(VIDEO) Invitație la studierea cursului de studiu biblic inductiv 2 PETRU

În acest weekend, 23 – 25 septembrie,  Biserica ”Buna Vestire” din Chișinău invită la seminarul de creștere spirituală la care va fi predat cursul 2 PETRU.

Ne lipsim de multe lucruri dacă nu creștem în cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. Cât de multă pace au cei ce iubesc Legea Domnului, spune psalmistul. Ce bine este să trăiești o viață inundată de pacea lui Dumnezeu, indiferent de circumstanțe, dar aceasta ne este înmulțită prin cunoașterea lui Dumnezeu. Așa este scris în primul capitol din 2 Petru:

Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos! (2 Petru 1:2)

Toată Scriptura vorbește atât de mult despre importanța cunoașterii Cuvântului lui Dumnezeu, să creștem în această cunoaștere. Și, totuși, încă sunt atât de des auzite fraze precum: ”cunosc suficient, acum trebuie doar să aplic”, ”eu știu bine Biblia, ce pot să studiez din ea atât de mult timp”, ”citesc Biblia, îmi este suficient” sau ”cunoașterea îngâmfă, important este să arăt dragoste”…

La 2 Timotei 3:16, 17 ne este clar prezentat că fără Cuvânt nu poți crește ucenici desăvârșiți și destoinici pentru orice lucrare bună, nici tu nu poți ajunge un astfel de om. Fără Cuvânt nu are loc transformarea caracterului tău ca să devină tot mai asemenea Domnului Isus, pentru că nu vei fi mustrat, îndreptat, învățat, nu vei primi înțelepciune pentru o trăire în neprihănire.

Cartea 2 Petru vorbește foarte mult despre importanța cunoașterii, a creșterii în cunoaștere. Începe cu urarea ”Harul și pace să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Hristos” și se încheie cu îndemnul ”creșteți în harul și cunoașterea lui Hristos”.

Este posibil să fii creștin și să fii leneș și neroditor în ce privește deplina cunoștință a Domnului Isus, așa cum este scris la 2 Petru 1:8. Dacă ești leneș în această privință, nu poți fi productiv și aduce roade pentru Dumnezeu, pentru că doar cei care-L cunosc pe Dumnezeul lor pot face mari isprăvi:

”Dar aceia din popor care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor rămâne tari şi vor face mari isprăvi.” (Daniel 11:32)

Să punem mare prioritate pe adâncirea privirilor noastre în Cuvânt. Este absolut necesar pentru o viață de credință statornică, tare, trăită în harul lui Dumnezeu, cu multă pace și cu mari isprăvi.