Şapte (7) motive pentru studierea Bibliei cu întreaga familie

În calitate de pastot am observat că sunt puţine familii de creştini unde se face studiu biblic sistematic. Noi studiem cu întreaga familie şi aceasta este o mare binecuvântare pentru fiecare. În acest articol vreau să prezint cititorului şapte motive pentru studierea Bibliei cu familia şi doresc ca fiecare să iniţieze această practică binecuvântată în casa lor.

studierea bibliei cu familia1. Este o poruncă de la Dumnezeu studierea Bibliei cu familia inclusiv

La ieşirea poporului Israel din Egipt, când erau încă în pustie, Dumnezeu le-a dat Legea (Cele 5 cărţi ale lui Moise) unde este scris:

Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi cânt te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâni, şi să-ţi fie ca nişte fruntării între ochi. Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale. (Deuteronom 6:5-9)

În acea perioada antică, când nu erau materiale tipărite cum avem azi, când nu erau atâtea posibiltăţi pentru studierea Cuvântului Său, Dumnezeu a dat poruncă părinţilor să folosească toate resursele posibile, inclusiv uşorii casei şi porţile, pentru a întipări în mintea copiilor poruncile Lui. Aceasta avea să le asigure fericirea şi viitorul copiilor şi a ţării. Cu atât mai mult trebuie să folosim noi timpul şi resursele de care dispunem ca să-i învăţăm pe copiii noştri Legea lui Dumnezeu.

2. În copilărie se formează caracterul

În epistola a II, Apostolul Pavel, care se afla închis în teminţa din Roma, i-a scris lui Timotei, ucenicul său preaiubit:

Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta Eunice, şi sunt încredinţat că şi în tine. ( II Timotei 1:5)

Credinţa neprefăcută a fost o calitate prezentă în familia lui Timotei, pentru că a fost parte a caracterului mamei şi a bunicii lui. Această calitate a moştenit-o, sau mai drept spus, a învăţat-o şi Timotei pentru că în familia lor s-a studiat Cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce mai menţionează Pavel despre Timotei în îndemnul pe care i-l dă:

Tu să rămâi în lucrurile, pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat: din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţă în Hristos Isus. (II Timotei 3:14-15)

Pentru că a fost învăţat din pruncie Sfintele Scripturi a ajuns să fie un om integru şi un experimentat şi binecuvântat slujitor în lucrarea lui Dumnezeu.

3. Creşterea spirituală a întregii familii

Pentru că se studiază aceleaşi subiecte biblice şi pentru că toţi iau parte la studiu, toţi membrii familiei vor avea aceeaşi creştere în ce priveşte înţelegerea adevărului biblic. Aceasta aduce unitate în familie şi cu adevărat vor deveni o inimă şi un duh.

4. Familia va fi protejată de presiunile păcătoase din afară

Lumea post-modernistă în care trăim caută în toate felurile să ne influenteze vieţile şi familiile. Cu părere de rău, cele mai multe din aceste influenţe sunt rele şi distrugătoare. Prin studierea Bibliei ne protejăm pe noi şi pe copiii noştri de aceste influenţe.

Într-o zi Năstica, fiica noastră de 16 ani, a venit de la şcoala foarte necăjită şi ne-a spus că au fost adunaţi toţi elevii în sala festivă a şcolii ca să aibă întâlnire cu un scriitor. În discursul lui, scriitorul a început să le motiveze pe studente să privească spectacolulul “Monoloagele vaginului” care este unul cu conţinut imoral. El a spus că oamenii inculţi şi întunecaţi nu acceptă şi critică acest spectacol. A mai spus aşa zisul “scriitor” că înainte a fost chirurg şi a făcut avort la mai multe femei ce au apelat la serviciile lui. Atunci fiica noastră s-a ridicat în picioare şi l-a confruntat în faţa tutor spunându-i: “Eu sunt una care nu am mers la spectacolul “Monoloagele vaginului” şi nu pentru că sunt incultă, ci tocmai pentru că am discernământ şi vreau să-mi protejez viaţa, caracterul şi familia viitoare. Spuneţi-mi, însă Dvs. cum vă pretindeţi a fi un om cult când noi vedem în faţa noastră un criminal care a omorât copiii nevinovaţi?” În sală s-a lăsat liniştea pentru că nu au avut ce spune nici scriitorul, nici profesorii şi nici elevii. Suntem foarte mândri de faptul că fiica noastră a stat tare şi nu s-a lăsat influenţată de presiunile ce au fost exersate asupra şi care sunt zilnic, cu mare putere, aplicate asupra multor elevi, tineri, studenţi şi asupra tuturor oamenilor. Fiica noastră a putut sta tare pentru că valorile ei sunt întemeiate pe Sfintele Scripturi ce le studiem cu toţii în casă.

