(VIDEO) Ce va fi cu sufletul pruncului care moare fără a fi botezat?

Întrebare:

Ce faci cu un copil care moare fără a fi botezat? Ce-i cu sufletul lui? Dvs. ați spus că ar fi recomandat să fie botezat copilul când crede cu tărie el singur.

Primul lucru pe care trebuie să îl înțelegem foarte bine cu privire la botez este că botezul nu mântuiește pe nimeni. Faptul că cineva este botezat nu-i asigură mântuirea. Botezul este valabil doar atunci când are la baza lui credința, credința persoanei care s-a botezat. Vă invit să ascultați explicația video în care am răspuns la această întrebare:

 

Botezul nu este valid când nu are la bază credința persoanei care s-a botezat

Toți despre care este scris în Noul Testament că s-au botezat sunt oameni care au avut credință personală în Domnul Isus Hristos, au mărturisit credința lor și a fost alegerea lor personală să se boteze.

Iată în capitolul 8 din cartea Faptele Apostolilor scrie despre botezul unui famen etiopean. Famenul aceasta etiopean se întorcea de la Ierusalim spre Etiopia, era în carul lui și citea cartea prorocului Isaia. Domnul l-a trimis pe Filip să-i vestească Evanghelia și famenul l-a invitat pe Filip în car la el. Textul din Scriptură pe care-l citea era o profeție despre Domnul Isus Hristos. Filip a pornit de la locul acesta și i-a vorbit famenului, i-a vestit Evanghelia. Bineînțeles, Filip i-a vorbit și despre importanța botezului, pentru că atunci când au ajuns la apă famenul l-a întrebat pe Filip:

”Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis: ”Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: ”Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” (Faptele Apostolilor 8:36-37)

După această discuție, s-au coborât din car și famenul a fost botezat. Dacă famenul nu ar fi mărturisit el personal că crede în Domnul Isus Hristos, nu ar fi fost posibil aceasta. L-ar fi împiedicat lipsa credinței. Deci, lipsa credinței invalidează botezul. Botezul nu este valid când nu are la bază credința persoanei care s-a botezat. Botezul în sine fără credință nu asigură mântuire nimănui. Un prunc nu poate crede și dacă el este botezat, aceasta nu schimbă nimic cu privire la soarta lui, la viitorul lui în veșnicie.

Vă invit să priviți și această emisiune în care am dat mai multe explicații cu privire la botez:

Ce se întâmplă cu copiii care mor în pruncie?

Botezat sau nebotezat, ce se întâmplă cu sufletul unui copil dacă moare în pruncie? Nu este un text clar în Biblie care ne-ar spune ce se întâmplă cu copiii care mor în pruncie sau până când li se trezește conștiința lor și ei încep să acționeze potrivit conștiinței lor. Dar, avem câteva texte în Biblie care ne dau suficient teren ca să credem că copiii aceștia sunt mântuiți și eu voi face referința acum la textele respective. Primul text este din 1 Împărați capitolul 14:

În vremea aceea, s-a îmbolnăvit Abiia, fiul lui Ieroboam. Şi Ieroboam a zis nevestei sale: „Scoală-te, te rog, şi schimbă-ţi hainele, ca să nu se ştie că eşti nevasta lui Ieroboam, şi du-te la Silo. Iată că acolo este Ahia, prorocul; el mi-a spus că voi fi împăratul poporului acestuia. Ia cu tine zece pâini, turte şi un vas cu miere şi intră la el: el îţi va spune ce va fi cu copilul.”

Ieroboam este cel care s-a răsculat împotriva lui Roboam, fiul lui Solomon, și a divizat poporul lui Israel, a rupt 10 seminții, care au rămas cu numele Israel și celelalte 2 seminții din Sud – Iuda. Ieroboam, de frică ca nu cumva oamenii să se întoarcă înapoi la împăratul care era la Ierusalim, la împăratul din Iuda, a instituit o nouă religie, așa încât oamenii să nu mai meargă la Ierusalim să se închine. Astfel, omul aceasta a dus poporul într-o apostazie de neimaginat.

