Nu faceți din casa Tatălui Meu o casă de negustorie | Devoțional | Ioan 2:12-17

Data trecută ne-am oprit la versetul 11, din capitolul 2 al Evangheliei după Ioan. Am citit cum Domnul Isus a prefăcut apa în vin. Astăzi vom citi de la versetul 12 până la 17:

„După aceea, S-a pogorît la Capernaum, împreună cu mama, frații și ucenicii Lui; și acolo n-au rămas multe zile. Paștele Iudeilor erau aproape; și Isus S-a suit la Ierusalim. În Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei, și pe schimbătorii de bani șezând jos. A făcut un bici de ștreanguri, și i-a scos pe toți afară din Templu, împreună cu oile și boii; a vărsat banii schimbătorilor, și le-a răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei: „Ridicați acestea de aici, și nu faceți din casa Tatălui Meu o casă de negustorie”. Ucenicii Lui și-au adus aminte că este scris: „Râvna pentru casa Ta Mă mănîncă pe Mine”.” (Ioan 2:12-17)

După nunta din Cana, Isus cu mama, frații și ucenicii Săi au petrecut câteva zile în orașul Capernaum. Poate că e un detaliu neînsemnat, dar îL găsim aici pe Isus împreună cu familia sa. Cel mai probabil că El avea frați de sânge, dar unii consideră că ar fi vorba despre verișori. Maria, mama lui Isus, avea în jur de 50 de ani aici iar despre tatăl său Iosif nu se menționează nimic.

Am citit că Paștele Iudeilor era aproape. După lege, de Paște toți iudeii trebuiau să meargă la Ierusalim, la Templu pentru a I se închina lui Dumnezeu în aducerea aminte de ieșirea poporului lui Israel din Egipt. Și pentru că nu toți aveau posibilitate să aducă de departe animale pentru sacrificiu, pe lângă Templu se crease un fel de piață unde oamenii schimbau banii pe animale și păsări. Lucrul acesta l-a supărat tare pe Domnul Isus, astfel că El “a făcut un bici de ștreanguri, și i-a scos pe toți afară din Templu, împreună cu oile și boii; a vărsat banii schimbătorilor, și le-a răsturnat mesele”. Locul, în care oamenii trebuiau să vină să se închine se transformase într-un loc de afaceri. „Ridicați acestea de aici, și nu faceți din casa Tatălui Meu o casă de negustorie”.

Isus a numit Templul de la Ierusalim – “casa Tatălui Meu” pentru că într-adevăr era locul, în care era prezența lui Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor, unde numai Marele Preot avea acces. Domnul Isus era Fiul lui Dumnezeu și ceea ce văzuse i-a stârnit gelozia. Scena aceasta le-a amintit ucenicilor despre o proorocie din VT care spune „Râvna pentru casa Ta Mă mănîncă pe Mine”.

Astăzi Dumnezeu nu mai locuiește într-un Templu fizic. El locuiește în inima credincioșilor. Haideți să ne analizăm inima și să vedem dacă nu cumva s-a transformat într-o casă de negustorie sau distracție? Gândește-te bine unde-ți consumi cel mai mult timp? Care sunt ocupațiile și interesele tale și ce loc ocupă Dumnezeu în viața ta?

Să ne rugăm: “Tatăl meu care ești în ceruri. Tu nu mai locuiești în temple făcute de mâini omenești. Tu locuiești în inima mea. Dacă locul în care Tu locuiești s-a transformat într-un loc de negustorie, iartă-mă. Curățește-mi inima de orice idol și ajută-mă să trăiesc doar pentru tine. În numele lui Isus m-am rugat. Amin!”

Așa să ne ajute Dumnezeu. Vreau să îți fac și o invitație la un seminar de creștere spirituală unde vom studia împreună cartea Maleahi din Biblie. Asta ne va ajuta să păstrăm inima curată de idoli și lucruri de care trebuie să ne ferim.

Dumnezeu să te binecuvânteze!