Este suficient să ai biserica în inimă?

Întrebare:

Ce credeți despre oamenii care, văzând corupția din biserică, refuză să meargă la serviciile divine și spun că ei au biserica în inimă? Este acceptată înaintea lui Dumnezeu o astfel de abordare a credinței? 

Nu, o astfel de abordare a credinței nu este corectă și nu este plăcută înaintea lui Dumnezeu și iată de ce.

Biserica Harul din Chișinău

Ce înseamnă cuvântul “biserică”?

Cuvântul “biserica” din limba română este traducerea cuvântului grecesc εκκλησια a cărui semnificație este adunarea celor chemați pentru un anumit scop, congregațiune sau întrunire. Cum vedeți, deja prin definiție acest cuvânt implică întâlnirea cu alți oameni, aflarea în prezența altor oameni care s-au adunat și au fost chemați cu un anumit scop. Nu poți face o astfel de adunare în inimă, ci trebuie să te prezinți în persoană.

Biserica nu este o clădire

Confuzia aceasta că este suficient să ai biserica în inimă se mai trage poate și din faptul că mulți nu înțeleg ce este biserica și consideră că aceasta este clădirea în care se întrunesc creștinii. Este adevărat că în Noul Testament Biserica este comparată și cu o clădire, dar aceasta doar ca să scoată în evidență niște adevăruri importante tocmai despre aceea cât de dependeți suntem noi unul de altul în cadrul bisericii și că nu ne putem separa unul de altul, ci trebuie să slujim împreună pentru lărgirea Împărăției lui Dumnezeu.

Toți care spun că au biserica în inimă fac parte din ea?

Biserica lui Hristos este alcătuită din oamenii care au răspuns la chemarea lui Dumnezeu prin Evanghelie și care au crezut din toată inima în Domnul Isus Hristos și au avut experiența nașterii din nou. După ce au luat decizia să urmeze toată învățătura Mântuitorului așa cum o găsim scrisă pe paginile Noului Testament, ei s-au botezat și în felul acesta au devenit membri ai Bisericii lui Hristos. Foarte mulți oameni care spun că biserica este în inima lor nu au făcut niciodată parte din biserică, pentru că nu au avut încă experiența nașterii din nou și nu au luat ferma hotărâre să-L urmeze pe Hristos în toate. Și ce dacă au fost botezați când erau prunci? Conștiința lor nu a luat hotărâri pentru Dumnezeu nici atunci și nu ia nici acum, pentru că ei nu au experimentat nașterea din nou și, deci, nu sunt și nu vor fi mântuiți ca să intre în Împărăția lui Dumnezeu, ci merg la pierzare veșnică. Dovadă sunt viețile lor trăite în păcat și rebeliune față de Dumnezeu.

Dar de ce creștinii refuză să frecventeze serviciile divine ale bisericii?

Motivele pot fi multe. Materialismul zilelor noastre este unul. Oamenii fac eforturi enorme in goana după avere, după carieră și toate plăcerile vieții, dar când vine duminica se scuză că sunt prea obosiți sau că mai au de făcut alte lucruri care n-au reușit să le facă în timpul săptămânii. Studenții se scuză cu lipsa lor de la serviciile divine ale bisericii prin aceea că au a se pregăti pentru teze, examene etc. Toate scuzele acestor creștini, în cele mai multe cazuri, sunt o dovadă a faptului că umblă după lucrurile lumii acesteia mai mult decât după cele cerești și că nu au făcut din căutarea Împărăției lui Dumnezeu și a neprihănirii Lui prioritate. Apoi, din moment ce lipsesc de la serviciile divine ale bisericii de câteva ori, încep a-și face un obicei rău despre care este scris:

Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie. (Evrei 10:23-25)

Un alt motiv pentru care creștinii încetează să frecventeze bisericile sunt ereziile și învățătorii mincinoși care îi învață astfel. Spre exemplu, în ultima vreme, a apărut un predicator de limbă rusă, Andrei Șapovalov, care batjocorește biserica lui Hristos și pe toți slujitorii ei. S-au găsit persoane lesne crezătoare care după ce privesc pe Internet predicile acestui om plin de fiere amară, se rup de la bisericile lor și spun că este suficient să ai biserica în inimă. Cu privire la învățătorii și predicatorii mincinoși, care vorbesc împotriva bisericii lui Hristos apostolul Pavel a scris astfel:

Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor lesne crezători. (Romani 16:17-18)

Aș mai numi și un alt motiv pentru care unii oameni refuză să ia parte la serviciile divine și se separă zicând că biserica este în inima lor. Motivul acesta este egoismul. Unii vor să-și găsească în Biserica lui Hristos o scenă largă unde ar putea să-și facă un nume și se dau în goană după slavă deșartă. Ei caută doar să fie slujiți și apreciați și dacă nu le sunt satisfăcute orgoliile personale, atunci încep a merge de la o biserică la alta sau încetează să mai frecventeze serviciile divine.

Cine iubește, caută părtășie în persoană

La Cina cea de taină, după ce le-a spălat picioarele ucenicilor, Domnul Isus le-a spus:

Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13:34-35)

Dacă ești adevărat ucenic al lui Isus Hristos, vei fi cunoscut tocmai prin dragostea pe care o ai pentru alți creștini. Din moment ce ignori biserica și nu vrei să mergi la serviciile divine și nici să le slujești altor creștini cu darurile tale duhovnicești, nu mai ești un bun ucenic al lui Isus Hristos, cel puțin, nu poți fi recunoscut de alții ca și ucenic al Lui, căci ucenicii Lui se iubesc unii pe alțiii cum i-a iubit Hristos.

O înșelăciune a Satanei

Când leii doresc să atace un bivol, vor căuta mai întâi să-l scoată scoată afară din turmă și doar atunci îl vor ataca. Cuvântul lui Dumnezeu îl compară pe Satana, vrăjmașul sufletelor omenești, cu un leu care dă târcoale și caută pe cine să înghită. De aceea, se va folosi de agenții lui care vin să te convingă că “poți fi bun creștin fără a merge la biserică” sau că este suficient să ai biserica în inimă. Astfel, după ce te va rupe de turmă, își va înfige dinții în gâtul tău, te va omorî duhovnicește și te va înghiți. Îmi vei spune că nu am dreptate, că Domnul Isus a promis că nimeni nu ne va răpi din mâna Lui. Dacă este așa, atunci de ce ai ales singur să părăsești mâna lui Isus și pe sfinții Lui?

Întoarce-te la turma lui Hristos și nu mai fi o oaie rătăcită. Înțelege că cei care au cu adevărat Biserica lui Hristos n-o părăsesc, ci caută să fie totdeauna în părtășie cu toți sfinții care o alcătuiesc. Așa să te ajute Dumnezeu.