Când s-a îmbolnăvit copilul lui, el și-a trimis nevasta la prorocul Ahia și ea a făcut așa:

Nevasta lui Ieroboam a făcut aşa; s-a sculat, s-a dus la Silo şi a intrat în casa lui Ahia. Ahia nu mai putea să vadă, căci ochii i se întunecaseră de bătrâneţe. Domnul spusese lui Ahia: „Nevasta lui Ieroboam are să vină să te întrebe de fiul ei, pentru că este bolnav. Să vorbeşti aşa şi aşa. Ea, când va veni, se va da drept alta.” Când a auzit Ahia vuietul paşilor ei, în clipa când intra pe uşă, a zis: „Intră, nevasta lui Ieroboam. Pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt însărcinat să-ţi vestesc lucruri aspre. Du-te şi spune lui Ieroboam: ‘Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: «Te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul Meu Israel, am rupt împărăţia de la casa lui David şi ţi-am dat-o ţie, şi n-ai fost ca robul Meu David, care a păzit poruncile Mele şi a umblat după Mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea Mea. Tu ai făcut mai rău decât toţi cei ce au fost înaintea ta: te-ai dus să-ţi faci alţi dumnezei şi chipuri turnate, ca să Mă mânii, şi M-ai lepădat înapoia ta! De aceea, voi trimite nenorocirea peste casa lui Ieroboam, voi nimici pe oricine este al lui Ieroboam, fie rob†, fie slobod în Israel, şi voi mătura casa lui Ieroboam cum se mătură murdăriile, până va pieri. Cel ce va muri în cetate din casa lui Ieroboam va fi mâncat de câini şi cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului.»’ Căci Domnul a vorbit. Tu scoală-te şi du-te acasă. Şi, cum îţi vor păşi picioarele în cetate, copilul va muri. Tot Israelul îl va plânge şi-l vor îngropa, căci el este singurul din casa lui Ieroboam care va fi pus într-un mormânt, pentru că este singurul din casa lui Ieroboam în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului, Dumnezeului lui Israel. (1 Împărați 14:4-13)

Copilul aceasta, care, evident, este un prunc, este singurul care nu a ajuns să facă răul și despre el prorocul spune că ”s-a găsit ceva bun înaintea Domnului”. Dumnezeu l-a învrednicit să aibă mormânt, nu și părinții lui.

Un alt text care ne dă suficient temei să credem că pruncii care mor, oameni care mor în pruncie sunt mântuiți este Romani capitolul 2. În acest capitol este scris că Dumnezeu a pus legea în cugetul nostru, în conștiința noastră și conștiința noastră este Legea lui Dumnezeu care ne face să deosebim binele și răul. Oamenii care nu au auzit Evanghelia, nu au auzit vestea despre mântuirea care este în Domnul Isus Hristos, vor fi judecați după conștiința lor. Un prunc, care nu ajunge încă să aibă conștiința trează, nu ajunge încă să deosebească binele de rău, nu poate fi judecat de Dumnezeu după criteriul conștiinței lui. Acesta este un alt motiv să credem că pruncii sunt mântuiți și merg la Dumnezeu.

Responsabilitatea părinților

Părinții au o responsabilitate de la Dumnezeu. În epistola lui Pavel către Efeseni la capitolul 6 scrie așa:

Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului. (Efeseni 6:4)

Este responsabilitatea noastră, a părinților, să-I creștem pe copiii noștri în mustrarea şi învăţătura Domnului, în disciplina și învățătura Domnului. Sunt mulți părinții care cred că au asigurat mântuirea copiilor lor, pentru că i-au botezat când erau prunci. Ei cred că aceasta este tot ce trebuiau să facă. Nu este așa. Părinții trebuie să-i învețe pe copii Biblia. Părinții nu pot face decizii pentru ei, nici să-i forțeze să ajungă în Împărăția Cerurilor. Părinții pot să-i învețe din Sfintele Scripturi și ei vor face alegerea dacă doresc sau nu să fie ucenicii lui Hristos.

