Cum poți să te întărești în harul lui Isus?

Cum poți să te întărești în harul lui Isus?Întrebare:
Am o întrebare la dumneavoastră. Cum aș putea sa mă întăresc în harul lui Hristos Isus?

În ultima sa epistolă Pavel a scris fiului său în credință, Timotei, astfel:

Tu dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus.(2Timotei 2:1)

Ce este harul, ca Timotei să se întărească în el? Harul este darul nemeritat al lui Dumnezeu, pe care l-a arătat față de noi, oamenii. Acest har a venit în lume prin Domnului Isus Hristos, căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos (Ioan 1:17)

Anume Domnul Isus este Acela care ne-a adus harul lui Dumnezeu, darul nemeritat de a fi împăcați cu El prin credință. Scriptura spune că prin har am fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la noi ca să nu se laude nimeni.

Dacă privim în același capitol, înțelegem cum un creștin se poate întări în Harul lui Hristos și anume…

Fă ucenici

Şi ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii.(2Timotei 2:2)

Așa cum am fost noi mântuiți prin har, așa suntem chemați să ducem vestea Evangheliei la alții. Ce a auzit Timotei de la Pavel? Dreptarul învățăturilor sănătoase(2Timotei 1:13-14). Acest dreptar Timotei l-a auzit și primit, tot prin har. De aceea Pavel îl cheamă acum ca acest dreptar să-l încredințeze la oameni de încredere care, la rândul lor, vor învăța pe alții. Dacă vrei să te întărești în harul lui Hristos, atunci trebuie să lași puterea harului să lucreze în tine. Să mergi și să faci ucenici, învățându-i Cuvântul lui Dumnezeu și învățându-i ca și ei la rândul lor să meargă și să învețe pe alții.

Fii gata să suferi

Tot în acest context Pavel îi scrie lui Timotei:

Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos.
Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. (2Timotei 2:3-4)

Puterea harului devine foarte evidentă în viața celui ce este gata să sufere ca un bun ostaș al lui Hristos.

Folosește darul primit prin har

Prin harul lui Dumnezeu noi am primit daruri duhovnicești și aceasta, din nou, nu vine de la noi, ci prin har, prin dar nemeritat.

Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei† să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.(Romani 12:6)

Dacă dorești cu adevărat să te întărești în harul care este în Hristos, trebuie să pui în aplicare darul pe care l-ai primit prin har. Pentru o bună înțelegere a darurilor spirituale, vă îndemn să studiați cursul “Darurile Spirituale” de Kay Arthur, care vă va ajuta foarte mult în înțelegerea acestui subiect. Cu cât mai mult vei permite Duhului Sfânt să lucreze prin tine, cu atât mai mult puterea harului se va vedea la lucru în viața ta. Darul Duhului Sfânt, primit prin har, va fi o mărturie a puterii harului în tine. Așa cum apostolul Pavel a scris despre sine:

Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toţi, totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine.(1Corinteni 15:10)

Harul lui Dumnezeu care este în noi lucrează. A trăi prin har nu înseamnă a sta și nu a face nimic. Pavel zice că el a lucrat mai mult decât toți, totuși înțelege că nu el, ci harul lui Dumnezeu a lucrat prin el. Un om care trăiește prin har, este un om care lucrează din greu și aceasta este evidența harului și puterii lui Dumnezeu în el.

Puterea harului se vede în slăbiciunile noastre

După ce a avut descoperiri strălucite de la Dumnezeu, apostolul Pavel zice că pentru a nu se îngâmfa a primit în trupul lui un țepuș. Chiar dacă nu se specifică ce anume însemna acel țepuș, totuși înțelegem că Pavel suferea și vedem că de trei ori a rugat pe Domnul să fie izbăvit de acel țepuș, totuși răspunsul a fost:

Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă* voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere* în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci**, când sunt slab, atunci sunt tare. (2Corinteni 12:9-10)

Harul Domnului Isus ne este de-ajuns în orice situație a vieții. Este suficient pentru noi ca să putem trece prin orice slăbiciune a vieții. Anume când suntem slabi, atunci puterea harului se vede în noi. Cum poți să te întărești și mai mult în acest har? Să înțelegi zilnic că tot ce faci nu vine de la tine, ci este harul lui Dumnezeu în tine. Atunci când cu adevărat îți înțelegi slăbiciunile și îți vezi neputința, Domnul Isus prin harul Său, se face evident în viața ta.

Lasă harul lui Dumnezeu să lucreze în viața ta cu putere!