(VIDEO) Cum poate fi harul Domnului nostru Isus Hristos cu duhul unui om?

În acest video voi răspunde la întrebarea:

Cum poate fi harul Domnului nostru Isus Hristos cu duhul unui om?

De fapt, cuvântul “har”  este folosit des în Biblie, în special în Noul Testament. Din limba greacă cuvântul “har” – χάριτι – înseamnă bunăvoință, dar nemeritat, milă. Vă invit să ascultați răspunsurile la această întrebare publicate în acest video live pe facebook:

 

Noțiunea aceasta „Harul lui Dumnezeu” include tot ceea ce primim noi de la Creator fără să fi meritat. Bineînțeles, cuvântul „har” înseamnă iertarea pe care o primim de la Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos, puterea să-I slujim, viața veșnică și darurile Duhului Sfânt.

Putem să primim harul doar de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Isus

Cel puțin de șase ori găsim în Noul Testament expresia: harul Domnului Isus Hristos sau harul lui Dumnezeu să fie cu Duhul vostru. Pentru a înțelege mai bine cum și în ce condiții harul lui Dumnezeu rămâne și este cu noi, vă invit să deschidem Epistola lui Pavel către Galateni:

Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Hristos!(Galateni 1:3)

Deci, vedem că creștinii din bisericile Galatiei au crezut în Domnul Isus Hristos și atunci când au crezut, prin har au primit iertarea, darul vieții veșnice, darurile Duhului Sfânt. Acum, Pavel le urează „Har și pace”, însă din moment ce le urează înseamnă că oamenii aceștia mai au nevoie de harul lui Dumnezeu. De fapt, noi toți avem nevoie de harul acesta în fiecare zi și în fiecare clipă din viața noastră. Iată aici spune că harul acesta de care avem noi toți nevoie vine de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Isus.

Prin bunătatea lui Dumnezeu primim acest har

La versetul 6 apostolul Pavel spune așa:

Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie; dhar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos.(Galateni 1:6-7)

Pavel spune că se miră că oamenii din Galatia trec așa de repede de la Cel ce i-a chemat prin harul lui Hristos, la o altă evanghelie. Deci, noi trebuie să înțelegem că prin bunătatea lui Dumnezeu am fost chemați la mântuire, la viată veșnică și harul acesta a venit prin Evanghelia lui Isus Hristos.

Prin harul lui Dumnezeu suntem chemați la mântuire

Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârşie omenească; pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos. Aţi auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată, în religia iudeilor. Cum, adică, prigoneam peste măsură de mult Biserica lui Dumnezeu şi făceam prăpăd în ea; şi cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulţi din neamul meu, de o vârstă cu mine. Eram însufleţit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoşeşti. Dar, când Dumnezeu – care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele şi m-a chemat prin harul Său – a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între Neamuri, îndată, n-am întrebat pe niciun om, (Galateni 1:11-16)

Prin harul lui Dumnezeu, Pavel a fost chemat din starea în care se afla. El spune că era foarte înaintat în religia iudeilor. Aceasta îl făcea un fanatic religios, care îi prigonea pe creștini. Pavel avea o râvnă mare pentru datinile strămoșești, ajungând până acolo, încât îi omora pe oameni. El a cerut scrisori de la marele preot ca să meargă până la Damasc ca să-i aresteze pe creștini. Deci, iată harul nemeritat. După faptele pe care le făcea Pavel, el nu merita iertarea lui Dumnezeu. Nu merita nici mântuirea, nici cu atât mai mult să-i fie încredințată o slujbă atât de mare, însă prin harul lui Dumnezeu, a fost chemat la mântuire. Pavel a răspuns la această chemare și tot prin harul lui Dumnezeu a primit o slujbă deosebită.

Slujba pe care o primim în Evanghelie este un har primit de la Dumnezeu

În capitolul 2 din Epistola către Galateni din nou găsim cuvântul „har”. Aici, apostolul Pavel spune cum a venit la Ierusalim, pentru că în vremea aceea mulți îi puneau la îndoială apostolia.  Ei spuneau că Pavel nu a mers împreună cu Domnul Isus Hristos timp de trei ani, aici pe pământ și nu a primit învățătură de la El. Nu este chiar așa cum credeau ei. Aici, în capitolul doi, apostolul Pavel își apără apostolia și spune că a primit descoperirea Evangheliei chiar de la Domnul Isus Hristos:

Cei ce sunt socotiţi ca fiind ceva – orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: Dumnezeu nu caută la faţa oamenilor – aceştia, zic, ei cei cu vază nu mi-au adăugat nimic. Ba dimpotrivă, când au văzut că mie îmi fusese încredinţată Evanghelia pentru cei netăiaţi împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredinţată Evanghelia pentru cei tăiaţi împrejur – căci Cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiaţi împrejur, făcuse şi din mine apostolul Neamurilor şi, când au cunoscut harul care-mi fusese dat, Iacov, Chifa şi Ioan, care sunt priviţi ca stâlpi, mi-au dat mie şi lui Barnaba mâna dreaptă de însoţire, ca să mergem să propovăduim: noi la Neamuri, iar ei la cei tăiaţi împrejur. ( Galateni 2:6-9)

