Despre relevanţa scrierilor de la Nag Hammadi

Scrierile de la Nag Hammadi

Întrebare:

Am dat intamplator de acest site: http://www.descopera.org  si am ajuns sa citesc in sectiunea Religie unele articole. Sunt sigur de faptul ca nu am pregatirea cuvenita sa judec continutul unor texte care se refera la copilaria lui Isus, manuscrisele de la Nag Hammadi s.a. Sunt crestin si multe lucruri pe care le-am cunoscut intr-un fel in aceste articole sunt tratate dintr-o perspectiva stiintifica, ba mai mult, am simtit ca ateista. Nu vreau sa judec autorii acestui articol dar vreau sa primesc un sfat de la Dvs. daca merita sa-mi aprofundez studiile, caci cum spunea Sf. Vasile cel Mare: „Ratiunea porneste de la cunoastere ca sa ajunga la credinta”, si poate un argument ca acest autori se inseala sau distorsioneaza (lucru pe care l-am sesizat pe alocuri). Va multumesc anticipat.

Studiaţi Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament

Aşa cum scrie şi autorul articolului, textele au fost ascunse de către o comunitate gnostică care este condamnată pentru erezie în multe cărţi ale Noului Testament şi mai ales în Epistolele către Coloseni, Efeseni şi Epistola I a lui Ioan. Pentru creşterea spirituală trebuie să vă aprofundaţi în studierea cărţilor canonice ale Vechiului şi Noului Testament aşa cum le găsim în Biblie pentru că ele alcătuiesc Sfânta Scriptură  despre care este scris:

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:16-17)

Apostolii au condamnat ereziile cuprinse în scrierile de la Nag Hammadi

Învăţăturile gnostice din scrierile găsite la Nag Hammadi erau foarte răspândite în primele secole şi au creat multe probleme şi tulburări în biserici. Când creştinii din oraşul Colose şi din oraşele din jur erau ameninţaţi de aceste învăţături, Apostolul Pavel le-a scris:

Astfel, dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu. Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. (Coloseni 2:6-10)

Dar va întreba cineva…

Cum putem nega învăţătura cărţilor scrise şi semnate de Sfinţii Apostoli?

Nu este aşa, ele n-au fost scrise de Sfinţii Apostoli. În vechime, cei care răspândeau erezii, tocmai recurgeau la practica aceasta când semnau cu numele Apostolilor şi le atribuiau cărţilor scrise de ei ca să răspândească învăţături eretice. Când a venit o astfel de învăţătură la creştinii din Tesalonic prin care li s-a spus că ziua Domnului a şi venit, Apostolul Pavel le-a scris astfel:

Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, (2 Tesaloniceni 2:1-3)

De aceea, în orice epistolă Apostolul Pavel scria urarea de sănătate cu mâna lui şi aceasta era pentru creştini că epistola respectivă chiar era scrisă de Pavel, aşa cum scrie el:

Urarea de sănătate este cu mâna mea: Pavel. Aduceţi-vă aminte de lanţurile mele. Harul să fie cu voi! Amin. (Coloseni 4:18)

De aceea, nu mai daţi crezare la nici una din scrierile aşa zise “secrete” care aduc cu ele erezii nimicitoare. Studiaţi Sfintele Scripturi şi trăiţi adevărul din ele.