Un exemplu de mărturisire | Evanghelia După Ioan Partea I-A

Isus a spus ucenicilor Săi: ”Veniți după Mine.” Marcu 1:17 spune tot în acest sens: ”Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni.” Să ne alăturăm Domnului, mergînd după El și ascultînd ce spune lui Nicodim, femeii de la fîntînă și slujbașului împărătesc al cărui fiu este pe moarte. Cum le slujește Isus? Ce le spune? Cum răspund aceștia? Ce putem învăța din mărturia Lui?