(VIDEO) De ce creștinii se descurajează atunci când nu primesc apreciere în lucrarea Evangheliei?

Mulți creștini și-au pierdut motivarea în lucrarea pe care o fac, pentru că nu primesc de la liderii lor încurajarea pe care o așteaptă. Ei nu-și mai fac lucrul așa cum trebuie să-l facă, unii chiar doresc să-și abandoneze postura. Vreau să vă invit să ascultați mesajul din acest video pentru a înțelege ce ne spune Scriptura despre atitudinea creștinului în lucrarea Evangheliei:

 

Mesajul acesta este adresat robilor, pentru că în vremea aceea era robie, sclavagism. Cred că prea puțini robi primeau încurajare de la stăpânii lor. Ei nu aveau nicio motivație să-și facă bine lucrul, pentru că robului nu i se plătește nimic și uneori sunt tratați chiar ca niște animale.

În Epistola lui Pavel către Coloseni scrie astfel:

Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești; nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o; și nu se are în vedere fața omului. (Coloseni 3:22-25)

Până a deveni ucenici ai Domnului Isus, robii nu ascultau de stăpânii lor. Ei ascultau de ei doar când erau în prezența lor, însă în lipsa stăpânilor nu aveau niciun interes să muncească.

Motivația unui rob creștin trebuie să fie frica de Domnul. Dacă înainte avea altă motivație, acum el dorește să-I placă lui Dumnezeu, pentru că se teme de El. Pavel le spune robilor să facă totul din toată inima, cu toată pasiunea ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ce pasiune poate să aibă un rob? El nu are libertatea, nu poate face nimic absolut, nu primește nicio răsplată pentru munca lui. El are numai datorii și nu are niciun privilegiu, niciun drept. Felul lui cum va sluji stăpânului este ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știu că vor primi de la Domnul răsplata moștenirii.

Toate lucrurile acestea se aplică și angajaților la locul lor de muncă, însă vedeți că angajații nu prea primesc încurajare și apreciere. Motivația lor este doar salariul. Dacă găsesc în alt loc un salariu mai bun, atunci ei părăsesc locul de muncă și merg acolo.

Trebuie să ascultăm în toate lucrurile de stăpânii noștri pământești

Nimeni nu poate fi motivat decât de frica lui Dumnezeu și de dragostea pentru Domnul Isus Hristos. Scriptura ne spune să ascultăm în toate lucrurile de stăpânii noștri pământești. În Biserică, de la fiecare creștin se așteaptă să fie ascultător de slujitorii săi: pastor, diacon, predicator, cei care conduc nemijlocit lucrarea Evangheliei. Nu trebuie să cauți să placi oamenilor, ci să faci totul cu curăție de inimă ca unul care te teme de Dumnezeu.

Vreau să mulțumesc Domnului pentru ucenicii Săi, care sunt niște oameni dedicați slujirii . Ei sunt gata în orice moment să-și pună viața în pericol, mergând să lucreze în cele mai grele țări.

Orice lucru să fie făcut din toată inima, ca pentru Domnul

În Biserica lui Hristos sunt membri care fac multe promisiuni, însă nu le îndeplinesc. Lucrurile care sunt planificate să le facă într-o lună, nu ajung să fie făcute nici în jumătate de an. Dragii mei, niciodată nu va înainta lucrarea Evangheliei cu astfel de atitudine. Scriptura ne spune clar să facem orice lucru din toată inima ca pentru Domnul.

De ce noi, creștinii, trebuie să prezentăm lucruri făcute la calitatea cea mai joasă? Dacă vine pastorul și îți spune că nu ai făcut un lucru la calitatea cea mai înaltă, de ce te superi tu că nu ai primit încurajare? Cum poți primi încurajare pentru un lucru care nu este făcut la calitatea care se aștepta să fie făcut? De ce nu insiști să-l faci la calitatea cea mai înaltă? Apoi, dacă nu l-ai făcut în termenii care a fost propus, în termenul care tu ai promis, cum aștepți încurajare dacă nu te ții de cuvânt?

Dacă aștepți de la Domnul răsplata moștenirii, atunci nu încurajarea oamenilor sunt lucrurile care te motivează sau care te opresc să faci ceva. Dacă ești un om cu frică de Dumnezeu și faci toate lucrurile pentru El și aștepți răsplata moștenirii de la El, atunci continuă, nu te lăsa descurajat.

Cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea lui

Strâmbătatea înseamnă a nu-ți face lucrul cum trebuie. A crea doar o impresie că ai făcut lucrul bun, dar, de fapt, nu-l faci atât de bine. Ai o lucrare în Evanghelie și tu poți să nu vii, nici măcar să nu te prezinți, fără a anunța pe nimeni. Dacă procedezi astfel, mai poți spune că lucrarea aceasta ai făcut-o pentru Dumnezeu? Vreau să-ți spun că dacă ai frică de Dumnezeu, atunci nu abandonezi responsabilitatea ta, ci îți faci slujirea bine. Întreabă-te dacă ești o încurajare pentru cei care te conduc în Evanghelie?

În pilda talanților vedeți că stăpânul le-a cerut socoteala robilor. Celui care și-a împlinit munca bine, i-a dat o încurajare, o apreciere, spunându-i: „Bine, rob bun și credincios; ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intra în bucuria stăpânului tău!” Cel care nu și-a făcut lucrul, a găsit scuze și încă l-a făcut vinovat pe stăpânul său:

Cel ce nu primise decât un talant a venit şi el şi a zis: „Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai semănat şi strângi de unde n-ai vânturat: mi-a fost teamă şi m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!” Stăpânul său i-a răspuns: „Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat şi că strâng de unde n-am vânturat; prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu! (Matei 25:24-27)

Vedeți că la dezvinovățire omul acesta era cel mai bun, avea cel mai lung discurs. Ceilalți aveau un raport scurt, clar, concret, primind aprecierea stăpânului.

Trebuie să înțelegeți că înaintea lui Dumnezeu nimeni nu poate umbla cu strâmbătate, El este Atotștiutor. Dumnezeu vede și cunoaște toate lucrurile.

Fă-ți slujba la cea mai înaltă calitate

Este trist când creștinii nu își fac lucrul cu responsabilitate, formând creștinismul ca un hobby. Dragii mei, creștinismul nu este un hobby. Creștinismul este viața noastră. Dacă Hristos este viața ta, atunci ești dedicat deplin Evangheliei și atunci vei căuta să-ți faci slujba pe care o ai cu scumpătate, la cea mai mare calitate, respectând termenii.

În Biblie este foarte des folosit termenul ostenit. În 1 Corinteni 16 apostolul Pavel le scrie Corintenilor:

Încă un îndemn, fraților. Cunoașteți casa lui Ștefana; știți că ea este cel dintâi rod al Ahaiei și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Mă bucur de venirea lui Ștefana, lui Fortunat și lui Ahaic; ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit duhul meu și al vostru. Să știți, dar, să pretuiți pe astfel de oameni. (1 Corinteni 16:15-18)

Pavel apreciază lucrarea femeii acesteia, pentru că ea se ostenește, lucrează cu toată dedicarea. Mă mir când văd lucrători în Evanghelie care nu lucrează nici măcar a patra parte din potențialul lor. Pavel spune că oamenii aceștia s-au ostenit, au lucrat din greu până la epuizare. El ne spune să apreciem astfel de oameni. Acești oameni nu aveau aprecierea în Corint că astfel nu le-ar fi scris oamenilor să le arate aprecierea și să le fie supuși, adică să fie gata să asculte de ei atunci când le cer ceva.

Vreau să vă spun că și noi, păstorii, avem motive de descurajare atunci când ne investim viața pentru oameni, ne investim pentru ei și în loc de cuvinte de apreciere auzim judecată, niște învinuiri nedrepte. Credeți că nu avem descurajările noastre? Dar noi nu avem dreptul să ne descurajăm. Dacă slujim pentru Dumnezeu și așteptăm răsplata de la El, atunci vom continua să ne facem slujba la calitatea cea mai bună ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Dacă umblăm în frică de Domnul, așa vom face, pentru că răsplata noastră este de la Dumnezeu.

Vreau să vă invit să priviți și această emisiune în care am discutat despre atitudinea creștinului față de slujire:

Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să luăm bine mesajul acesta. Gândiți-vă bine care este slujba pe care o faceți în lucrarea Evangheliei. Cum vă raportați la mai marii voștri în Evanghelie? Sunteți voi o încurajare pentru cei ce vă călăuzesc în lucrarea Domnului?