Statistici despre progresul Evangheliei în lumea modernă

statistici

Pe acelaşi portal, care l-am menţionat în articolul de ieri, am găsit alte statistici comparative care ne ajută să realizăm care este progresul Evangheliei în lumea de azi.

Evanghelia nu a fost încă propovăduită până la marginile pământului

Când ucenicii L-au întrebat care va fi semnul venirii Sale şi al sfârşitul veacului acestuia, Domnul Isus a spus:

Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. (Evanghelia după Matei 24:14)

Noi trăim într-un secol al celor mai avansate tehnologii şi noutăţile se răspândesc cu o viteză foarte mare. În timp de câteva ore majoritatea locuitorilor pământului au aflat despre tragedia care s-a întâmplat la acea dată de 11 Septembrie în SUA. Vestea Evangheliei este însă propovăduită de aproape 2000 ani şi iată ce statistici avem în prezent:

 • Din cele 5,8 miliarde care alcătuiesc populaţia pământului, 1,2 miliarde (aproximativ 20%) nu au auzit încă mesajul Evangheliei.
 • Dacă 6000 popoare se consideră mai mult sau mai puţin a fi creştini, alte 3000 au auzit puţină mărturie creştină. Încă 3000 popoare sunt considerate că nu le-a fost predicat mesajul Evangheliei, iar 1000 nu au făcut încă cunoştinţă cu creştinii.
 • Din cele 370 mega-limbi (care sunt vorbite de mai mult de 1.000.000 oameni) nu există şi nu au fost transmise prin radio emisiuni cu mesajul Evangheliei în 201 mega-limbi.
 • 97% din oamenii cărora nu le-a fost mărturisită Evanghelia locuiesc în aşa numita „Fereastra 10-40” .

Tu ai putea să-ţi dedici viaţa pentru a le duce Evanghelia la unul din aceste popoare. Aceasta înseamnă să mergi la ei, să locuieşti cu ei, să înveţi limba lor, să traduci Biblia în limba lor, să faci ucenici şi lucrători care vor duce vestea mântuirii la toată naţiunea respectivă.

Evanghelia se răspândeşte cu o mare putere

Chiar dacă am ajuns să trăim în vremuri de apatie, când materialismul şi indiferenţa pentru aproapele a cuprins pe mulţi din cei ce se numesc Creştini, Evanghelia înaintează cu putere, pentru că Evanghelia lui Hristos „este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede”. Iată cestatistici avem care arată  felul cum s-a răspândit Evanghelia de-a lungul secolelor:

 • În anul 100 după naşterea lui Hristos proporţia era de 1 creştin la 360 necreştini.
 • Astăzi proporţia este de 1 creştin la 5 necreştini.
 • 70 % din numărul total al creştinilor evanghelici locuiesc în ţările lumii a treia.

Care este contribuţia ta personală la răspândirea mesajului Evangheliei? Câţi oameni din jurul tău au auzit şi au înţeles clar mesajul Evangheliei din mărturia ta? Câţi oameni au fost motivaţi de exemplul tău şi au devenit ucenici ai Domnului Isus? Cui ai spus despre Domnul Isus azi şi în săptămâna care a trecut?

Să mergem unde Hristos nu a fost vestit

În Epistola către Romani, Pavel le-a scris credincioşilor din Roma despre planurile lui de viitor astfel:

… de la Ierusalim şi ţările de primprejur, până la Iliric, am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos. Şi am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul, după cum este scris: „Aceia, cărora nu li se propovăduise despre El, Îl vor vedea, şi cei ce n-auziseră de El, Îl vor cunoaşte.” Iată ce m-a împiedicat de multe ori să vin la voi. Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă ţină pe aceste meleaguri, şi fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi, nădăjduiesc să vă văd în treacăt, când mă voi duce în Spania, şi să fiu însoţit de voi până acolo… (Romani 15:19-24)

Iată ce spun statisticile despre lucrarea creştină de misiune de azi:

 • Din cei 332000 misionari creştini care sunt în lumea întreagă, 328000 lucrează în mijlocul popoarelor evanghelizate şi doar 4000 propovăduiesc popoarelor ce nu au mai auzit mesajul Evangheliei.
 • Fiecărui misionar din mijlocul popoarelor ne-evanghelizate îi revin 400.000 oameni care nu au auzit despre Hristos.

De ce este aşa? Pricini pot fi mai multe, dar unul central este frica de moarte şi de persecuţii. Dumnezeu să ne dea curajul pe care îl au misionarii ce propovăduiesc azi în mijlocul popoarelor ne-evangelizate şi pe care l-a avut şi Apostolul Pavel când a spus:

Căci pentru mine a trăi este Hristos şi a muri este un câştig. (Filipeni 1:21)

Dumnezeu i-a protejat totdeauna pe oamenii curajoşi ce s-au încrezut în puterea Lui şi i-a purtat din biruinţă în biruinţă. Tu poţi deveni unul din aceşti oameni şi aşa să trăieşti o viaţă din plin.

Cât de mulţi bani ai investit pentru mântuirea altor oameni?

Înaintarea Evangheliei necesită resurse materiale şi financiare. Dumnezeu ne îndeamnă de multe ori în Sfintele Scriptură să jertfim din resursele care ne binecuvântează El, pentru a contribui la mântuirea celor ce nu au auzit încă despre Hristos. Cu părere de rău, nu toţi creştinii dau dovadă de aceeaşi râvnă şi dărnicie pentru mântuirea altora. Aşa a fost şi în vremurile Noului Testament. Iată ce spune Apostolul Pavel în aceeaşi Epistolă către Filipeni când le-a mulţumit pentru ajutorul trimis lui în misiunea ce o face:

Ştiţi voi înşivă, Filipenilor, că, la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o Biserică n-a avut legătură cu mine în ce priveşte „darea” şi „primirea” afară de voi. Căci mi-aţi trimis în Tesalonic, odată, şi chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umblu după câştigul care prisoseşte în folosul vostru. (Filipeni 4:15-17)

Ce jertfesc Creştinii pentru înaintarea Evangheliei este un câştig care prisoseşte în folosul lor şi o comoară care dăinuieşte în ceruri. Dar… cu părere de rău, statisticile la acest capitol sunt foarte triste şi iată ce spun:

 • Din fiecare 1000 lire sterline cheltuite de către bisericile creştine, 999 sunt cheltuite pentru lucrarea care se face tot în ţările creştine, 99 cenţi pentru lucrarea din lumea necreştină şi doar 10 cenţi pentru lucrarea din mijlocul popoarelor care nu au auzit nici odată Evanghelia.
 • În Statele Unite ale Americii se cheltuiesc de 60 ori mai mulţi bani pe alcool decât pentru misiune şi de 18 ori mai mult se cheltuieşte pentru câni şi ceea ce ţine de îngrijirea lor, decât pentru misiune.

Ultimele cifre sunt statisticile pentru ţara care în lumea modernă a trimis şi susţine cei mai mulţi misionari. Putem să ne închipuim cum stau lucrurile la capitolul misiune în alte ţări. Nu avem o statistică în această privinţă despre Moldova, dar ne dăm seama că poate fi mai rea decât ce am văzut din cifrele de mai sus.

Câţi bani din ceea ce cîștigi, ai jertfit şi jertfeşti tu personal pentru lucrarea de misiune? Ce poţi face mai mult pentru înaintarea Evangheliei?

Dumnezeu să ne binecuvânteze cu inimi bune, gata să ia parte la Evanghelie din cea dintâi zi a pocăinţei noastre, până în ziua venirii Domnului Isus Hristos.