Cum să cerem de la Dumnezeu?

Întrebare: De ce, ca sa cer de la Dumnezeu ceva, trebuie sa merg la biserica si sa plătesc?

La prima parte a întrebării am răspuns în articolul  Trebuie să plătim la biserică ca să putem cere ceva lui Dumnezeu? În articolul dat vreau săarat nişte principii cum trebuie să ne rugăm.

Să îndrăznim să ne apropiem de Dumnezeu cu cererile noastre

Domnul Isus de multe ori învăţa pe ucenici şi norod cum trebuie să se roage.  Iată ce scrie în Predica de pe munte care o găsim scrisă în Evanghelia după Matei:

Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Căci ori şi cine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide. Cine este omul acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatrã? Sau, dacă-i cere un peşte, să-i dea un şarpe? Deci, dacă voi, cari sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cît mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer! (Matei 7:7-11)

Să cerem cu credinţă, fără a ne îndoi de loc

Este important ca atunci când ne apropiem de Dumnezeu să-I cerem ceva, să ne apropiem cu credinţă că El poate face aceasta petnru noi.

A văzut (Domnul Isus) un smochin lângă drum, şi S-a apropiat de el; dar n-a găsit decât frunze, şi i-a zis: ,,De acum încolo în veac să nu mai dea rod din tine!” Şi pe dată smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat, şi au zis: ,,Cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă?” Drept răspuns, Isus le-a zis: ,,Adevărat vă spun că, dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia; ci chiar dacă aţi zice muntelui acestuia: ,Ridică-te de aici, şi aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi. (Matei 21:19-22)

Isus a luat cuvântul, şi le-a zis: ,,Aveţi credinţă în Dumnezeu! Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: „Ridică-te şi aruncă-te în mare”, şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea. (Mark 11:22-24)

Să cerem cu insistenţă

Domnul Isus ne învaţă să insistăm în rugăcinile noastre.

Apoi le-a mai zis: ,,Dacă unul dintre voi are un prieten, şi se duce la el la miezul nopţii, şi-i zice: „Prietene, împrumută-mi trei pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu, şi n-am ce-i pune înainte;” şi dacă dinăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde: ,Nu mă turbura; acum uşa este încuiată, copiii mei sînt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ţi dau pâin”, – vă spun: chiar dacă nu s-ar scula să i le dea, pentru că-i este prieten, totuşi, măcar pentru stăruinţa lui supărătoare, tot se va scula şi-i va da tot ce-i trebuie. Deaceea şi Eu vă spun: Cereţi, şi vi se va da: cătaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate, i se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte? Sau, dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, cari sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cît mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfînt celor ce I-L cer!” (Luca 11:5-13)

Să nu cerem cu gând ca să risipim în plăcerile noastre

Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi, şi vă luptaţi; şi nu aveţi, pentru că nu cereþi. Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre. (Iacov4:2-3)

Să cerem de la Tatăl în Numele Domnului Isus

În ultima seara, înainte de arestare, Domnul Isus le-a vorbit mult ucenicilor, învăţându-i şi încurajându-i. În acea seară le-a vorbit foarte mult despre felul cum trebuie să ceara şi anume să ceară în Numele Lui:

… Adevărat, adevărat, vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da. Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. (Ioan 16:23-24)

Să credem în Numele Domnului Isus

Dacă la începutul articolului am vorbit despre importanţa de a crede că vom primi ceea ce cerem, aici vreau să atrag atenţia la importanţa de a crede în Domnul Isus şi anume, de a crede că El este Hristosul Fiul lui Dumnezeu, aşa cum se prezintă El pe paginile Scripturilor. Şi celui ce crede în El, Dumnezeu îi va da putere să facă şi el lucrările pe care le făcea Domnul Isus, când era pe pământ.

Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine (Domnul Isus), va face şi el lucrările pe cari le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea; pentru că Eu mă duc la Tatăl: şi ori ce veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. (Ioan 14:12-13).