Ce este orientarea sexuală?

p023hr6cExistă foarte multă discuţie şi confuzie cu privire la acest termen care este folosit din abundenţă în epoca noastră post-modernistă pentru a crea confuzie între ce este normal şi ce este perversiune. În acest articol voi prezenta felul cum se face uz şi abuz de acest termen.

Enciclopedia Wikipedia dă următoarea definiţie

Orientarea sexuală se referă la sexul persoanelor care sunt în centrul dorinţelor, fanteziilor şi simţurilor erotice sau amoroase ale unui om, sexul faţă de care o persoană este “orientată”. Termenii alternativi preferinţă sexuală sau înclinaţie sexuală au înţelesuri similare în majoritatea contextelor discursive.

Autorii proiectului Legii pentru prevenirea şi combaterea discriminării în Republica Moldova folosesc de mai multe ori acest termeni şi i-au dat următoarea definiţie:

Orientarea sexuală se referă la următoarele categorii de persoane: heterosexuali, homosexuali, bisexuali şi persoanele transgender. Aceasta se va aplica de asemenea cuplurilor de acelaşi sex. (Articol 4, punct 8 )

Potrivit autorilor proiectului de lege nediscriminare, heterosexualitatea este de o potrivă cu homosexualitate şi bisexualitatea, etc. Toate acestea nu sunt de cât o expresie a orientării sexuale, consideră autorii proiectului de lege.

Să vedem ce spune Dumnezeu în Biblie? Sfintele Scripturi vorbesc foarte clar şi specific la acest subiect şi prezintă ce este orientare sexuală şi ce este perversiune.

Dumnezeu este creatorul sexualităţii şi a orientării sexuale. Primul capitol din prima care a Bibliei, Genesa, spune:

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. (Genesa 1:27)

Dumnezeu a stabilit orientarea sexuală a omului, adică care să fie preferinţele şi înclinaţiile lui sexuale când a zis:

De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup. (Genesa 1:24)

Potrivit versetului citat, Dumnezeu a stabilit ca orientarea sexuală sau dorinţele sexuale ale bărbatului să fie îndreptate spre soţia lui iar ale femeii să fie îndreptate spre soţul ei.

Odată cu întrarea păcatului în lume a fost afectată grav sexualitatea omului, făcându-l să dorească relaţii sexuale cu persoane care sunt în afara limitelor stabilite de Dumnezeu.

Omul are responsabilitatea să-şi ţină în control dorinţele şi pasiunle lui sexuale

De aceea, 2 din cele 10 porunci ne învaţă să ne ţinem în frâu dorinţele sexuale. În poruncile 7 şi 10 Dumnezeu spune astfel:

Să nu preacurveşti. (Exod20:14)

Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău. Exod 20:17)

În cartea Levitic Dumnezeu trece în listă perversiunile sexuale

pentru care au fost nimicite popoarele din Canaan şi pentru care urma să fie nimicit şi poporul Israel dacă le va tolera şi le va practica. Printre aceste perversiuni sunt curvia (relaţia sexuală între după persoane care nu fac parte dintr-un legământ de căsătorie), preacurvia (relaţia sexuală între două persoane dintre care cel puţin una face parte dintr-un legământ de căsătorie), incestul (relaţii sexuale între rude), homosexualitatea şi zoofilia. Toate aceste practici au atras mânia lui Dumnezeu asupra popoarelor care au tolerat şi le-au practicat.

Dumnezeu, care a creat pe om şi sexualitatea lui, spune absolut categoric:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinta aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii (bărbaţi care se prostituiază), nici sodomiţii (homosexualii), nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defaimătorii, nici răpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:9-19)

Evanghelia eliberează pe oameni de robia perversiunilor

Versetele de mai sus au fost adresate prima dată creştinilor din Corint, un oraş peste măsură de stricat şi imoral. Dar, chiar şi acolo, Evanghelia a avut o foarte mare putere şi Apostolul Pavel le aminteşte creşrinilor din Corint zicând:

Şi aşa aţi fost unii din voi (curvari, preacurvari, homosexuali, etc.)! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:11)

Diavolul şi oamenii care îl slujesc depun toate eforturile pentru a perverti dorinţele sexuale ale oamenilor şi pentru aceasta foloseşte spectacole cum ar fi “Monoloagele vaginului”, panouri care pretind a face publicitate la colanţi, emisiuni TV, filme, cărţi, reviste, pornografii pe Internet, etc.

Bărbatul şi femeia înţeleaptă îşi va proteja orientarea sexuală aşa cum a creat-o Dumnezeu, să fie doar pentru partenerul de căsătorie şi nu va lăsa să fie pervertită această dorinţă sfântă, pusă în oameni de Dumnezeu ca să fie îndreptată doar spre partenerul legămîntului de căsătorie care este o persoană de sex opus. Iată cum te învaţă Dumnezeu să-ţi protejezi şi să-ţi manifeşti orientarea ta sexuală:

Izvorul tău să fie binecuvântat, şi bucură-te de nevasta tinereţii tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută; fii îmbătat tot timpul de drăgălăşeniile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei! Şi pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină, şi ai îmbrăţişa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului, şi El vede toate cărările lui. Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui, şi este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare, se va poticni din prea multa lui nebunie. (Proverbele lui Solomon 5:18-23)

Nu te lăsa înşelat de uneltirile diavolului. Păzeşte-ţi mintea şi nu permite să-ţi afecteze cineva sau ceva curăţia orientării tale sexuale care trebuie să fie îndreptată cu exclusivitate doar spre sotul sau soţia ta.