(VIDEO) Cum să primești și să păstrezi binecuvântarea lui Dumnezeu în viața ta

Toți oamenii vor să fie binecuvântați de Dumnezeu și să păstreze binecuvântarea aceasta. Nimeni nu vrea să intre sub blestem. Când mi-a fost adresată întrebarea aceasta, m-am gândit la mulți oameni din Biblie care au fost binecuvântați de Dumnezeu și care au avut această binecuvântare în viața lor, dar în mod deosebit m-am gândit la Iosif. Cunoaștem cu toții viața lui și chiar vreau să vă recomand să citiți capitole 27-50 din cartea Geneza, în care se descrie viața acestuia. De asemenea, vă recomand să studiați cursul de studiu biblic inductiv „Cum să-ți păstrezi echilibrul când visele tale sunt spulberate?„. Acesta este un studiu excepțional despre Iosif. Toți cei care l-au studiat au ajuns să înțeleagă în profunzime ce este iertarea lui Dumnezeu și ce înseamnă să te încrezi în Dumnezeu în toate împrejurările vieții.

Vă invit să ascultați explicațiile în acest video live publicat pe facebook:

Iosif a experimentat binecuvântarea lui Dumnezeu în viața sa

Iosif a fost un om care a experimentat binecuvântarea lui Dumnezeu deplin în viața sa. Urmărindu-i viața, poate să-ți pară că nu a fost chiar așa și nu toate zilele lui au fost binecuvântate, pentru că el a trecut prin încercări mari și grele. Iosif a fost vândut ca rob. Fiind în robie, a ajuns să petreacă 13 ani în închisoare. Uitându-se la toate aceste lucruri, cineva va zice cum tu îl numești binecuvântat pe un astfel de om? Da, acest om a fost foarte binecuvântat de Dumnezeu și a trăit o viață frumoasă cu El.

Binecuvântarea lui Dumnezeu n-o măsurăm după lipsa încercărilor din viața noastră, ci după felul cum suntem folosiți de Dumnezeu pentru împlinirea planului Său.

Dacă vrei să ai binecuvântarea lui Dumnezeu, caută soluții să-ți faci lucrul bine

La început îl descoperim pe Iosif ca fiind un copil mic, sincer, fără vicleșug, fără răutate și foarte ascultător de părintele său. Atunci când l-a trimis Iacov să aducă vești de la frații săi, el a plecat, dar nu i-a găsit. Atunci a întrebat pe cineva din oamenii pe care i-a întâlnit dacă a văzut pe frații săi. Acesta i-a spus că frații lui sunt plecați la Dotan și atunci el a mers să-i caute până acolo. Deci, Iosif a căutat mereu să-și facă lucrul bine. Pe atunci, Iosif era un copil și putea să se scuze spunând tatălui că a fost acolo unde l-a trimis, dar nu și-a găsit frații, însă nu a procedat așa, ci a mers până la Dotan ca să-i găsească, pentru a-și face bine slujba. Ascultarea lui s-a arătat prin faptul că nu a căutat scuze, așa cum procedează cei mai mulți oameni. Toți vor să fie binecuvântați, dar mulți nu caută soluții să-și facă lucrul bine și să-l ducă până la capăt.

Nu te alipi celor răi

Iosif a avut binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că nu s-a alipit celor răi. Pe parcursul întregii vieți a întâlnit mulți oameni răi, care au încercat să-l atragă de partea lor, dar el niciodată nu s-a lăsat atras de partea lor. În copilărie frații lui vorbeau rău împotriva tatălui, însă Iosif niciodată nu s-a alipit acestor vorbe. Oriunde nu a mers, niciodată nu a luat partea celor răi, el a rămas un om integru. Dacă vrei să ai binecuvântarea lui Dumnezeu în viața ta, nu te alipi celor răi. Din moment ce te vei alipi acestor persoane, vei pierde această binecuvântare.

