A fost întronat Domnul Isus ca și împărat ceresc în 1914?

Întrebare:

L-a întronat Dumnezeu, pe Domnul Isus ca și împărat ceresc în anul 1914 după exact 2520 de ani de la distrugera Ierusalimului așa cum susțin martorii lui Iehova? Atunci când a devenit rege ceresc Isus, și cum comentați acest subiect?

Afirmația martorilor lui Iehova, cum că Domnul Isus a început să domnească ca și împărat ceresc în anul 1914, a fost o încercare de a explica cum s-a împlinit “profeția”  cum că Domnul Isus avea să vină pe pământ în 1914 pentru a instaura “Regatul lui Dumnezeu”, adică Împărăția de o mie de ani despre care găsim scris la Apocalipsa capitolul 20. Este adevărat că Scripturile vorbesc despre un timp în care Dumnezeu va instaura Împărăția Sa pe pământ, când vor învia sfinții Vechiului Testament, când împărăția lui Israel va fi restabilită și David va fi împărat în Israel și Domnul (Dumnezeu în persoana Domnului Isus) va fi Împărat peste  tot pământul. Împărăția lui Dumnezeu va începe pe pământul acesta cu împărăția de o mie de ani și va continua în veșnicii pe un pământ nou (Apocalipsa capitolele 20 la 21).

Cum s-a dezvoltat această învățătură?

a fost întronat Domnul Isus ca împărat în 1914

Charles Taze Russel, fondatorul Societății Turnul de Veghe (Wachtower Society) s-a inspirat din lucrările lui N. H. Barbour din Rochester, New York, care învăța că Domnul Isus Hristos se va întoarce pe pământ a doua oară în 1874. Pentru că Domnul Isus nu s-a întors a doua oară pe pământ în 1874, Barbour a spus că întoarcerea Lui a fost “invizibilă”. Dar el nu s-a oprit aici. Foarte curând, în iulie 1877 el a publicat o carte “Three Worlds” (Trei lumi) în care afirma că întoarcerea invizibilă a Domnului Isus din 1874 a fost una preliminară celei vizibile, care urmează să aibă loc în 1914.

Russel, bazat pe afirmațiile lui Barbour, a spus că lupta de la Armaghedon (Apocalipsa 16:16, 19:19) va avea loc în 1914 (Studii, vol. II, pag. 98-99, 101 și vol. III, pag. 126 și 153). Această luptă avea să aibă ca urmare distrugerea tuturor puterilor modiale și instaurarea Împărăției lui Dumnezeu sau a Împărăției de o mie de ani, când sfinții vor împărăți cu Hristos pe pământ (Apocalipsa 20).  Pentru că în 1914 nu s-a întâmplat nimic din cele prezise, Russel s-a grăbit să spună că Domnul Isus Hristos a început să domnească în ceruri și că în scurtă vreme lumea va lua sfârșit.

J.F. Rutherford, care l-a urmat pe Russel ca și conducător spiritual a socității, a spus că lumea va lua sfârșit în 1925. El a scris și o carte “Millions now living will never die” (Milioane care trăiesc acum nu vor muri niciodată) în care afirmă că în 1925 va fi sfârșitul lumii și instaurarea Regatului lui Dumnezeu pe pământ, de aceea el se aștepta să-i vadă înviați și pe sfinții Vechiului Testament.

Deci, ideea că Domnul Isus a fost întronat de Dumnezeu ca și  Împărat ceresc în 1914, a fost o încercare a lui Russel de a explica de ce în anul 1914 Domnul Isus nu a venit efectiv pe pământ, la Armaghedon, pentru a-Și supune toate popoarele (să le cârmuiască cu un toiag de fier) și pentru a instaura Împărăția de o mie de ani după cum “profețise” dumnealui.

Când a fost întronat Domnul Isus ca și Împărat ceresc?

Încă înainte de moartea Sa, Domnul Isus a spus că este Împărat:

Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta”, a răspuns Isus. „Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici.” “Atunci un Împărat tot ești!”, I-a zis Pilat. “Da”, a răspuns Isus. “Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.” (Ioan 18:36-37)

Și despre Împărăția cerurilor Domnul Isus spune că:

Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăția cerurilor se ia cu năvală, și cei care dau năvală pun mâna pe ea. (Matei 11:12)

Întrebarea ar trebui să fie: când “împărăția lumii va trece în mâinile lui Dumnezeu și a Hristosului Său” (Apocalispa 11:15, 12:10)? Potrivit cu Scripturile aceasta trebuie să se întâmple la a doua venire a Domnului Isus pe pământ la Armaghedon, la sfârșitul celei de a șaptezecea săptămâni despre care a scris Daniel (Daniel 9:24-27). Dar când se va întâmpla lucrul acesta nu poate cunoaște nimeni!

Vă recomand să citiți și următorul articol ca să vedeți care erau raționamentele martorilor lui Iehova în ce privește a doua venire a Domnului Isus în 1914:

De ce fondatorii societății „Turnul de veghe” credeau că Domnul Isus trebuia să vină în 1914?