Succesele și provocările creștinilor din Mongolia

În perioada 17-29 octombrie, timp de două săptămâni, în orașul Ulaan-Bator se desfășoară sesiunea Institutului de Studiu Biblic Inductiv din Mongolia, la care au venit să studieze 33 de pastori și slujitori în Evanghelie. Sesiunea este predată de Mihai Cucoș, pastorul bisericii “Emanuel” din Sângerei și eu am făcut o vizită de trei zile pentru evaluarea lucrării, ca să discutăm strategia de lucru pentru anii viitori și pentru alcătuirea unui plan de răspândire a Cuvântului lui Dumnezeu prin misiunea Precept Ministries International. Populația Mongoliei este de 3.2 milioane,  din care 1,5 milioane locuiesc în capitala Ulan-Baatar, unde în ultimii ani s-au construit foarte multe clădiri noi și înalte, dar, în același timp, sunt multe raioane cu iurte instalate și, chiar dacă autoritățile interzic încălzirea iurtelor cu cărbuni, cum se înserează, populația recurge la acest fel de încălzire și în oraș se lasă un fum care face anevoioasă respirația.

În cele 21 de provincii sunt cuprinse 322 de localități (somoni). Religia majoritară este budismul și creștinismul este foarte tânăr. Doar la începutul anilor ’90 s-a început propovăduirea Evangheliei. Au venit mulți misionari presbiterieni din Korea și metodiști din SUA, dar și din alte țări și astfel  creștinismul s-a răspândit rapid. În prezent se estimează că creștinii alcătuiesc 2% din populație, cu un total aproximativ 60-70 de mii de credincioși. După căderea comunismului țara s-a bucurat de o largă libertate religioasă și astfel au fost plantate peste 650 de biserici, din care 400 sunt înregistrate oficial. În țară mai există și o mare tendință de reînviere a practicilor șamaniste, care se promovează pe scară largă. În Parlamentul țării, din cei 76 de deputați, doar unul este creștin. În ultima vreme clerul budist pune presiuni asupra autorităților ca să înăsprească legislația pentru îngrădirea activității misionare, astfel să nu mai poată fi acceptați copiii din familiile budiste la activitățile creștine. Confesiunile cele mai răspândite în țară sunt prezbiterienii, metodiștii, baptiștii, penticostalii și charismaticii. În contextul dat au luat mare amploare în țară mormonii și muniștii și aceasta prezintă un mare pericol, pentru că un număr considerabil de creștini au părăsit bisericile ca să adere la aceste culte.

O populație de 6 milioane de mongoli locuiește în China în așa numita regiune, Mongolia Interioaro. Printre ei există doar în jur de 40 de biserici și toate sunt clandestine și mici. Lucrarea Evangheliei este restrânsă acolo și foarte puțin se face, pentru că guvernul chinez pune piedici și însiși mongolii de acolo sunt ostili față de Evanghelie.

Fiind întrebați care sunt problemele majore și provocările Bisericii din Mongolia, studenții au numit prima problemă financiară care se manifestă prin faptul că oamenii sunt săraci și nu oferă suport pastorilor. Atunci, pastorii, fiind lipsiți de suport, se duc să-și caute alte servicii și nu sunt în stare să se ocupe de biserici și creștinii, rămânând fără învățătură, nu pot să crească duhovnicește. Problema aceasta nu este cauzată doar de sărăcie, ci și de o atitudine greșită a creștinilor față de bani și lipsa de dărnicie, care vine din lipsa de învățătură. Este un cerc vicios din care trebuie să iasă ca să poată avea creștere spirituală și dezvoltare. O a doua problemă este înăsprirea legislației față de biserici, prin faptul că există proiecte de legi noi, care sunt intenționate să limiteze accesul copiilor la biserică, se fac proiecte de legi ca să interzică propovăduirea Evangheliei în public. O a treia problemă este lipsa de învățători și învățătură în biserici. S-au deschis multe școli biblice, dar în ele slujitorii sunt învățați metode de organizare, de conducere, de administrare și nu se studiază profund Sfintele Scripturi. Există o mare necesitate pentru toate instituțiile să preia și să implementeze studierea profundă a Bibliei. O altă problemă majoră este lipsa bărbaților în biserici. La nivel de țară femeile alcătuiesc 80% din membrii bisericilor și bărbaților le revine 20%. Aceasta este o caracteristică a poporului mongol, când peste femei a fost lăsată povară mare în familie și în societate și același lucru a trecut și în biserici.

La biserică avem mai multe femei care sunt pastori în biserici. Ele se incomodează să se numească pastori, dar evident că îndeplinesc această slujire și o fac din pricina lipsei bărbaților conducători activi. Când am întrebat pe Taivan, unul din bărbați, care este pricina unei astfel de situații în bisericile Mongoliei, a spus că femeile din această țară totdeauna au avut mai multă răbdare, disciplină și smerenie în comparație cu bărbații.

Ariunbold Gaanjuur este pastor și director executiv la Mongolian Evangelical Alliance și spune că această organizație a fost înființată cu 22 de ani în urmă, dar oficial este înregistrată de 20 de ani. 90% din totalul de 650 de biserici ale Mongoliei fac parte din această alianță, care întrunește 14 confesiuni diferite. Lucrarea este împărțită pe 16 departamente dintre care cel mai bine merge lucrarea cu copiii și cu tineretul. De asemenea, merge bine lucrarea cu femeile. Cel mai greu este din punct de vedere teologic, pentru că se confruntă cu diverse erezii, care, în mare parte, vin din Coreea de Sud. Una care le pricinuiește acum cele mai mari probleme este “Curgerea Mântuirii” ai cărei lideri și adepți învață că, dacă nu cunoști data exactă a nașterii tale din nou, atunci aceasta nici nu a avut loc și, deci, vin la membrii bisericilor din Alianță și îi fac să se îndoiască de mântuirea lor și să treacă la această erezie care mai învață și că doar 144.000 de oameni vor fi mântuiți și aceștia toți sunt doar în organizația lor, ca și cum au monopol asupra mântuirii și nimeni nu poate fi mântuit afară decât doar prin organizația lor. Această erezie pricinuiește multe daune bisericilor. Alianța Evanghelică reprezintă oficial bisericile și le asigură asistența legală. Conform legii actuale, pentru înregistrarea unei biserici este necesar de la 3 luni la un an de zile și înregistrarea se dă doar pentru un an. Apoi trebuie iar înnoită și aceasta va lua iar același interval de timp.

Ne-am bucurat mult pentru lucrarea pe care au făcut-o studenții veniți la sesiune, conducând 18 grupe cu 188 de oameni în 4 localități diferite. Acum au studiat principii de plantare a bisericii și Epistola lui Pavel către Filipeni, pe care au planificat să o predea la peste 300 de studenți, formând grupe în 4 localități. Am rămas impresionat de pastorul Acero, care s-a apropiat chiar în prima zi și mi-a spus cu fața strălucind de bucurie că doar după trei lecții din cursul inductiv asupra Epistolei către Filipeni s-a împrietenit foarte mult cu apostolul Pavel și a devenit parte din echipa lui.

La Institutul Haggai am avut posibilitate să predau și slujitorilor Evangheliei din Mongolia și m-am bucurat mult să mă întâlnesc cu pastorul Puje, care este pastor la biserica nazarineană. El face și lucrare cu boschetarii și mai conduce lucrare prin fotbal și cu engleza. La masă am mers împreună cu Natan, pastorul bisericii care a găzduit sesiunea și când le-am povestit despre planul să începem Școala Timotei în Mongolia ca să pregătim slujitori ai bisericii din perioada adolescenței și că imediat cum vom avea 25 de studenți înscriși, vom începe. Pastorul Natana a spus că doar el are 10 adolescenți și tineri pe care dorește să-i aducă la această pregătire.

La moment avem traduse 14 manuale de studiu biblic în limba mongolă și 2 sunt în proces de traducere. Sora Baierma conduce o mare lucrare cu învățătorii de școală duminicală din țară și, când a auzit despre faptul că avem o serie specială de manuale pentru copii, a rugat să începem cât mai curând pregătirea acestor profesori. Rugați-vă împreună cu noi pentru conferința la care vom invita păstorii și vom studia cu ei cursul “Sens interzis, Iona!” tradus în mongolă, ca apoi să putem lansa la Institut facultatea pentru învățătorii de școală duminicală. O altă nevoie de rugăciune este pentru începerea facultății de pregătire a profesorilor de limbă engleză după metoda “English for a New Life”, când oamenii sunt învățați această limbă cu ajutorul textelor biblice. Țițche păstorește o biserică mongolă și alta de chinezi. Ea a fost atât de încântată de această posibilitate și, când a auzit că este nevoie să avem 25 de profesori de engleză înscriși ca să putem începe această facultate, ea a început singură să-i telefoneze pe toți și a doua zi a venit deja cu o listă de 16 persoane.

Vă invit să ne rugăm împreună pentru mântuirea popoarelor din Mongolia și specific pentru lucrările despre care v-am relatat în acest articol și, dacă v-a pus Domnul pe inimă să contribuiți financiar, contactați-ne la adresa  info@precept.md sau la telefonul +(373)79879694. Dumnezeu să vă binecuvânteze.