Pavel spune în aceste versete că ceilalți apostoli au cunoscut că lui i-a fost dat harul să fie apostol. Deci, slujba aceasta a fost un har și slujba pe care o primim noi în Evanghelie este un har pe care îl primim de la Dumnezeu. Așa de mult mă doare atunci când văd că mulți oameni nu pun niciun preț pe slujba pe care o primesc, disprețuind-o. Uitați-vă la Pavel. El zice că slujba pe care a primit-o este un mare har, o mare onoare pe care a primit-o de la Dumnezeu. El vrea să-și îndeplinească bine slujba aceasta.

Dacă nu-L lași pe Hristos să locuiască în tine, harul lui Dumnezeu nu mai este în tine

Aici Pavel vorbește despre momentul când a crezut în Hristos:

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos. (Galateni 2:20-21)

Noi avem nevoie de harul lui Dumnezeu ca să primim iertare, mântuire, naștere din nou. Tot prin harul lui Dumnezeu primim o chemare și putere să-I slujim. Acum, Pavel spune că noi putem face zadarnic harul lui Dumnezeu. În cazul lui ar fi făcut zadarnic harul lui Dumnezeu dacă nu s-ar fi răstignit împreună cu Hristos și dacă nu L-ar fi lăsat pe Hristos să trăiască în el. Mai ales, dacă s-ar fi întors la legea Vechiului Testament ca să încerce să fie socotit neprihănit prin faptele Legii. Deci, cei care se întorc la Legea Vechiului Testament sau care încearcă prin faptele lor să fie socotiți neprihăniți, nelăsându-L pe Hristos să trăiască în ei, cu oamenii aceștia nu mai este harul Domnului.

Harul nu mai locuiește în cei ce încearcă să fie neprihăniți prin ținerea Legii

În Epistola lui Pavel către Galateni, problema galatenilor era că au crezut în Domnul Isus Hristos, fiind dintre neamuri. Ei nu au știut nimic despre Legi, dar au venit iudaizatori care le-au spus că nu este suficient să crezi în Hristos ca să fii mântuit. Ei le-au spus că dacă doresc să primească mântuire, pe lângă credința în Hristos mai trebuie să se taie împrejur, să nu mai mănânce carne de porc sau carne de animale necurate, enumerate în Vechiul Testament. De asemenea, trebuie neapărat să respecte Sabatul și multe alte Legi. Pavel, supărat, le-a scris așa:

Rămâneţi, dar, tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Şi mărturisesc iarăşi, încă o dată, oricărui om care primeşte tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată Legea.Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Hristos; aţi căzut din har.(Galateni 5:1-4)

Pavel le vorbește la niște oameni care sunt creștini și care deodată au hotărât că trebuie să respecte toată legea Vechiului Testament, însă oricine a încercat să o respecte, nu a reușit. El le spune că cei care încearcă să fie neprihăniți prin ținerea Legii s-au despărțit de Hristos și au căzut din har. Acum înțelegeți mai bine când Pavel spune Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu Duhul vostru? El vrea să vă spună să nu vă lăsați amăgiți de niciun lucru, ci să vă țineți lipit de Hristos. Dacă încercăm altfel, atunci harul lui Dumnezeu nu mai este cu noi. Doar dacă avem credință în Domnul Isus și Îl lăsăm pe El să trăiască în noi, atunci harul va fi cu noi.

Dacă studiați Sfintele Scripturi, harul Domnului va fi cu duhul vostru

Ultimul text unde est folosit cuvântul har îl întâlnim la Galateni, capitolul 6:

Fraţilor, harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.(Galateni 6:18)

Puțini oameni se gândesc la semnificația acestui verset, dar să nu credeți cumva că în Biblie au fost puse fraze goale și fără sens. Fraza acesta „Harul Domnului Isus să fie cu Duhul vostru” este o urare și o rugăciune a lui Pavel pentru ucenicii lui, ca aceștia să rămână în harul lui Dumnezeu. Numai atunci când urmezi învățătura sănătoasă a Sfintelor Scripturi, poți rămâne în harul lui Dumnezeu. Din moment ce nu ai timp pentru cercetarea Scripturii și începi să te abați cu învățături mincinoase ești în pericol să cazi din har, să râmâi fără Hristos.

Dragul meu, dacă vrei ca harul lui Dumnezeu să fie cu duhul tău, atunci fă-ți disciplină duhovnicească să cercetezi Sfintele Scripturi în fiecare zi. Ferește-te de orice învățătură rea și orice învățătură pe care o auzi, verific-o cu ajutorul Bibliei.