(VIDEO) Vor moșteni viața veșnică oamenii care nu au Duhul Sfânt?

Întrebare:

Vor fi mântuiți cei care nu au Duhul Sfânt la venirea Domnului?

 

Trebuie să trăim după îndemnurile Duhului

Vă invit să deschideți împreună Epistola lui Pavel către Romani:

Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii. Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului,
pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. (Romani 8:1-4)

În această Epistolă tocmai sunt puși în contrast cei care au Duhul Sfânt și cei care nu-L au. Înainte ca să avem Duhul Sfânt eram vânduți robi și firea păcătoasă era cea care determina acțiunile noastre. Acum nu mai este așa. Din moment ce am primit Duhul Sfânt, noi putem să alegem să ascultăm de El sau de firea pământească.

Cei ce sunt pământești nu sunt plăcuți lui Dumnezeu

În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu. (Romani 8:5-8)

Oamenii pământești sunt cei care nu au Duhul Sfânt. Ei nu pot trăi după îndemnurile Duhului, ci urmează doar îndemnurile firii pământești. Cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu, de aceea trebuie să înțelegem că sunt doar două opțiuni: ori trăiești după îndemnurile firii pământești, ori după îndemnurile Duhului.

Duhul Sfânt este garanția mântuirii noastre

Trebuie să știm că persoana care nu are Duhul lui Dumnezeu nu este a lui Hristos, dar dacă Duhul locuiește într-o persoană, aceasta este duhovnicească:

Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.(Romani 8:9-11)

Dacă Duhul Sfânt este în noi, suntem al lui Hristos. Duhul Sfânt este Cel care arată apartenența noastră față de Domnul Isus Hristos. Dacă Duhul lui Hristos locuiește în noi, atunci vom fi înviați împreună cu Isus Hristos.

La Efeseni spune că Duhul Sfânt este arvuna mântuirii nostre. Arvuna este o garanție, o parte din plată. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt ca și o garanție a salvării noastre. Cine nu are această arvună nu poate avea speranță la mântuire.

Nu poți primi mântuire, dacă nu ai trecut printr-o schimbare duhovnicească

La Evanghelia după Matei scrie așa:

În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice: „Iată glasul celui ce strigă în pustiE: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.” Ioan purta o haină de păr de cămilă, şi la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el; şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulţi din farisei şi din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră. Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: „Avem ca tată pe Avraam!” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. (Matei 3:1-9)

În aceste versete vedem că cei mai mulți oameni veneau și se pocăiau de păcatele lor și apoi erau botezați de Ioan. Fariseii, crezând că sunt urmașii lui Avraam, mergeau direct la botez, ocolind pocăința, însă Ioan le-a spus că  procedează ca niște pui de năpârci, adică ei nu doreau să se lase de păcatele lor, nu doreau să se pocăiască de felul lor vechi de viețuire pentru a trăi o viață neprihănită. Cu păcatele și răutatea lor doreau să intre în Împărăția Cerului așa cum sunt, fără a trece printr-o schimbare duhovnicească.

Domnul Isus va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc

Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci orice pom, care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţa cu desăvârşire aria şi Îşi va strânge grâul în grânar; dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.” (Matei 3:10-12)

Deci, iarăși vedeți două opțiuni, nu trei. Aceste două direcții pe care le ia omul la întâlnirea cu Domnul Isus Hristos. Domnul Isus va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Ar vrea să compare toți oamenii cu grâu și pleavă, grâul fiind oamenii care au ales să se pocăiască de păcatele lor și să-L primească pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. Acești oameni sunt botezați cu Duhul Sfânt și atunci ei vor moșteni Împărăția Cerului. Pleava sunt cei care au respins pocăința până azi. Dacă nu există pocăință și credință în Domnul Isus Hristos, tot pleavă rămân. Acești oameni vor fi botezați cu foc, vor fi aruncați în pierzare veșnică.

Crede din toată inima în Domnul Isus și alege să devii ucenicul Lui

Doar atunci când cineva crede din toată inima în Domnul Isus Hristos, se pocăiește de păcatele lui și ia decizia să urmeze învățătura Domnului Isus, este botezat cu Duhul Sfânt. Din moment ce o persoană a primit acest dar, ea Îi aparține Domnului Isus Hristos. Acest om primește garanția că trupul lui muritor va fi înviat împreună cu Domnul Isus.

Pentru a cunoaște mai multe adevăruri despre Duhul Sfânt și despre manifestarea Lui în viața creștinului, vă invit să priviți și această emisiune:

Dragii mei, eu mă rog să înțelegeți foarte bine lucrul acesta. Știu că pe mulți oameni îi opresc anumite păcate, sunt implicați în anumite relații din care nu vor să iasă și care îi opresc să facă un pas hotărât. Dacă ești tu una din aceste persoane, gândește-te bine. Fii înțelept. Oprește astăzi totul și ia hotărârea să devii ucenicul Domnului Isus, să rupi orice legătură a păcatului și să trăiești în deplină ascultare de Domnul Isus Hristos.

Dacă alegi să devii ucenicul lui Isus, Dumnezeu îți va da putere să trăiești o viață neprihănită în deplină ascultare de El. Dacă încă nu mergi la o biserică, te îndemn să cauți o biserică unde este cercetat Cuvântul lui Dumnezeu. Ferește-te de biserica unde sunt rânduieli omenești, unde nu se studiază Sfintele Scripturi. Grăbește-te să te botezi, căci așa a poruncit Domnul Isus Hristos:

Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. (Marcu 16:16)