Ce spune Biblia despre depăşirea crizei financiare?

atitudinea noastră în criză financiară

Întrebare:

Cum să facem faţă unei crize financiare în căminul nostru, în firma noastră în societatea noastră?

Înţelege cauzele exterioare

Sunt anumite cauze exterioare care aduc sărăcia în ţările, firmele şi casele noastre. Important este să realizăm că toate sunt sub controlul lui Dumnezeu, aşa cum scrie în Biblie:

Domnul sărăceşte şi El îmbogăţeşte, El smereşte şi El înalţă, El ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit. Ca să-i pună să şadă alături cu cei mari. Şi le dă de moştenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă; căci ai Domnului sunt stâlpii pământului şi pe ei a aşezat El lumea. (1 Samuel 2:7-8)

Dumnezeu a adus acum  criza financiară şi economică, mondială şi în felul acesta va smeri pe unii, dar criza ne afectează pe toţi într-o măsură mai mare sau mai mică.

Alte cauze exterioare, care nu ţin de tine, pot fi o grindină, o secetă, sau o altă calamitate care a distrus roadele muncii tale şi astfel ai ajuns într-o criză. Caută să înţelegi de ce a îngăduit Dumnezeu să ţi se întâmple aceasta şi ce vrea să-ţi comunice sau să schimbe în viaţa ta.

Verifică cauzele interioare

Astfel am numit eu cauzele care ţin de tine şi pe care le poţi schimba sau înlătura. Una din cauze este trândăvia:

Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte. (Proverbele lui Solomon 10:4)

O altă cauză este că nu asculţi sfaturile oamenilor înţelepţi care îţi vor binele:

Sărăcia şi ruşinea sunt partea celui ce leapădă certarea, dar cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste. (Proverbele lui Solomon 13:18)

Încă o cauză frecventă este zgârcenia, când nu ajuţi pe alţii şi tot această zgârcenie te face să nu investeşti înţelept şi la timpul oportun:

Unul care dă cu mâna largă, ajunge mai bogat; şi altul, care economiseşte prea mult, nu face decât să sărăcească. (Proverbele lui Solomon 11:24)

Patimile rele totdeauna aduc după sine sărăcia:

Căci beţivul şi cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc, şi aţipirea te face să porţi zdrenţe. (Proverbele lui Solomon 23:21)

Dacă vrei să te îmbogăţeşti repede şi fără muncă, sau cu cele mai mici eforturi, tot vei ajunge sărac:

Cine îşi lucrează câmpul are belşug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belşug de sărăcie. – Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogăţească repede nu rămâne nepedepsit. (Proverbele lui Solomon 28:19-20)

Vezi care din aceste cauze ţi se potrivesc situaţiei tale şi caută să te eliberezi de ele cât poţi de repede.

Înţelege voia lui Dumnezeu

Chiar şi mulţi oameni harnici şi înţelepţi au ajuns să treacă prin mari crize financiare şi economice în viaţa lor. Pentru că toate lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, chiar şi aceste situaţii au avut partea lor pozitivă. Iacov scrie astfel în epistola care îi poartă numele:

Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: na ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc? ( Iacov2:5)

Situaţiile de criză financiară şi economică lucrează la caracterul nostru şi ne îmbogăţesc în credinţă.

Învaţă din criza financiară prin care treci

Apostolul Pavel le-a scris creştinilor din oraşul Filipi când le-a mulţumit pentru ajutorul material primit de la ei:

Am avut o mare bucurie în Domnul, că, în sfârşit, aţi putut să vă înnoiţi iarăşi simţămintele voastre faţă de mine. Vă gândeaţi voi la aşa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc. Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întăreşte. (Filipeni 4:10-13)

Nu înceta să te închini lui Dumnezeu

Să învăţăm din acest caz relatat în Evanghelii:

Isus şedea jos în faţa vistieriei Templului şi Se uita cum arunca norodul bani în vistierie. Mulţi, care erau bogaţi, aruncau mult. A venit şi o văduvă săracă şi a aruncat doi bănuţi, care fac un gologan. Atunci Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în vistierie; căci toţi ceilalţi au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.” (Marcu 12:41-44)

Nu uita că Dumnezeu este cel care sărăceşte şi îmbogăţeşte, iar criza economică şi financiară este un bun test pentru dragostea noastră şi ascultarea faţă de Dumnezeu. Închină-te lui Dumnezeu totdeauna.

Slujeşte altora şi în sărăcie

Când a stat în Corint ( care era un oraş cu locuitori bogaţi) şi a plantat biserica, Apostolul Pavel a primit suport financiar de la bisericile Macedoniei. Mai târziu, când îi îndemna pe creştinii din Corint să fie darnici şi să ajute pe cei din Ierusalim, care treceau printr-o perioadă de criză, Apostolul Pavel le-a scris următoarele:

Fraţilor, voim să vă aducem la cunoştinţă harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi sărăcia lor lucie au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor şi chiar peste puterile lor. Şi ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul şi părtăşia la această strângere de ajutoare pentru sfinţi. Şi au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului, şi apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. (2 Corinteni 8:1-5)

Să urmăm pilda creştinilor care au trăit frumos în belşug şi în sărăcie. Aşa să ne ajute Dumnezeu.