Este biblic botezul în Numele lui Isus Hristos?

Întrebarea la care voi răspunde în acest articol se referă la botezul în Numele lui Isus, în comparație cu botezul în Numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt:

Domnule pastor Vasile, am citit Într-un articol de pe internet că Botezul Biblic și adevărat nu este În numele Tatălui, al Fiului și al sfântului Duh, ci doar în Numele lui Isus…și că acel verset de la Matei 28:19 a fost adăugat în plus în Scriptură. este adevărată această afirmație? Mulțumesc. Dumnezeu să vă călăuzească!

Ambele formule pentru botez le găsim în Biblie și este greșit să afirmăm că nu este biblic botezul în Numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Această frază se găsește doar o singură dată în Noul Testament:

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. (Matei 28:19)

Cei care afirmă că această frază a fost adăugată mai târziu de părinții bisericii vin cu următoarele argumente. Este cunoscut că Evanghelia după Matei a fost scrisă în limba ebraică. Cel mai vechi manuscript în limba ebraică al acestei Evanghelii datează cu anul 1385 și este numit Șem Tov. În acest manuscris din versetul 19 este menționat doar cuvântul “duceți-vă” și apoi urmează versetul 20. Având în vedere că este unicul manuscris în limba ebraică, se crede că este copia fidelă a originalului și demonstreză că mai târziu au fost adăugate celelalte cuvinte, dar nu este așa. De ce? Pentru că acest verset a fost citat de mulți autori antici. Unul din ei a fost Eusebias din Cezarea. Este adevărat că la o bună parte din autorii antici se găsește fraza doar până la botez, dar aceasta este o dovadă că textul original scris de Matei a inclus versetul 19.

Eu îmi pun întrebarea: de ce trebuie să nege cineva formula de botez “în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”? Chiar dacă ea se întâlnește o singură dată, învățătura despre Sfânta Treime este una de temelie în Biblie.

Formula de botez în Numele Domnului Isus este menționată mult mai des în Sfintele Scripturi și este tot atât de valabilă și are aceeași autoritate ca și atunci când se face în Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Rămâne la discernământul slujitorului care oficiază botezul ce formulare va folosi, dar nicidecum nu este aceasta un prilej ca să facem discuții sau divizări, căci ambele sunt deopotrivă de biblice.

Botezul este porunca Domnului Isus Hristos pentru toți acei care au ales să fie ucenicii Lui ca să moștenească viața veșnică și ei trebuie să se grăbească să se boteze.