Relațiile de vânzare-cumpărare potrivit cu bunul simţ

De multe ori se întâmplă că prietenia a doi oameni durează până când ajung să-şi văndă ceva unul altuia. Apoi, parcă intervine ceva în relaţiile lor, sau ies la iveală anumite calităţi şi atitudini, pe care nu le-au văzut mai înainte unul la altul şi nu mai pot rămâne prieteni, sau cel puţin în aceeaşi relaţie pe care au avut-o anterior. În acest articol îmi propun să învăţăm bunul simţ în relațiile de vânzare-cumpărare, privind la un exemplu din Sfintele Scripturi.

Când a murit Sara, soţia lui Avraam, el a venit la fii lui Het ca să cumpere un loc de înmormântare pentru ea şi le-a vorbit astfel:

Eu sunt străin şi venetic printre voi, daţi-mi un ogor, ca loc de îngropare la voi, ca să-mi îngrop moarta şi s-o ridic dinaintea mea.” (Genesa 23:4)

1. Când vinzi fă să iasă în evidenţă valoarea şi respectul care îl ai pentru persoana car e cumpără

Înainte ca să spui preţul unui lucru cumpărătorului, gângdeşte-te mai întâi ce a făcut acel om pentru tine personal, pentru familia ta, poate ai de dat un tribut lui şi prin preţul care îl vei pune poţi arăta respectul tău sau invers, dispreţ faţă de persoana lui şi ce a făcut pentru tine. Biblia spune că, atunci când Avraam a venit cu această cerere la poporul în mijlocul căruia trăia…

Fiii lui Het au răspuns astfel lui Avraam: “Ascultă-ne, domnule! Tu eşti ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru; îngroapă-ţi moarta în cel mai bun din mormintele noastre! Niciunul din noi nu te va opri să-ţi îngropi moarta în mormântul lui.” (Genesa 23:5-6)

2. Arată recunoştină şi tot respectul faţă de vânzător şi, mai ales, pentru atitudinea lui frumoasă

Iată cum a făcut aceasta Avraam:

Avraam s-a sculat şi s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea norodului ţării, adică înaintea fiilor lui Het. Şi le-a vorbit astfel: “Dacă găsiţi cu cale să-mi îngrop moarta şi s-o iau dinaintea ochilor mei, ascultaţi-mă; şi rugaţi pentru mine pe Efron: fiul lui Ţohar: să-mi dea pestera Macpela, care-i a lui, şi care este chiar la marginea ogorului lui; să mi-o dea în schimbul preţului ei, ca să-mi slujească drept loc pentru îngropare în mijlocul vostru.” (Genesa 23:7-9)

Din contextul biblic este evident că Efron era de faţă cînd avea loc toată această discuţie şi Avraam ar fi putut să se adreseze direct lui. De ce nu a făcut-o? Pentru că în felul acesta, a arătat respect faţă de Efron şi a ridicat valoarea lui şi a averii lui înaintea fiilor lui Het. Tot ce fac ambele părţi în acest proces de vânzare-cumpărare este făcut cu scopul de a face nume bun celuilalt şi pentru al face să fie respectat de alţii. Avem mult de învăţat şi din felul cum a răspuns Efron.

3. Când vinzi un lucru urmăreşte, în primul rând, binele persoanei care îl cumpără şi nu profitul personal

Iată cum ne relatează Scriptura că a făcut aceasta Efron:

Efron era şi el acolo în mijlocul fiilor lui Het. Şi Efron, Hetitul, a răspuns lui Avraam, în auzul fiilor lui Het şi în auzul tuturor celor ce treceau pe poarta cetăţii: “Nu, domnul meu, ascultă-mă! Îţi dăruiesc ogorul şi-ţi dăruiesc şi peştera care este în el. Ţi le dăruiesc în faţa fiilor norodului meu; şi îngroapă-ţi moarta.” (Genesa 23:9-10)

