Trebuie să plăteşti la biserică ca să poţi cere ceva lui Dumnezeu?

Întrebare: De ce trebuie să mergi și să plătești la biserică ca să ceri de la Dumnezeu ceva?

În Biblie nu este scris că Dumnezeu ar avea nevoie de ceva din partea noastră ca să ne asculte cererile, că trebuie să plătești la biserică. Dimpotrivă, iată ce scrie Cuvântul lui Dumnezeu:

Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?” Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin. (Romani 11:35-36)

Totuşi, pentru ca să fie armonie în Trupul lui Hristos, adică în Biserică, Dumnezeu a stabilit anumite reguli și rânduieli în ce priveşte darea şi primirea bunurilor materiale. Biblia vorbeşte foarte mult la acest subiect. Mă voi opri doar la unele aspecte ce ţin de Noul Legământ.

Biblia nu scrie că trebuie să plătești la biserică pentru serviciile religioase

Nicăieri în Biblie nu este scris că slujitorii bisericii ar trebuie să ia anumite taxe pentru anumite servicii religioase, cum ar fi botezul, frângerea pâinii, învăţarea din Cuvânt, consilierea ş. a.

Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia, să trăiască din Evanghelie

Aceasta este o frază luată din prima epistolă a apostolului Pavel către Corinteni. În capitolul 9 din această epistolă Pavel le dovedeşte că el, împreună cu Barnaba, ca lucrători în Evanghelie, au dreptul la suportul lor material, corintenii fiind ucenicii lor, pentru că Pavel a fost cel care a plantat biserica din Corint. La versetul 11 el scrie:

Dacă am semănat printre voi bunurile duhovniceşti, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice?

Şi aduce următoarele arugumente în favoarea acestei afirmaţii:

1. Cine merge la război pe cheltuiala sa?

2. Cine sădeşte o vie, şi nu mănâncă din rodul ei?

3. Cine paşte o turmă, şi nu mănâncă din laptele turmei? (1 Corinteni 9:8)

4. În adevăr, în Legea lui Moise este scris: ,,Să nu legi gura boului care treieră grâul!” Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici? Sau vorbeşte El înadins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel; căci cine ară, trebuie să are cu nădejde, şi cine treieră grâul, trebuie să-l treiere cu nădejdea că va avea parte de el. (1 Corinteni 9:9-10)

Acest text ne arată, pe deoparte, că suntem datori din punct de vedere material față de cei ce ne-au adus Evanghelia şi ne învaţă din Cuvânt, dar, pe de altă parte, arată responsabilitatea celor ce s-au prins în Evanghelie, să se ţină de Evanghelie şi să se mulţumească cu ceea ce le oferă cei pe care îi învaţă. Să nu caute să se prindă de o altă slujbă, care ar putea fi o piedică în lucrarea pe care o fac, pentru că aceasta i-ar fura prea mult efort şi timp.

Să susţinem material pe cei ce ne învaţă din Cuvânt

Cine primeşte învăţătură din Cuvânt, să facă parte din toate bunurile lui şi celui ce-l învaţă. (Galateni 6:6)

Să facem bine la toţi, mai ales fraţilor în credinţă

Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Aşa dar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor de credinţă. (Galateni 6:9-10).

În a doua epistolă către Corinteni, în capitolele 8 şi 9, Pavel vorbeşte despre nişte ajutoare, care urmau să fie strânse în bisericile din Macedonia şi Grecia, pentru credincioşii din Ierusalim, care erau la strâmtorare din cauza unei secete care bântuia prin părţile lor. În aceste două capitole sunt multe învăţături frumoase în ce priveşte felul cum trebuie să facem donaţii, dar acesta este un alt subiect. Vreau doar să menţionez care este esenţa acestui ajutor:

Pentru că dacă este bunăvoinţă darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Aici nu este vorba ca alţii să fie uşuraţi, iar voi strâmtoraţi, ci este vorba de o potrivire: în împrejurările de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca şi prisosul lor să acopere, la rândul lui, nevoile voastre, aşa ca să fie o potrivire, după cum este scris: „Cel ce strânsese mult, n-avea nimic de prisos, şi cel ce strânsese puţin, nu ducea lipsă.” (2 Corinteni 8:12-15)

Aceasta este, în linii generale, ce se cere de la noi ca și creştini în ce priveşte implicarea cu mijloacele noastre băneşti în activitatea bisericii. Cum să ceri de la Dumnezeu, aşa ca cererile tale să fie ascultate, citiți în acest articol.

Vă recomand să priviți și această emisiune: