De ce Biserica Ortodoxă nu acceptă instrumentele muzicale în închinare?

Întrebare: 

Am o nelămurire: de ce în Biserica Ortodoxă nu se cântă cu instrumente în timpul slujbei? 

 

 

Cred că este bine să auzim răspunsul chiar de la slujitorii Bisericii Ortodoxe. Adrian Cocosila a scris un articol în acest sens și pe lângă celelalte argumente spune că instrumentele au fost excluse ca să-l facă pe creștin să ia parte la închinare și să nu fie doar spectator. 

 

Fapt este că cei mai mulți teologi din vechime au pledat pentru excluderea instrumentelor din închinarea creștină, motivând că instrumentele erau pe larg folosite în închinarea și sărbătorile păgânilor. Ioan Gură de Aur pleda pentru cântarea exclusiv vocală și spunea într-o predică

 

Aţi ajuns fluier şi ţiteră Duhului Sfânt. Şi, în timp ce ceilalţi cântau diavolului, voi, prin şederea voastră aici făcându-vă organe şi instrumente muzicale duhovniceşti, aţi îngăduit Duhului Celui Sfânt să cânte în sufletele voastre şi să insufle în inimile voastre harul Lui. De aceea a şi răsunat o preafrumoasă cântare, care a înveselit nu numai pe oameni, ci şi puterile cele de sus.

 

Iar în altă predică tot Ioan Gură de Aur s-a pronunțat categoric împotriva închinării cu instrumente: 

 

Vrei să vezi că Dumnezeu urăşte slujirea cu timpane, cu alăută şi cu alte instrumente muzicale? „ Depărtează de la Mine, zice Domnul, sunetul cântărilor tale; nu vreau să aud cântecul instrumentelor tale muzicale”.Dumnezeu spune: „ Depărtează de la Mine” şi tu alergi ca să auzi trâmbiţele?

 

Mi se pare lipsită de argumente biblice excluderea instrumentelor din închinarea creștină. Am scris și un articol în acest sens. Totuși, când sunetul muzicii  cântate la instrumente este exagerat de tare, mi se pare că oamenii sunt descurajați să ia parte la închinare prin cântare și aș prefera să cântăm doar cu vocile.