Dovezi în favoarea existenţei lui Dumnezeu

Dovezi în favoarea existenţei lui DumnezeuÎntrebare:

Vă rog să mă ajutaţi să conving un ateu că există Dumnezeu cu adevărat. Eu am tot încercat şi se pare că este în zadar. Dar, speranţa moare ultima… Va rog ajutaţi-mă să aduc un suflet la Domnul.

Când am citit pentru prima dată Biblia am rămas foarte surprins de faptul că nici odată Dumnezeu nu încearcă să aducă argumente în favoarea existenţei  Sale. De fapt, nici nu este necesar lucrul acesta. Într-un loc din Scripturi Apostolul Pavel spune:

Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. (Romani 1:18-23)

Teologii au sistematizat un şir de dovezi în favoarea existenţei lui Dumnezeu. Iată câteva articole care prezintă aceste dovezi:

Totuşi, Dumnezeu este transcendent şi omul poate să-L cunoască şi să zidească o relaţie cu El doar prin credinţă, aşa cum este scris:

Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. (Evrei 11:1)

Şi iar:

Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. (Evrei 11:6)

Este o alegere a fiecărui om să creadă sau să nu creadă în Dumnezeu, să recunoască sau să ignore dovezile despre netăgăduite care sunt în noi şi în afara noastră.