea să fure trupul așa cum era sau avea să lase atît pînza, cît și ștergarul aruncate haotic, dar ștergarul era făcut sul și aranjat într-un alt loc. Evanghelia după Ioan menționează că Ioan a realizat că Isus a înviat și a crezut. 

Pînza și ștergarul nu simbolizează nimic, ci sunt o dovadă că Isus este viu. 

Pentru a înțelege adevărurile profunde din Evanghelia după Ioan cu privire la nașterea, lucrarea, moartea și învierea Domnului Isus Hristos vă invit la sesiunea “Evanghelizare și ucenicie” care va avea loc din 18-30 ianuarie 2016. În cadrul acestei sesiuni se va studia cursul “Dumnezeule exiști?” în care veți învăța relația Domnului Isus cu Dumnezeu Tatăl și efectul ei asupra ucenicilor Domnului Isus.