Fă-ți bine slujba și vei fi binecuvântat

Iosif a fost un fiu iubit de tatălui său și deodată s-a trezit rob în Egipt, vândut în casa lui Potifar. Ce motivație poate avea un rob? Nu are nicio motivație. Robul nu primește salariu, este bătut, însă Iosif, fiind rob în casa lui Potifar, și-a îndeplinit foarte bine responsabilitățile. El își făcea lucrul bine și a fost observat. Binecuvântarea lui Dumnezeu era asupra lui, pentru că el își îndeplinea foarte bine responsabilitățile, făcându-și lucrul la calitatea cea mai înaltă. Deci, dacă vrei să ai binecuvântarea lui Dumnezeu în lucrul care-ți este încredințat, fă totul ca pentru Dumnezeu. Astfel, el a căpătat trecere înaintea lui Potifar și acesta l-a pus administrator peste întreaga casă, încredințându-i totul. Apoi, când a ajuns în închisoare fiind învinuit pe nedrept, la fel și-a făcut lucrurile ce-i erau încredințate la cea mai înaltă calitate. Astfel, la scurt timp a ajuns să fie în rol de conducere, îngrijindu-se de restul întemnițaților. Apoi, ajungând prim-ministru în Egipt, a mers să pună în aplicare planul pe care-l avea cu privire la salvarea Egiptului, pentru că erau șapte ani de prosperitate și apoi urmau șapte ani de foamete. El imediat a și trecut la acțiune pentru a-și face bine slujba.

Deseori, suntem tentați să credem că pur și simplu era binecuvântarea lui Dumnezeu și El îi dădea trecere fără motiv înaintea lui Potifar, a lui Faraon, la închisoare. Nu, dragii mei, Iosif a fost un om foarte responsabil care își făcea slujba foarte bine.

Dacă vrei să ai binecuvântarea lui Dumnezeu în viața ta, nu te spurca

În copilărie, frații lui Iosif au încercat să-l pună împotriva tatălui cu vorbe rele, cu lucruri rele, dar el nu s-a lăsat influențat de frații săi. Atunci când a ajuns în casa lui Potifar, soției acestuia i-a plăcut de el, dorind să se culce cu el. Ea punea presiune asupra lui în fiecare zi, zicându-i „culcă-te cu mine”. Fiind un băiat de 17 ani care nu a întreținut relații sexuale, vă dați seama cât de greu îi era să reziste la o astfel de presiune, însă el nu s-a spurcat. Ori de câte ori venea femeia aceasta și-i spunea să se culce cu ea, el îi spunea: „Nimeni nu este mai mare în această gospodărie decât mine, iar el nu m-a oprit de la nimic, în afară de tine, pentru că eşti soţia lui. Deci cum aş putea să fac răul acesta mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” (Genesa 39:9)

Dacă vrei să fie binecuvântarea lui Dumnezue asupra ta, atunci nu trebuie să te spurci. Privește în jur și vezi că atâția oameni vor să te ademenească, să te seducă, să te atragă în păcat, dar tu nu te lăsa atras de ei.

Nu te răzbuna

Un alt lucru pe care l-a făcut Iosif pentru a-și păstra binecuvântarea lui Dumnezeu este că el nu s-a răzbunat pe femeia aceasta. Fiind în închisoare treisprezece ani, când era în al 11-lea an au fost cei doi slujitori ai împăratului care au avut visuri noaptea și Iosif le-a interpretat. Unul dintre ei urma să fie executat peste trei zile și altul urma să fie grațiat peste trei zile. Celui care urma să fie grațiat i-a spus: „Când îți va fi bine, amintește-ți de mine”. Însă acesta a uitat. Au trecut deja doi ani până ce acesta și-a amintit că este unul în închisoare care interpretează visuri. Iosif nu s-a răzbunat pe omul acesta, nici nu găsim scris în Biblie că s-ar fi răzbunat pe cineva. Atunci Iosif, plângând, le-a spus:

Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlineasca ceea ce se vede azi, și anume, să scape viața unui popor în mare număr.(Geneza 50:20)