5. Toţi membrii familiei vor mărturisi Evanghelia cu putere

Domnul Isus a spus că “din prisosul inimii vorbeşte gura”. Dacă în casele noastre se studiază Cuvântul lui Dumnezeu sistematic, inimile noastre vor fi pline de El şi fiecare din noi va fi un viu martor al Domnului Isus în orice loc. Am observat că copiii noştri depun mărturii puternice la alţii şi nici măcar nu realizează că au făcut aceasta. Tocmai de aceea mă înteresez de fiecare dată cum a fost la şcoală, ce au mai făcut, etc. ca să aud lucruri ce îmi aduc o mare, foarte mare bucurie, ca cea la care s-a referit Apostolul Ioan când a spus:

Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr (III Ioan 4)

Într-o zi David, fiul nostru mai mare, mi-a spus că la lecţia de Educaţie Fizică i-au învăţat despre modul sănătos de viaţă. Profesorul le-a spus să se protejeze de droguri pentru că nici un om care începe să se drogheze nu mai poate fi salvat şi nu mai poate fi eliberat de această patimă. Atunci, David a ridicat mîna şi când a fost întrebat i-a spus profesorului şi clasei: “Tatăl meu are mai mulţi prieteni care se drogau înainte, dar când au aflat despre Domnul Isus şi au crezut din toată inima în El, Domnul nostru i-a eliberat deplin şi ei acum sunt slujitori ai Evangheliei.” Această frază a fost o puternică mărturie despre puterea Domnului nostru şi a Evangheliei.

6. Copiii vor învăţa să deosebească binele de rău

Cetatea Ninive a fost capitala măreţului stat antic Asiria. Răutatea locuitorilor ei a ajuns atât de mare încât Dumnezeu a hotărât nimicirea, dar înainte de aceasta le-a mai dat o şansă de salvare prin faptul că a trimis la ei pe proorocul Iona. Acest prooroc era plin de ură pentru ei şi tare le-ar fi dorit nimicirea. După ce a mers o zi prin cetate şi a anunţat nimicirea, s-a aşezat la marginea oraşului, pe un deal, ca să savureze plăcerea pe care o va primi când va vedea nimicirea cetăţii şi a locuitorilor ei. Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care i-a ţinut umbră dar care s-a uscat repede, fapt pentru care Iona s-a supărat tare.

Atunci şi Domnul i-a zis: “Ţie îţi este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nici o trudă şi pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut şi într-o noapte a pierit. Şi mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni, care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulţime de vite!” (Iona 4:10-11)

Noi trăim într-o lume lipsită de discernământ, unde oamenii nu mai deosebesc binele de rău. Locuitorii pământului au creat şi trăiesc într-o totală confuzie. Răul îl numesc bine şi întunericul lumină. Avortul îl numesc “planificarea familiei” pe când acesta este omor intenţionat al propriului copil. Perversiunile sexuale le numesc “orientări sexuale netradiţionale” pe când Dumnezeu spune că sunt urâciuni şi lucruri scârboase. Această lipsă de discernământ se vede la oameni de toate vârstele şi în toate laturile vieţii. După ce aproape toate familiie femeior care pleacă peste hotare se distrug, s-ar părea că ar trebui să se micşoreze numărul celor care părăsesc familia. Vedem însă că şi mai multe femei pleacă. O totală lipsă de discernământ. Oamenii nu deosebesc dreapta de stânga lor. Dacă îi învăţăm pe copii noştri Cuvîntul lui Dumnezeu şi dacă studiem toţi împreună, astfel învăţăm să deosebim binele de rău şi să fim oameni înţelepţi cu discernământ, aşa cum spune Biblia când scrie despre importanţa studierii profunde a mesajului ei:

Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceea a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul. (Evrei 5:14)

7. Copiii învaţă disciplina studierii

Prin studierea Bibliei cu familia sistematic copiii vor învăţa o disciplină pe care o vor păstra pentru tot restul vieţii lor, în cele mai grele împrejurări şi tot aşa vor face şi în familile pe care le vor avea. Studierea Sfintelor Scripturi le va aduce fericire, bucurie şi protecţie.