(VIDEO) De ce numele lui Satan se scrie cu majusculă, dacă el este un trădător?

În acest articol vreau să răspund la întrebarea care mi-a fost adresată „De ce Satan în Biblie este scris cu literă mare dacă acest cuvânt din greacă semnifică trădător?” Vreau să vă spun că Noul Testament a fost scris în limba greacă, dar în textul grecesc nu sunt minuscule și majuscule. Acolo nici măcar nu sunt spații între cuvinte, așa că nu este scris numele Satan sau diavolul nici cu literă mare, nici cu mică. În limba română putem găsi acest cuvânt scris cu majusculă, pentru că este un nume propriu. Aceasta este o regulă gramaticală și numele acesta Satan se referă la o persoană concretă, de aceea se scrie cu literă mare. Vă invit să ascultați mesajul meu în privința acestui subiect în acest video live publicat pe facebook:

Numele Satan nu înseamnă trădător

De fapt, numele Satan nu înseamnă trădător, ci acuzator și adversar. Cel mai bine arată caracterul lui Satan cartea Iov, în care este scris că în țara Uț era un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Lui i s-au născut șapte fii și trei fete. Apoi, este enumerată toată averea lui, dar iată de la versetul 6 spune așa:

Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Și Satana a răspuns Domnului: „De la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.” Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău.” (Iov 1:6-8)

Satan

Satan se manifestă ca adversar și acuzator

Și Satana a răspuns Domnului: „Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui, și turmele lui acoperă țara. Dar ia întinde-Ți mâna și atinge-Te de tot ce are, și sunt încredințat că Te va blestema în față.” (Iov 1:9-11)

Aici, vedem că Satana s-a poziționat ca și adversar și acuzator al lui Iov. El îl acuză pe Iov și zice că acesta Îi slujește și este neprihănit Domnului doar din motive materiale și așa cum știți Dumnezeu i-a permis lui Satan să se atingă de tot ce are Iov. Astfel, într-o zi acesta a pierdut tot ce avea:

Atunci Iov s-a sculat, și-a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis: „Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat – binecuvântat fie Numele Domnului!” În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu. (Iov 1:20-22)

După cum vedeți, nu interesul material îl făcea pe Iov să fie un om neprihănit. El Îl iubea pe Dumnezeu. Deci, vedem că nu i-a reușit Satanei cu acuzația aceasta, pentru că el este un potrivnic, un vrăjmaș, un inamic a lui Iov și vrea distrugerea și moartea acestuia.

Satana este acuzatorul omului

Aici Satana vine cu o nouă acuzație:

Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Și Satana a răspuns Domnului: „De la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.” Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui, și tu Mă îndemni să-l pierd fără pricină.” Și Satana a răspuns Domnului: „Piele pentru piele! Omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ia întinde-Ți mâna și atinge-Te de oasele și de carnea lui, și sunt încredințat că Te va blestema în față.(Iov 2:1-5)

Vedeți, Satana mereu acționează potrivit caracterului său și acuma iarăși îl acuză pe Iov. Acolo unde putea să-l laude pe cel mai neprihănit om, el caută motive pentru a-l acuza. El Îl îndeamnă pe Dumnezeu să-l piardă fără pricină atât pe Iov, cât și pe tine. Aici vedem că Iov nu avea pricină, dar tu îi dai Satanei un motiv ca Dumnezeu să te piardă?

Satana este adversarul sufletului tău

Domnul a zis Satanei: „Iată, ți-l dau pe mână: numai cruță-i viața.” Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului până în creștetul capului. Și Iov a luat un ciob să se scarpine și a șezut pe cenușă. Nevasta sa i-a zis: „Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta! Blestemă pe Dumnezeu, și mori!” Dar Iov i-a răspuns: „Vorbești ca o femeie nebună. Ce! primim de la Dumnezeu binele, și să nu primim și răul?” În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. (Iov 2:6-10)

Tot ce am vrut să-ți arăt în aceste versete este că Satana este adversarul sufletului tău și el vrea moartea ta cu orice preț. Odată, când vorbea domnul Isus cu Petru, I-a spus:”Simone, Simone, Satana v-a cerut sa va cearnă ca grâul.” Deci, el vrea nimicirea fiecăruia.

Dacă nu crezi în Domnul Isus Hristos și dacă nu ai ales să fii ucenicul Său, nu există șanse pentru tine să ieși biruitor în lupta cu Satana. Astfel, el îți va duce sufletul la pierzare. Crede în Domnul Isus Hristos din toată inima ta. Alege să fii ucenicul Lui, pentru că doar așa vei putea ieși biruitor asupra păcatului și asupra Satanei, moștenind Împărăția lui Dumnezeu.