Odată, fiind în Statele Unite ale Americii împreună cu soţia mea, am plecat cu maşina cu ucenicii noştri la alţi prieteni care locuiau în oraşul Saint Louis din statul Missouri. Ştiind despre această călătorie a noastră din timp, ne-am cumpărat bilete încă din Moldova ca să zburăm de la Saint Loius la Seattle. Când am ajuns la aeroport, am fost foarte surprinşi să aflăm că, potrivit biletelor care ne-au fost vândute la Moldova, noi aveam să plecăm dintr-un alt oraş Saint Louis care se află în California. De odată ne-am închipuit ce ar urma să fie, potrivit cu regulile şi atitudinile oamenilor din partea noastră a lumii şi aşteptam că vom fi puşi să cumpărăm biletele din nou aceasta fiind o sumă foarte mare. Femeia care stătea la înregistrare, când a văzut expresia feţelor noastre ne-a zis: “Nu trebuie să vă îngrijoraţi. Nu este vina Dvs. S-a mai întâmplat astfel şi la alţi oameni. Nu este prima dată. Aşteptaţi şi eu vă voi aranja să zburaţi la Seattle. A întrebat dacă am mai fost acolo şi dacă vine cineva să ne întâlnească. Apoi, a căutat timp de 45 minute până ne-a aranjat să zburăm aşa, ca să ajungem la Seattle, în timpul care era pe biletul nostru iniţial. Nu a acceptat plată de la noi spunând că compania lor va aranja aceasta, deoarece biletul nostru iniţial era să zburăm tot cu ei. Ne-a făcut bagajele şi deja trebuia să plecăm de la ghişeul ei, când ne-a spus că a găsit un bilet şi mai bun, cu mai puţine escale. Ne-a făcut biletele şi a alergat repede să schimbe fişele de pe bagaje. La urmă, când i-am mulţumit mult şi am apreciat tot ce a făcut pentru noi, ne-a spus că aceasta este datoria ei şi că a făcut-o cu bucurie pentru noi. La plecare m-am gândit că acesta este unul din secretele prosperităţii oamenilor din acea ţară, faptul că o mai mare valoare este omul şi nu banii sau profitul material. Bineînţeles că nu este aşa la toată lumea, dar totuşi, sunt foarte mulţi oameni care gândesc astfel. Să ne întoarcem însă la cazul descris în Biblie ca să vedem ce putem învăţa în continuare.

4. Când cumperi, nu profita de bunătatea vănzătorului şi nu subestima valoarea marfei lui

Avraam ar fi putut să prindă pe Efron pe cuvânt şi să nu plătească nimic. Totuşi, Avraam nu a profitat de bunătatea lui şi a insistat să plătească. Iată ce ne relatează Scriptura în acest sens:

Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea norodului ţării. Şi a vorbit astfel lui Efron, în auzul norodului ţării: “Ascultă-mă, te rog! Îţi dau preţul ogorului: primeşte-l de la mine; şi-mi voi îngropa moarta în el.” (Genesa 23:12-13)

5. Fii atent în timpul procesului de vânzare-cumpărare şi fii gata să plăteşti preţul solicitat

Scriptura spune că Efron a răspuns astfel lui Avraam:

“Domnul meu, ascultă-mă! O bucată de pământ de patru sute de sicli de argint, ce este aceasta între mine şi tine? Îngroapă-ţi dar moarta!” Avraam a înţeles pe Efron. Şi avraam a cântărit lui Efron preţul cumpărării despre care vorbise, în faţa fiilor lui Het: patru sute de sicli de argint, care mergeau la orice negustor. (Genesa 23:14-16)

Chiar după ce Efron a spus prima dată că îi dăruieşte lui Avraam şi peştera şi ogorul, totuşi, Avraam a insistat încă o dată să plătească preţul. Atenţie! A menţionat preţul ca să ştie care este valoarea marfei. Dacă Efron nu ar fi menţionat preţul, era clar că insistă să fie primit de Avraam acest ogor şi peştera ca şi dar. Însă, Efron, evident că dorea să vândă ogorul, totuşi, a procedat foarte frumos în faţa oamenilor, în faţa lui Avraam şi până la urmă a vândut ogorul la un preţ foarte bun. Evident este că preţul acestui ogor nu a fost o problemă pentru Avraam, care era un om bogat şi binecuvântat. El a plătit pe loc preţul.

În urma acestei afaceri de vânzare–cumpărare au avut toţi de câştigat. Avraam a căpătat peştera pe care şi-a dorit-o ca mormânt pentru Sara, dar împreună cu aceasta a căpătat şi ogorul unde se afla peştera. Efron a vândut ogorul la un preţ bun. Mai mult însă decât atât, prin această afacere şi vânzătorul şi cumpărătorul şi-a făcut un frumos nume unul altuia. Urmează exemplul lor şi fii binecuvântat de Dumnezeu!