Gândește-te câți oameni care au ajuns la închisoare pentru o perioadă așa de lungă nu sunt apăsați continuu de gânduri să se întoarcă înapoi și să se răzbune pe cei care i-au închis fără vină. Și azi sunt mulți oameni nevinovați care stau în închisori. Odată am vorbit cu un șef al unei închisori care mi-a spus că minim 25% din cei întemnițați sunt nevinovați. La fel s-a întâmplat și în cazul lui Iosif. Femeia aceasta desfrânată, rea și vicleană a împletit lucrurile pentru a-l pune la închisoare pentru o perioadă lungă. Iosif nu s-a răzbunat nici pe ea, nici pe frații care l-au vândut în Egipt și i-au provocat o mare durere. Frații lui erau foarte speriați, crezând că după moartea tatălui lor Iosif se va răzbuna, însă, dimpotrivă, aceste gânduri i-au pricinuit durere.

Dacă vrei să fii binecuvântat, nu te răzbna, ci lasă-L pe Dumnezeu să facă acest lucru. El spune în Scriptură:

Preaiubiților, nu vă răzbunați singuri; ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.(Romani 12:19-21)

„A pune cărbuni aprinși” este o frază în lumea arabă, care înseamnă a-l face pe cineva să roșească, să-i pară rău, să se simtă rușinat pentru felul cum a procedat. Atunci când noi nu ne răzbunăm, ci întoarcem binele pentru rău, Dumnezeu îi face pe aceștea să se simtă prost pentru felul cum au procedat cu noi.

Trebuie să ai frică de Dumnezeu

Pe întreg parcursul vieții Iosif s-a temut să facă rău înaintea lui Dumnezeu sau să-I supere fața. Biblia spune că frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii și o mare binecuvântare. Dacă vrei să ai binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să ai și tu frică de Dumnezeu.

Așteaptă izbăvirea lui Dumnezeu

Dumnezeu rânduiește anumite încercări în viața noastră care sunt pentru binele nostru. În cartea Ieremia, Dumnezeu spune:

Este bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui.(Ieremia 3:27)

A purta un jug nu este atât de ușor, este o greutate. În Epistola lui Iacov spune:

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări,(Iacov 1:2)

Noi trebuie să înțelegem că toate lucrurile în viața unui credincios lucrează spre binele celui ce Îl iubește pe Dumnezeu. Iosif a avut multe încercări grele, dar în toate încercările acestea a așteptat izbăvirea de la Dumnezeu. El a știut că acesta este planul lui Dumnezeu pentru el și în felul acesta Dumnezeu avea să-l înalțe.

Poate chiar acum te afli într-o situație pe care nu o înțelegi, pentru că nu ai creat-o tu, la fel cum Iosif nu a făcut nimic rău pentru a ajunge rob sau în închisoare. Poate s-au ridicat niște vrăjmași, niște oameni care îți fac rău. Nu te descuraja. Ai răbdare, dragul meu, și așteaptă izbăvirea de la Dumnezeu. Poate tocmai încercarea aceasta este următoarea treaptă pentru înălțarea ta. Poate aceasta este puntea spre următoarea binecuvântare care a pregătit-o Dumnezeu pentru tine.

Nu te îndoi de binecuvântarea lui Dumnezeu

În Epistola lui Pavel către Efeseni scrie astfel:

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos.(Efeseni 1:3)

În acest capitol sunt enumerate lucrurile făcute de Dumnezeu. El ne-a ales înainte de întemeierea lumii și ne-a pregătit o moștenire cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în Domnul Isus Hristos, care a spus:

Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.(Ioan 14:9)

Noi avem totul în Domnul Isus Hristos, de aceea dacă vrei cu adevărat să experimentezi toate binecuvântările lui Dumnezeu pe acest pământ și apoi în veșnicie, grăbește-te să crezi din toată inima ta în Domnul Isus Hristos și să alegi să fii ucenicul Lui. Pocăiește-te din toată inima și ia decizia să urmezi învățătura Lui. În ziua în care vei lua decizia aceasta, Dumnezeu îți va da Duhul Sfânt și prezența Lui va fi în tine. Doar așa El îți va da putere să trăiești o viață sfântă.

Un alt lucru important pe care trebuie să îl faci este să te botezi, pentru că așa a poruncit Domnul Isus Hristos:

Cine va crede și se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.(Marcu 16:16)