Templul trupului lui Isus | Devoțional | Ioan 2:18-22 (VIDEO)

Data trecută am citit cum de Paști Domnul Isus a răsturnat mesele vânzătorilor și schimbătorilor de bani, pentru că aceștea prefăcuse Templul într-o casă de negustorie. Incidentul nu s-a lăsat fără reacția iudeilor. Citesc versetele 18 până la 22:

„Iudeii au luat cuvântul, și I-au zis: „Prin ce semn ne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri?”. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Stricați Templul acesta, și în trei zile îl voi ridica”. Iudeii au zis: „Au trebuit patruzeci și șase de ani, ca să se zidească Templul acesta, și Tu îl vei ridica în trei zile?”. Dar El le vorbea despre Templul trupului Său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii Lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea; și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Isus.” (Ioan 2:18-22)

Iudeii erau nedumeriți cum Isus a îndrăznit să facă așa prăpăd în Templu și încă să numească Templul “casa Tatălui Meu”. Ei I-au cerut un semn, autorizație dacă vreți. Drept răspuns Domnul Isus le-a sugerat să strice Templul și El îl va ridica în 3 zile. Declarația le-a produs și mai multă confuzie. Ei nu înțelegeau cum ar putea cineva să rezidească o clădire în 3 zile, care a fost construită timp de 46 de ani. Nici cu tehnologiile din timpurile noastre nimeni nu ar fi posibil așa ceva. Cu toate acestea, Domnul Isus le-a vorbit metaforic. El S-a referit la Templul trupului Său. Cu alte cuvinte el le-a zis: omorâți-mă și în 3 zile voi învia. Ceea ce și s-a întâmplat cu adevărat. Iudeii L-au omorât, a stat 3 zile și 3 nopți în mormânt și după aceea a înviat. Recent am sărbătorit cu toții învierea Lui.

Pe de o parte, Templul de la Ierusalim preaumbrea Templul trupului Domnului Isus. În anul 70 după Hristos, Templul de la Ierusalim a fost distrus complet. Nu mai era nevoie de el, pentru că nu mai era nevoie de jertfe, întrucât Domnul Isus a constituit jertfa supremă. De altă parte, Templul Duhului Sfânt suntem numiți noi, cei care am crezut în Domnul Isus. Dar acest subiect îl voi aborda într-un alt mesaj.

Haideți să ne rugăm și să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru moartea și învierea Domnului Isus, care ne-a adus iertare de păcate și viața veșnică.
“Tatăl meu care ești în Ceruri, îți mulțumesc pentru Domnul Isus, care a murit pe cruce, a stat 3 zile în mormânt și a înviat din morți, biruind moartea. Crezând în jertfa Lui, sunt iertat de păcatele mele și am promisiunea vieții veșnice cu Tine. Amin”

Scumpi prieteni. Să prețuim zilnic ce a făcut Domnul Isus pentru noi și să-L slujim din toată inima.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!