Ce-i unește pe un bărbat și o femeie într-o căsătorie?

Întrebare:

La 1 Corinteni 6:9-10 citim că nici curvarii, nici preacurvarii nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Preacurvarii sunt cei ce întrețin relații sexuale în afara căsătoriei. Curvarii sunt cei ce se implică în relații sexuale până la căsătorie. Pavel spune că cel care curvește sau preacurvește se face „un singur trup” cu persoana cu care a întreținut relația sexuală (1Cor.6:16). Potrivit Bibliei termenul “un singur trup” se referă la familie sau căsătorie (Geneza 2:24)  „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă-sa și cei doi vor fi un singur trup”. Când citim despre viol în Deuteronom 22:28-29 Dumnezeu poruncește ca violatorul să o ia de nevastă pe fata nelogodită pe care a necinstit-o. Nu am văzut în Vechiul Testament ca femeile care au curvit anterior puteau să întemeieze familie pe viitor. Prin definiție nu era posibil acest lucru, pentru că urmau să fie omorâte cu pietre pentru fărădelegea aceasta. Prin urmare, înseamnă că lipirea fizică de o femeie este privită în ochii lui Dumnezeu drept căsătorie dacă El abordează atât de serios preacurvia și curvia?

Căsătoria este un legământ încheiat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care veghează asupra respectării acestui legământ, după cum găsim scris la Maleahi:

Iată acum ce mai faceți: Acoperiți cu lacrămi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât El nu mai caută la darurile de mâncare, și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați: „Pentru ce?”… Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu-i ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ! (Maleahi 2:13-14)

Relația intimă este parte din legământul de căsătorie, de aceea orice relație fizică în afara căsătoriei este privită de Dumnezeu ca și curvie/preacurvie.

Cineva va spune că Adam și Eva nu au fost căsătoriți, fiindcă nu aveau cum să o facă, deoarece numai ei doi erau pe pământ: nu aveau nici părinți și nici alți martori. Totuși, căsătoria lui Adam și Eva a fost cea mai deosebită căsătorie din Univers: Însuși Dumnezeu a adus-o pe mireasă la mire și a fost martor la căsătoria lor!

Deci, căsătoria este un legământ dintre un bărbat și o femeie, iar relația intimă este parte din acest legământ:

Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui, și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț; și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea; apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. (1 Corinteni 7:2-5)

Dacă unirea fizică ar fi fost privită de Dumnezeu ca și căsătorie, atunci curvia (concubinajul) nu ar fi o problemă, dar Dumnezeu spune că și curvia (concubinajul) ca și preacurvia spurcă patul conjugal:

Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Dacă doi tineri ar trăi împreună înainte de căsătorie, chiar dacă nici unul, nici altul nu ar avea vreo relație cu altă persoană, relația lor se califică ca și curvie și această relație le spurcă patul conjugal.

Deci, un bărbat și o femeie se unesc în căsătorie prin legământ și ceea ce-i face una este relația intimă, care-i face pe cei doi un singur trup. Dar dacă două persoane se fac un singur trup prin relația intimă, fără a fi căsătoriți, această relație se numește curvie și aceasta spurcă patul lor conjugal și vor fi judecați de Dumnezeu.