(VIDEO) Este periculos să ne rugăm pentru persoanele care au comis păcate grave?

Întrebare:

Oare este adevărat că dacă te rogi pentru o persoană care poartă niște păcate foarte mari și dacă tu nu ai puterea sau darul de a te ruga, ca să zic așa, e posibil ca ele (păcatele sau
duhurile rele) să vină asupra ta? Și la ce se referă Pavel în Efeseni 6:12…? Cum pot să fiu mai atentă în privința aceasta?, pentru că am auzit că chiar și în cântece poți să cânți celui rău și să nu-ți dai seama.

Dragii mei, vreau să vă spun că noi trebuie să ne rugăm pentru oamenii care păcătuiesc. Nu trebuie să fim indiferenți unii față de alții și vreau să știți că nu prezintă nici un pericol dacă ne rugăm pentru persoanele care au păcătuit. Este înafara Bibliei conceptul acesta că dacă te rogi pentru o persoană păcătoasă, păcatele acelei persoane, oricât de grave nu ar fi ele, trec asupra ta. Nu, categoric nu este adevărat. Trebuie să cunoașteți că păcatele și duhurile sunt două lucruri diferite. Ceea ce ține de cântece, dacă îți place foarte mult o cântare, dar nu înțelegi sensul cuvintelor pe care le cânți ai putea să te închini diavolui. Cântarea poate avea un mesaj rău pe care tu îl cânți fără să conștientizezi lucrul acesta. Pentru a afla mai multe adevăruri ce țin de acest subiect, vă invit să  priviți acest video:

 

Trebuie să ne rugăm după voia Lui

Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; şi Dumnezeu îi va da viaţa, pentru cei ce n-au săvârşit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. (1 Ioan 5:14-15)

În contextul întregii Epistole a lui Ioan, păcatul care duce la moarte este negarea lucrării și divinității Domnului Isus Hristos. Apostolul Ioan nu spune că este păcat să te rogi pentru persoana care a păcătuit, dar nici nu zice că acest păcat va veni asupra ta. Tot ce vrea să ne transmită este să avem puțină speranță atunci când ne rugăm pentru persoana care Îl neagă pe Domnul Isus. De asemenea, rugăciunea trebuie să fie după voia lui Dumnezeu și pentru aceasta trebuie să cunoaștem bine voia Lui din Cuvântul Său.

Noi știm că plata păcatului este moartea, însă, în acest verset se vorbește despre creștinii care păcătuiesc accidental. În întreaga Epistolă ne spune:

Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:8-9)

În aceste versete suntem încurajați să ne rugăm și pentru creștinii care au păcătuit. Trebuie să ne rugăm ca ei să-și mărturisească păcatele și să primească mântuirea. Trebuie să înțelegem că nu ne punem viața în pericol atunci când ne rugăm pentru un om păcătos. Cum vedeți, cel mai grav păcat din aceste versete este negarea divinității și persoanei, Domului Isus Hristos.

Să ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu

În Epistola lui Pavel către Efeseni se vorbește despre lupta spirituală a creștinilor, și iată aici spune așa:

Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce ve-ţi fi biruit totul. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care ve-ţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii şi pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanţuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. (Efeseni 6:10-20)

Așa cum am afirmat și în mesajele anterioare, lupta aceasta duhovnicească se dă la nivelul minții. Satana și duhurile care îl slujesc, vor să ne atace la nivelul minții. Ei doresc să ne schimbe gândirea cu privire la Dumnezeu și la adevăr, însă, noi trebuie să luăm toată armura lui Dumnezeu. Acesta este echipamentul militar-duhovnicesc pe care trebuie să-l aibă fiecare creștin, pentru a se putea împotrivi în ziua cea rea și să rămânem în picioare după ce vom birui. Noi trebuie să fim foarte atenți. Trebuie să avem mijlocul încins cu adevărul lui Dumnezeu, pentru că doar așa vom fi protejați.

Fiecare creștin trebuie să trăiască o viață  neprihănită. Doar atunci când trăiești în neprihănire Satana nu va avea motive pentru a te învinui. În momentul în care cineva începe să trăiască în păcat, deja îi oferă Satanei prilejul să-i atace conștiința și să-l îndemne la păcate mai mari.

Apostolul Pavel le cere efesenilor să se roage ca Dumnezeu să-i dea putere să predice Evanghelia. Asta înseamnă să ne rugăm după voia lui Dumnezeu și așa trebuie să se roage fiecare dintre noi. Trebuie să ne rugăm unii pentru alții ca să trăim o viață sfântă. Dacă cineva a fost ispitit și a păcătuit trebuie să mergem să vorbim cu ei și să ne rugăm pentru ei ca să stea tari în credință.

Trebuie să ne mărturisim unii altora păcatele și să ne rugăm

În Epistola lui Iacov, capitolul cinci scrie așa:

Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă, şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni. Apoi s-a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie, şi pământul şi-a dat rodul. (Iacov 5:16-18)

Așa cum vedeți, iarăși suntem îndemnați să ne rugăm unii pentru alții, mărturisindu-ne păcatele.  Mare putere are rugăciunea celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Exemplul acesta a lui Iacov ne este dat tocmai în contextul în care trebuie să ne rugăm unii pentru alții.

Trebuie să avem o disciplină în viața noastră de rugăciune

De multe ori, unii creștini se roagă doar înainte de masă și înainte de somn, dar nu se roagă așa cum cere Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să vegheați tot timpul în rugăciune. Rugăciunea este o parte foarte importantă a vieții pământești și a vieții spirituale, de aceea trebuie să ne rugăm să avem o disciplină în rugăciune. Rugăciunea trebuie să fie după voia lui Dumnezeu. Doar dacă cercetăm Sfintele Scripturi și studiem Cuvântul lui Dumnezeu, putem cunoaște care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața de rugăciune. Dacă nu studiem Scripturile, nu putem afla care este voia lui Dumnezeu și atunci rugăciunile noastre pot fi lumești sau chiar împotriva voii Lui.

Vreau să vă îndemn să priviți și această emisiune, care vă va ajuta să înțelegeți cum trebuie să-ți pui în rânduială viața de rugăciune:

În Epistola sa, Iacov le zicea creștinilor:

De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți, și nu aveți; ucideți, pizmuiți, și nu izbutiți să căpătați; vă certați și vă luptați, și nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți, și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. (Iacov 4:1-3)

În aceste versete, Iacov se adresează creștinilor care se rugau împotriva voii lui Dumnezeu. Ei cereau lucruri de la Dumnezeu ca să risipească în plăcerile lor, nu ca să folosească aceste lucruri pentru slava lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, vreau să vă îndemn pe fiecare să vegheați în rugăciune. Trebuie să cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să ne rugăm totdeauna potrivit voii Lui.

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute să vă rugați potrivit voii Lui.