Când trebuie oprită relaţia de prietenie între creştin şi eretic?

Despre relația de prietenie între creștin și eretic am primit următoarea întrebare:

Cunosc persoane din diferite secte, care nu recunosc Crucea, Sfinții, Icoanele, etc.  Sunt prieten cu ei. Îmi degradez starea mea de creștin ortodox astfel? Când ar trebui oprita o relație de prietenie intre un creștin si alt tip de religie. Persoana respectiva e nebotezata, urmând sa facă acest lucru. E bine daca as putea-o convinge să se boteze in ortodoxism? Se practica botez ortodox la adulți(19 ani) ?

A fi creştin ortodox (drept slăvitor) înseamnă a fi un om care îl slăveşte pe Dumnezeu crezând şi trăind adevărul din Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament. Începe să citeşti şi să studiezi în profunzime Sfintele Scripturi şi dacă prietenul tău crede ceva deosebit de ceea ce scrie în Biblie, ajută-l să înţeleagă ce nu crede drept. Dacă este ceva în credinţa ta care este contrar Sfintelor Scripturi, atunci pocăieşte-te şi începe să trăieşti aşa cum scrie în Biblie.

Cu cine trebuie să opreşti prietenia?

Apostolul Ioan a scris în a doua sa Epistolă când trebuie oprită prietenia cu cineva şi zice:

Şi dragostea stă în vieţuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblaţi, după cum aţi auzit de la început. Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul! Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină. Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul. Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!” Căci cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaş faptelor lui rele. (2 Ioan 1:6-11)

Apostolul Ioan a scris această epistolă cu prilejul răspândirii unei erezii gnostice, numită DOCHETISM, care învăţau că Domnul Isus Hristos nu a venit în trup ci a fost o fantomă. Deci, ei negau adevărul Evangheliei care este scris pe paginile Noului Testament. În baza celor scrise de Apostolul Ioan putem scoate următoarele principii care se aplică azi tuturor creştinilor:

  • Să credem şi să vieţuim după poruncile lui Dumnezeu care sunt scrise cu exclusivitate în Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament
  • Să rămânem în învăţătura Domnului Isus care a fost de la început şi care ne-a fost transmisă prin cărţile inspirate de Dumnezeu care se găsesc în Noul Testament.
  • Oricine vine să ne aducă o învăţătură adăugată, sau care este diferită de învăţătura  sănătoasă a  Sfintelor Scripturi prezintă o ameninţare pentru credinţa noastră şi noi nu trebuie să salutăm astfel de învăţături şi nici pe oamenii care ni le aduc.
  • Ca să putem face diferenţa dintre erezie şi adevăr trebuie să citim Biblia în întregime şi apoi să o studiem sistematic ca să putem totdeauna judeca treaz în lumina Cuvântului lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt.
  • Oricine ridică alte scrieri omeneşti la nivelul de Sfinte Scripturi, sau le atribuie aceeaşi autoritate şi inspiraţie divină pe care o au doar cărţile canonice ale Sfintei Scripturi (Vechiul şi Noul Testament) este un eretic şi prezintă o ameninţare pentru credinţa noastră.

Cum să procedezi cu cei rătăciţi de la credinţa adevărată?

În Epistola lui Iuda scrie:

Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică. Mustraţi pe cei ce se despart de voi; căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc; de alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, urând până şi cămaşa mânjită de carne. (Iuda 1:20-23)

Iarăşi, Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne zidim sufleteşte pe credinţa noastră prea sfântă. Pentru aceasta trebuie să studiem Sfintele Scripturi pentru că ele conţin învăţătura credinţei noastre preasfinte. Fă-ţi din studierea Bibliei un obicei zilnic şi caută să o cunoşti în profunzime pentru că doar aşa poţi să-i ajuţi pe cei rătăciţi. Ne mai învaţă Biblia să-i mustrăm pe cei ce se despart de noi şi să căutăm să-i mântuim, adică să-i salvăm dacă au nimerit cu adevărat într-o rătăcire de la învăţătura Sfintelor Scripturi. Dar fim foarte atenţi ca să nu fim prinşi şi noi într-o erezie. Creştinii cărora le-a scris Iuda se confruntau tot cu aceeaşi erezie a gnosticilor, doar că aceştia erau de un alt fel, erau de cei care  schimbau în desfrânare harul lui Dumnezeu şi tăgăduiau pe singurul nostru Stăpân şi Domn Isus Hristos. Ei învăţau pe oameni că dacă harul este aşa de mare, putem să păcătuim cât vrem şi astfel se va înmulţi harul. O foarte periculoasă erezie în care erau atraşi cei slabi în credinţă şi în cunoaşterea învăţăturii sănătoase a Domnului Isus Hristos precum o găsim în Biblie. De aceea spune Sfântul Iuda să avem milă cu frică, urând până şi cămaşa mânjită de carne. Ereticii aceea erau nişte imorali şi cel care avea să stea prea mult la discuţii cu ei era ameninţat să fie atras în aceleaşi practici imorale şi păcătoase. De aceea, ne învaţă Dumnezeu să fim foarte precauţi când vrem să ajutăm pe vre-un om rătăcit să se întoarcă la credinţa preasfântă care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna şi care este pe paginile Sfintelor Scripturi.

Cu privire la botez

Cât priveşte botezul, toţi cei care s-au botezat în Sfintele Scripturi s-au botezat după ce au crezut din inimă în Domnul Isus Hristos indiferent de vârsta pe care o aveau la acel moment. Este bine pentru prietenul tău să se boteze dacă a crezut din toată inima în Domnul Isus şi a întrat în Noul Legământ prin naştere din nou.