(VIDEO) De ce în Vechiul Testament nu se vorbește despre înviere?

Întrebare:

De ce în Vechiul Testament nu se vorbea de înviere?

Se vorbește în Vechiul Testament despre înviere. Poate nu iese așa de mult în evidență ca în Noul Testament, dar este scris despre înviere. Vă invit să ascultați răspunsul în acest video:

 

Textul din Vechiul Testament despre înviere citat în ziua Cincizecimii

Chiar în Ziua Cincizecimii, când S-a coborât Duhul Sfânt și a luat naștere Biserica, a fost citat un text din Vechiul Testament despre înviere. Atunci încă nu era scris Noul Testament. Prima predică a apostolului Petru era adresată oamenilor care cunoșteau și respectau autoritatea Vechiului Testament. Când le-a vorbit despre învierea Domnului Isus, Petru a citat din Vechiul Testament, din Psalmul 16:

Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea. Căci David zice despre El: „Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin. De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte limba; chiar şi trupul mi se va odihni în nădejde: căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor şi nu vei îngădui ca sfântul Tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieţii şi Mă vei umple de bucurie cu starea Ta de faţă.” Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit şi a fost îngropat; şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc şi ştia că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmaşii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit şi a vorbit el, când a zis că sufletul Lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor şi trupul Lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui. (Faptele Apostolilor 2:24-32)

Petru a folosit acest argument din Vechiul Testament și a prezentat învierea Domnului Isus ca și împlinire a acestei profeții.

Sunt cazuri de înviere descrise în Vechiul Testament

Se mai vorbește despre înviere în Vechiul Testament. Sunt cazuri descrise când au fost înviați oameni. Ilie a înviat un copil. Elisei a înviat un copil. Însă, aceștia au fost înviați în același trup pe care l-au avut înainte să moară. Noul Testament ne învață despre învierea în trupuri duhovnicești, trupuri total diferite de cele pe care le avem acum. Primul care a înviat cu un astfel de trup a fost Domnul Isus Hristos.

Mai sunt și alte locuri unde se vorbește despre înviere în Vechiul Testament. Iată în textul din Isaia scrie astfel:

Să învieze dar morţii Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte! Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, cei ce locuiţi în ţărână! Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaţă, şi pământul va scoate iarăşi afară pe cei morţi.” (Isaia 26:19)

Învierea este un concept de bază a credinței adevărate în Dumnezeu

Indiferent dacă credeți sau nu în înviere, învierea este un concept de bază a credinței adevărate în Dumnezeu. Apostolul Pavel a scris foarte indignat celor care nu cred în înviere în 1 Corinteni 15. Pavel le-a scris foarte supărat și le-a spus că în zadar au crezut în Hristos, dacă nu cred în învierea morților. Toți cei care-și pun nădejdea în Hristos numai pentru viața aceasta sunt cei mai nenorociți dintre oameni. Sunt mulți oameni care merg la biserică, se consideră credincioși și așa se declară, dar nu cred în învierea morților. Biblia spune să nu ne înșelăm. În zadar credeți și sunteți cei mai nenorociți dintre toți oamenii dacă vă puneți nădejdea în Hristos numai pentru viața aceasta.

Recomand să studiați cursul ”Cerul, iadul și viața de după moarte”. Îl puteți procura la Biserica ”Buna Vestire” din Chișinău, str. Ciocârliei 2/8, în fiecare duminică la orele 14:00. Puteți urmări lecțiile video predate și pe youtube și puteți completa mai ușor urmărind video: