Mărturie: ”Studierea Bibliei aduce vindecare”

Doresc să împărtășesc cum a lucrat Dumnezeu în anul  acesta în grupele de studiu pe care mi le-a dat , caci El dă voința și tot El dă înfăptuire. A Lui este toata slava și cinstea în veci de veci!

Una din grupele cu care am făcut anul acesta  studiu biblic se întîlnește la noi acasă, vinerea la orele 19. Anul acesta am studiat împreună cursurile Iosif,  Legamantul si Casatorie fără regrete. Grupul a fost pînă nu demult mixt: creștini si necreștini și slăvit să fie Domnul că 11 persoane au încheiat legămînt cu Domnul Isus Hristos. Dumnezeu ne-a binecuvîntat și ne-a însoțit și cu minunile Sale prin vindecarea miraculoasă a lui Alexei, un  tînăr de 30 ani, care suferea de leucemie și diabet zaharat. În urma rugăciunilor fierbinți ale grupului  și credinței lui puternice că Dumnezeu a purtat boala lui în rănile Sale pe cruce acum două mii de ani (1 Petru 2:24), Dumnezeu l-a vindecat  pe el fizic și a adus la pocăință alte cinci persoane din rudele sale, precum si pe medicul care-l trata. Acest lucru ne-a întărit mai tare în credință și în dorința de a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu.

Cu un alt grup de femei de la biserica „Isus Salvatorul” am studiat anul acesta cursurile Iacov, Numele lui Dumnezeu și am început Calendarul „Familia creștină”. Grupul se întîlește  în fiecare luni la orele 18.  Se adună circa  50 de creștine care sunt cele mai active în biserică. Studiile facute împreună ne-au ajutat să înțelegem mai bine cine este Dumnezeul nostru , care este poziția noastră în El și la ce suntem chemați. Astfel,  întărite în Domnul am participat toate la mai multe lucrări organizate în biserică : vizite la azilul de bătrîni, vizite în bisericile din sate prin care am încurajat bisericile prin studiu si părtășie, întruniri organizate pentru văduve și  femei singure, întruniri  cu femeile cu soți necredincioși, etc. 

Una din cele mai impresionante întruniri pentru mine a fost cea cu deținutele de la închisoarea din Rusca. Înainte de a merge, mi s-a spus că ele sunt împietrite, ascultă dar nu reacționeaza la Cuvînt. Am fost împreună cu mai multe femei din grupul nostru și fiecare a  avut un cuvînt de îmbărbătare și încurajare, iar la sfîrșit  am facut un mic studiu din Biblie  despre dragostea lui Dumnezeu. La sfîrșitul studiului, Duhul lui Dumnezeu m-a îndemnat să le fac chemare să-L accepte pe Domnul Isus în inima lor și cînd mai mult de jumatate din cele aflate in sală (68 persoane) au ridicat mîna arătîndu-și dorința de a-L accepta pe Domnul Isus în inima lor,  pentru cîteva momente m-am pierdut ,  nu m-am așteptat la așa răspuns, avînd în vedere ce mi s-a spus mai înainte. Dar Dumnezeu este Cel ce lucrează cu putere în orice inimă. Sora Catea din grupul nostru merge în fiecare duminică acolo și face studiu cu un grup de circa 30 persoane care se adună regulat. Dumnezeu să crească Sămînța  sădită în inimile acestor femei lipsite de dragostea altora și disprețuite de oameni.

La fel de binecuvîntat a fost și timpul petrecut în studiu la școala duminicală,  în care sunt implicată cu copiii de varsta cuprinsă între 13-14 ani. Anul acesta am studiat cartea Iosif.  A fost un har să auzi rugăciunile copiilor care își doreau să se asemene cu Iosif în felul lor de trăire, iar cîțiva din copii care sunt tratați cu brutalitate de  tații lor necredincioși au primit balsamul necesar pe rănile lor sufletești și încredere că Domnul este în control în orice situație. Ne-am bucurat împreună cu ceilalți profesori cînd una din elevele noastre, Mariana, s-a înscris la botezul care va avea loc la sfîrșitul lunii mai . Ne rugăm pentru ea ca Domnul s-o poarte în carul Lui de biruință pe Calea ce a ales-o.

E minunat sa fii conlucrător cu Dumnezeu, mai bine zis să fii martor cum Dumnezeu își face lucrarea prin copii Săi. Binecuvantat fie El din veșnicii în veșnicii, căci toate vin de la El, prin EL și pentru gloria și slava Lui. 

Zinaida Cibotarica – studenta Institutul de Studii Biblice Inductive din Moldova