Zece (10) motive pentru fiecare preot să aibă un blog personal

În condiţiile actuale este deosebit de important şi necesar pentru fiecare preot să-şi deschidă un blog personal, sau al bisericii pe care o păstoreşte. Iată câteva motive:

1. Predicare

Fiecare preot pregăteşte predicile pe care le predică la biserică şi de obicei, după ce predică, nu se mai întoarce nici odată la acel mesaj şi nici nu-l lasă la dispoziţia oamenilor din biserică în formă tipărită. Este foarte uşor de plasat predicile pe blog şi aşa atât oamenii din biserică, cât şi oricine altul din lumea întreagă va putea accesa aceste predici la orice vreme.

2. Consiliere

Oamenii vin la preot pentru a primi sfătuire la situaţiile dificile prin care trec în familie, la serivic, în relaţii, etc. Prin intermedul blogului preotul poate descrie aceste situaţii specifice şi rezolvarea lor. Astfel, atât oamenii din biserică, cât şi cei din afară  sau din alte biserici, vor putea beneficia de aceste sfaturi. Vizitatorii blogului pot iniţia discutii prin comentarii, sau poate fi instalat un forum pentru discuţii pe blog.

3. Publicitate

Din moment ce s-a constituit o comunitate de oameni care vizitează blogul, este foarte uşor să-i anunţi rapid şi eficient cu privire la activităţile care sunt şi care apar pe parcurs în bisreică. Portalul http://www.moldovacrestina.md este deosebit de eficient în această privinţă.

4. Evaghelizare

Oamenii caută zilnic informaţii utile şi mai puţin utile pe Internet. Dacă prezentăm Evanghelia din prizma evenimentelor actuale, sau ale altor activităţi în care suntem implicaţi, oamenii ajung să viziteze site-ul nostru şi să afle Evanghelia. Spre exemplu, după ce am publicat o lecţie video scurtă despre aceia cum se face un tabel in programul Microsoft Word, o doamnă care este profesoare la scoală ne-a contactat şi a vrut să afle mai mult şi despre predarea computerului prin prizma Bibliei, dar mai ales a vrut să cunoască despre Dumnezeu. Ce bine ar fi dacă fiecare creştin ar avea un astfel de site unde să prezinte Evanghealia din prizma ocupaţiilor lui zilnice. Un bun exemplu poate fi blogul fiului meu David care are doar 10 ani dar prezintă tot ce află el din prizma Evangheliei. Domnul Isus ne învaţă să fim înţelepţi şi să putem porni discuţia de la orice prilej  şi subiect ca să vestim Evanghelia, aşa cum a făcut El în cazul cu femeia samariteancă.

5. Non-Stop

Nici un preot nu poate predica non-stop, sau face consiliere, sau orice altă lucrare. Dacă pui toate aceste resurse pe Internet în blogul tău personal, oamenii le pot accesa oricând, la orice oră din zi sau noapte. Iată o aplicare practică a îndemnului care i-a dat Apostolul Pavel lui Timotei:

Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece vii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa; propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp… (2 Timotei 4:1-2)

6. Pretutindeni

Înainte de înălţarea Sa la cer, Domnul Isus a spus ucenicilor Săi astfel:

… voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului. (Faptele Apostolilor 1:8)

Numai Dumnezeu este omniprezent şi poate fi în acelaşi timp în orice loc. Lucrul acesta nu este posibil la omeni. În versetul de mai sus, Domnul Isus a spus ucenicilor că vrea mărturia lor să fie peste tot răspândită pe pământ. Tehnologia Internet a oferit posibiltatea tuturor creştinilor şi preoţilor să facă o prezenţă a mărturiei lor, în acelaşi timp, peste tot. Oamenii pot accesa blogul tău din orice loc al lumii, în orice timp. Nu nesociti această posibilitate unicală.

7. Simplu

Este foarte simplă procedura de creare a unui blog simplu. Deschide http://www.wordpress.com şi urmează acei 3 paşi care îţi sunt ceruţi ca să creiezi un blog. Dacă vrei să faci unul ca acesta unde citeşti articolul, este puţin mai complicat, dar nu imposibil şi dacă apelezi după sfat sau ajutor, te vom ajuta cu plăcere.

8. Gratuit

Internetul abundă cu oferte gratis pentru ca să-ţi deschizi un blog personal. Multe din ele au interfaţa în limba română, ca să-ţi fie uşurat procesul de creare şi administrare a blogului.

9. Comunicare

Prin intermediul blogului poţi să ai o bună şi stabilă comunicare cu membrii bisericii care o păstoreşti, dar şi cu toţi cei oameni care vor crea o comunitate în jurul blogului tău. Tu poţi să le comunici tot ce ai şi ei pot să comunice cu tine prin comentarii, sau prin articolele ce le publică.

10. Colaborare

Din monent ce vei avea un blog, la orice moment poţi să deschizi conturi pentru alţi utilizatori, membri din biserica ta, sau alţi pastori, şi astfel împreună să colaboraţi la vestirea Evangheliei. La rândul tău, tu poţi să-ţi creiezi conturi pe alte bloguri şi să contribui cu articolele tale, comentarii, etc.

Ia în consideraţie aceste motive şi grăbeşte-te să-ţi creiezi un blog personal sau al bisericii şi să lărgeşti Impărăţia lui Dumnezeu prin intermediul blogului. Creştinii trebuie să folosească Internet-ul pentru lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Preoţii trebuie să-i înveţe pe creştini şi să-i motiveze la această slujire.

La sesiunea Doctrinile Bibliei, toţi studenţii vor avea privilegiul să înveţe cum se crează şi se foloseşte un blog la vestirea Evanghelii şi la lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu.