Cum să studiezi Biblia cu familia întreagă?

Oricine este conştient de importanţa studierii Bibliei cu întreaga familie, va dori să ştie cum să facă studiu biblic cât mai eficient şi interesant. În acest articol vin să prezint câteva sfaturi practice în această privinţă.

studiu biblicStudiaţi zilnic

Studiu biblic trebuie să fie o disciplină zilnică personală a fiecărui creştin pentru că doar aşa poţi creşte spiritual. Nu ne putem închipui să ne alimentăm peste o zi, sau peste două, sau într-o zi mai mult şi apoi câteva zile să nu mâncăm nimic. Isus Hristos a spus:

Omul nu va trăi numai cu pâne, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. (Evanghelia după Luca 4:4)

Studierea sistematică şi zilnică a Sfintelor Scripturi cu întreaga familie va asigura o creştere spirituală sănătoasă şi prosperă fiecărui membru.

Faceţi studiu biblic interesant

Părinţii trebuie să se gândească cum să facă în aşa fel ca studiul să fie cât se poate de interesant pentru copii şi pentru toţi cei care participă. Fiecărui îi va fi interesant dacă se va vedea implicat. Dacă însă unul face lectură şi toţi trebuie să asculte, este mai puţin interesant sau poate chiar se plictisesc repede, mai ales copiii. De aceea, faceţi în aşa fel ca să împlicaţi pe fiecare să participe prin citire, punerea întrebărilor, prin răspunsuri, etc. Noi obişnuim în casă să citim la rând condiţiile din manual, apoi textul biblic şi să răspundem la întrebări. Astfel, fiecare este implicat în aceeaşi măsură.

Aveţi răbdare

De obicei cel mai mic copil din casă citeşte mai încet decât ceilalţi sau poate nu ştie încă să citească. Aveţi suficientă răbdare cu el. Dacă începeţi acum studiul, vă sfătui să începeţi cu acela care este cel mai simplu şi după puterile lui. Ca să-l implicăm pe Daniel care este cel mai mic copil al nostru şi nici nu mergea la şcoală atunci, nici nu putea citi, am început cu studiul inductiv pentru copii Iona. El asculta şi căuta să coloreze şi cuvintele cheie, dar cel mai mult să facă desenele care se cereau în studiu. Aşa se simţea implicat şi important şi nu întârzia niciodată să răspundă când ştia răspunsul. Noi îl lăsam pe el să o facă ca să se simtă implicat şi important in studiul nostru. Astfel, el a fost motivat să înveţe a citi şi aşa a învăţat şi literele, prin studiile biblice care le-am făcut. De atunci am studiat multe cursuri şi acum toţi copiii, şi Daniel, citesc şi sunt foarte activi la studiu.

Folosiţi manuale interesante

Noi folosim manualele de studiu biblic inductiv pentru că le găsim a fi cele mai interesante pentru noi şi pentru că ne ajută să studiem textul biblic nemijlocit şi să-i pătrundem în adâncime înţelesul. Prin faptul că studiem după manuale, rămânem la acelaşi scop. Apoi, manualele sunt şi o măsură după care putem verifica cum studiem Scripturile, ce răsunsuri dăm, cum înţelegem şi la orice moment ne putem întoarce înapoi dacă este nevoie. Manualele au transformat studiul biblic într-o experienţă interesantă care aduce rezultate frumoase în transformarea caracterelor fiecărui din noi.

Nu face abuz de răbdare

Copiii nu sunt în stare să depună acelaşi efort ca şi maturii când studiază şi să să stea mult timp. De aceea, este important să măsuraţi bine timpul şi să studiaţi aşa ca toţi să înţeleagă bine un adevăr, să le fie interesant şi să aştepte cu nerăbdare să continie a doua zi. Aici iar vă recomand manualele de studiu biblic inductiv pentru că în ele materialul este împărţit pe lecţii şi fiecare lecţie este împărţită pe zile.

Rugaţi-vă împreună

Este important să vă rugaţi oridecâte ori începeţi să studiaţi Sfintele Scripturi pentru că ele au fost scrise prin Duhul Sfânt şi tot Duhul este cel care ne face să le înţelegem. Tot aşa este important să vă rugaţi la urmă pentru aplicarea în practică a lucrurilor învăţate şi pentru alte nevoi de rugăciune pe care le aveţi. Dar, atenţie celor maturi. Nu faceţi rugăciuni lungi care să-i obosească pe copii. Lăsaţi-i să se roage ei şi apoi rugaţi-vă scurt pentru ei şi pentru cele învăţate. Altfel, vă puteţi trezi că la terminarea rugăciunii cineva din copii deja va dormi pe scaun. Cel mai rău însă poate fi că de la un timp copiii să înceapă a concepe rugăciunea ca o practică lungă şi obositoare. Doar nu vrem să fie aşa.

Dumnezeu să vă binecuvinteze şi studiaţi Biblia cu copiii. Domnul Isus a zis:

Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei. (Evanghelia după Matei 19:14)