(VIDEO) Despre importanța studierii cărții APOCALIPSA

M-am mirat să aud de la credincioși că nu doresc să studieze Apocalipsa, că nu le este interesant și mi-am dat seama că nu înțeleg câteva lucruri importante. De fapt, cred că poți să le înțelegi deplin doar după ce studiezi Apocalipsa. Sper această scurtă explicație să motiveze creștinii să studieze această carte.

 

La Apocalipsa 22:6 și 1:1 este prezentat scopul acestei descoperiri: să arate robilor Domnului Isus lucrurile care au să se întâmple în curând:

Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan,

Şi îngerul mi-a zis: „Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate. Şi Domnul, Dumnezeul duhurilor prorocilor, a trimis pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând.

Apocalipsa este o carte grea, dar este o descoperire, nu o acoperire. Această descoperire vine să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Totuși, în această carte lucrurile ne sunt prezentate diferit, parcă mai complicat. Tot primul verset spune: ”și le-a făcut-o cunoscut”, referindu-se la descoperirea lui Isus Hristos, trimițând pe îngerul Său la robul Său Ioan, apoi Ioan a scris și a mărturisit și a spus tot ce a văzut, potrivit cu versetul 2. Cuvântul folosit aici ”a face cunoscut” este ”semeion” și are semnificația de a face cunoscut prin semne, a da un semn pentru a arăta. Puteți verifica folosind programul biblezoom. Eu folosesc acest program când studiez Biblia ca să verific înțelesul cuvântului în limba în care a fost scris. Deci, Apocalipsa, descoperirea Domnului Isus ne descoperă lucrurile viitoare, dar într-un mod mai special, prin semne. Iată de ce unul din cuvintele- cheie este VĂZUT.

În versetul 16 din capitolul 22 este prezentat iarăși scopul și scrie așa:

Eu , Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.

Să adeverească bisericii lucrurile care au să se întâmple în curând este scopul acestei descoperiri. Să adeverească bisericii, să-i asigure că se va întâmpla, că Domnul Isus va reveni.

Să ne amintim 2 Petru capitolul 3. Petru se vede nevoit încă atunci să-i asigure pe creștini că Domnul nu întârzie în îndeplinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință (2 Petru 3:9). Dacă încă atunci Petru i-a avertizat că credința le va fi tulburată astfel și li se va spune: ”Unde este făgăduința Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!”, cu atât mai mult acum după ce au trecut mai mult de 2000 de ani de la înălțarea Domnului Isus la cer.

Domnul Isus a văzut necesar să trimită această descoperire Bisericii, să-I adeverească lucrurile care au să se întâmple în curând, să-i asigure că așa se va întâmpla. Și ce modalitate minunată de a ne asigura și adeveri – ne-a dat toate detaliile despre cum și când se vor întâmpla toate aceste lucruri. Toate aceste detalii, când le studiezi și le înțelegi, îți dau atâta pace și siguranță! Mai mult, te ajută să înțelegi că se vor întâmpla ”în curând” și astfel ajungi altfel să-L aștepți pe Domnul Isus. Iar aceasta este așa de important, pentru că determină trăirea noastră.

Vorbeam cu prietena mea Tika și o întrebam de ce oamenii înainte trăiau altfel de creștinism și ea mi-a răspuns: ”pentru că-L așteptau mai mult pe Domnul Isus, iubeau venirea Lui”. Apoi, am avut o altă discuție cu prietena mea Marcela, cu care am studiat împreună Apocalipsa în grupul de studiu biblic al învățătoarei noastre, Anastasia Filat. Foarte mult mi-a plăcut impresia Marcelei și felul cum se leagă cu ceea ce a spus Tika. Marcela spunea că după ce studiezi Apocalipsa, altfel te vezi ca și creștin, altfel privești și aștepți cerul. Ea spunea că înainte să studiezi cunoști doar la general că ești creștin, că ești binecuvântat, că vei merge în cer, dar când cunoști toate detaliile, începi să ai bucuria deplină că ești creștin și altfel Îl aștepți pe Domnul Isus. Astfel cuvintele cu care se încheie Apocalipsa: ”Vino, Doamne Isuse!” (Apocalipsa 22:20) pot deveni cuvintele inimii tale. Eu des am auzit-o pe Marcela cum ne întreba când discutam: ”Fetelor, voi tot Îl așteptați pe Domnul Isus?”. O așteptare atât de frumoasă și sinceră poți vedea în viața ei, plină de dragoste!

Bucuria aceasta despre care vorbește Marcela este promisă chiar la începutul cărții Apocalipsa, în versetul 3, unde se promite fericire celor ce citesc, ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, pentru că vremea este aproape:

Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape! (Apocalipsa 1:3)

Cuvântul ”FERICE” în acest verset, din limba greacă, înseamnă a fi binecuvîntat, se referă la o fericire care nu ține de cunoștințele intelectuale, nici chiar de simțăminte, nici de împrejurări, ci de relația cu Dumnezeu. O astfel de fericire, care rezultă din relația ta cu Dumnezeu, este promisă celor ce citesc, ascultă și împlinesc cuvintele acestei prorocii. Deci, fericirea ta depinde de studierea acestei cărți, pentru că studierea și înțelegerea ei va influența foarte mult relația ta cu Dumnezeu și o va face mult mai statornică, mult mai sigură, pentru că de aceasta a dat-o Domnul Isus – ca să adeverească, ca să-i asigure pe creștini, Biserica despre tot ce are să se întâmple în curând.

Este important și ucenicii astfel să-i învățăm, să le explicăm tot planul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea că nu s-a ferit să le facă cunoscut tot planul lui Dumnezeu și nu le-a ascuns nimic și nu s-a făcut astfel vinovat.

Învățătoarea mea, Anastasia Filat, va continua să predea Apocalipsa de la mijlocul lunii octombrie, în Chișinău (str. Ciocârliei 2/8), în fiecare miercuri seara. Îmi puteți scrie pentru detalii pe facebook și vă invit să vă alăturați grupului.