Cei mai mulți copii nu primesc învățătură creștină de la părinții lor, nicio învățătură din Sfintele Scripturi, pentru că nici părinții nu cunosc Biblia. Cunosc și copii care au auzit de la părinții lor învățături din Sfintele Scripturi, dar au văzut opusul în trăirea părinților lor, pentru că părinții nu le-au dat un exemplu vrednic de urmat. Deci, dacă vrem mântuirea copiilor noștri, trebuie să-i învățăm și prin vorbă și prin exemplul trăirii noastre. Din pruncie trebuie să-i învățăm Sfintele Scripturi.

Așa de mult mă bucur să văd cum își învață copiii cuplurile tinere din biserica pe care o păstoresc. Primele lucruri învățate sunt, chiar înainte să știe să vorbească, rugăciunea, despre Domnul Isus. Ei știu cum să pună mâinile la rugăciune, pot să spună câteva cuvinte în rugăciune la masă. Dacă îi întrebi despre Isus Hristos, ei știu să arate spre cer ș.a.m.d. Mă bucur că îi învață și totdeauna îi îndemn să-și învețe copiii din Sfintele Scripturi. Aceasta trebuie să fie o disciplină zilnică. Să nu credem niciodată că este suficient. Trebuie să le vorbim continuu din Sfintele Scripturi și să-i învățăm Sfintele Scripturi. Așa a procedat Eunice, mama lui Timotei și bunica lui, Lois. L-au învățat din pruncie Sfintele Scripturi și astfel a crescut un om deosebit. Nu doar l-au învățat, dar i-au arătat o credință sinceră, o credință neprefăcută. Astfel Timotei a crescut un om deosebit, L-a urmat pe Dumnezeu, a slujit în Evanghelie și a lăsat o urmă foarte frumoasă în istoria Bisericii și sunt sigur că a intrat cu multă slavă în Împărăția lui Dumnezeu.

Recomand părinților materialele de studiu biblic inductiv

Recomand manualele de studiu biblic inductiv pentru copii. Sunt manuale excepționale. Unic în aceste manuale este faptul că ei învață chiar textul Scripturii, nu istorioare sau ceva simplificat. Ei își formează astfel deprinderi de a studia Sfânta Scriptură. Vă recomand să faceți rost de aceste manuale. Avem foarte multe. Cel mai recent manual tradus este ”Creația uimitoare a lui Dumnezeu”. Este un studiu al cărții Geneza, despre creaționism, despre apariția universului. În manual sunt prezentate și argumente științifice pe care copiii trebuie să le cunoască, pentru că ei la școală sunt învățați teoria evoluționistă, care nu este altceva decât o unealtă a Satanei prin care vrea să zdrobească credința copiilor.

Recomand părinților să beneficieze de oportunitatea oferită de clubul PENIEL și să înscrie copiii la tabăra din 31 octombrie – 5 noiembrie din Chișinău (str. Ciocârliei 2/8). În program organizatorii au anunțat studiu bilbic, jocuri, cîntări. Sunt așteptați copilașii cuprinși între vîrsta 7-14 ani, iar participarea este gratuită.

Tabără creștină de zi pentru copii în Chișinău

Deci, să veghem și să învățăm copiii din Sfintele Scripturii pentru ca ei să dorească să-L urmeze pe Dumnezeu și pe Domnul Isus Hristos. Doar prin credință în Domnul Isus Hristos poate fi mântuit cineva. Domnul Isus a spus:

Eu sunt Calea, Adevărul și Viața și nimeni nu vine la Tatăl decât doar prin Mine. (Ioan 14:6)

Dacă mai aveți întrebări, vă invit să le adresați. Dumnezeu să vă binecuvânteze!