Când Dumnezeu nu ascultă rugăciunile?

Întrebare:

Mi se pare că rugăciunile mele nu trec de tavan. Este aşa de parcă aş spune o poezie sau aş vorbi singur. Rugăciunile parcă îmi sunt o povară. Nu pot mijloci pentru alţii, iar dacă mă rog de trei ori pe zi, de trei ori faci aceleaşi cereri. Nu am pace când mă rog, de parcă simt că Dumnezeu nu mă ascultă. Nu ştiu cum să ascult vocea Domnului atunci când mă rog şi nu ştiu cum să mă las călăuzit de Duhul Sfânt. În tot ceea ce fac mi se pare că nu fac bine. Am o stare mare de nervi şi nu ştiu dacă din această cauză rugăciunile mele nu funcţionează sau dacă starea mea de nervi este provocată de acest eşec în rugăciune. Am nevoie de un sfat practic.

Citește mai jos câteva motive majore pentru care rugăciunile omului nu pot fi ascultate de Dumnezeu. Verifică-ţi viaţa de rugăciune în lumina lor.

Dumnezeu nu ascultă rugăciunile:

Când te rogi de ochii lumii

Domnul Isus a spus:

Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor, pentru ca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. (Matei 6:5-6)

Chiar dacă azi sunt mai puţini oameni care vor să-şi facă nume prin religiozitatea lor, unii încearcă. Nu fi ca ei, pentru că Dumnezeu spune că nu vei avea altă răsplată decât lauda sau vorbele oamenilor. Dacă nu este o altă răsplată, înseamnă că nu vei primi răspuns la rugăciune.

Când te rogi cu repetări mecanice

Mântuitorul a mai spus:

Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi. (Matei 6:7-8)

Rugăciunea ”Tatăl nostru” a fost dată ca model, exemplu, iar unii, fără să-i înțeleagă sensul, se roagă cu ea mecanic transformând-o într-o bolboroseală pe care o fac dimineaţa, la prânz, seara, noaptea, în faţa lumânărilor aprinse, tot aşa cum procedează şi cu rugăciunea Maicii Domnului, a lui Nectarie, a lui Anton, etc.

Când te rogi fără credinţă

La începutul Epistolei lui Iacov scrie:

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale. (Iacov 1:5-8)

Textul biblic face referinţă la rugăciunea pentru înţelepciune, dar principiul este valabil la orice altă nevoie. Dumnezeu nu răspunde când oamenii se roagă fără credinţă.

Când te rogi cu gând rău

În aceeaşi epistolă a lui Iacov mai scrie:

De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi şi vă luptaţi, şi nu aveţi, pentru că nu cereţi. Sau cereţi, şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre. (Iacov 4:1-3)

Când oamenii, din motive egoiste şi rele, cer de la Împăratul Ceresc lucruri pentru a le risipi în plăcerile lor, nu primesc răspuns la rugăciuni, pentru că Dumnezeu nu le vrea răul şi nu le dă acele lucruri care le vor face rău. Când un copil bolnav cere lucruri care îi vor face mai rău, părintele bun nu-i dă lucrurile respective, tocmai pentru că îl iubeşte şi nu-i vrea răul.

Când nu ne mărturisim păcatele

În ultimul capitol al Epistolei lui Iacov scrie:

Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă! Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă, şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni. Apoi s-a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie, şi pământul şi-a dat rodul. (Iacov 5:13-18)

Dacă nu eşti transparent înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor, dacă ascunzi păcatele pe care le-ai săvârşit şi nu vrei să le recunoşti ca să te pocăieşti de ele, nu te aştepta să-ţi fie ascultate rugăciunile.

Când nu eşti credincios legământului

Căsătoria este un legământ încheiat înaintea lui Dumnezeu, care spune:

Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. (1 Petru 3:7)

Dacă nu te raportezi la soţie sau soţ aşa cum o cere Dumnezeu, nu te aştepta să-ţi răspundă Dumnezeu la rugăciuni.

Când nu trăim în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu

Înainte de răstignirea Sa, Domnul Isus le-a spus ucenicilor:

Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da. (Ioan 15:7)

Creştinul adevărat rămâne în Isus, pentru că Duhul Sfânt locuieşte în el. Pentru el este plăcere să împlinească voia lui Dumnezeu şi rugăciunea va fi făcătoare de minuni, pentru că orice va cere în rugăciune, va fi potrivit cu această voie a lui Dumnezeu şi în armonie cu Biblia.

Ce vei face şi ce vei schimba ca să-ţi fie ascultate rugăciunile înaintea lui Dumnezeu?

Îți recomand la subiect și această emisiune