Ce efect are în lumea întreagă mesajul Evangheliei timp de un minut?

mesajul EvanghelieiAm găsit pe un site câteva informaţii interesante care relatează statistici despre efectul Evangheliei în fiecare minut în întreaga lume. Iată ce spun aceste statistici despre mesajul Evangheliei. În fiecare minută:

  • 15 persoane care nu au mai auzit mesajul Evangheliei, primesc un tractat, o broşură, etc.
  • 27 persoane care nu au mai auzit anterior mesajul Evangheliei primesc o copie a întregii Biblii sau a unei porţiuni din Biblie.
  • 163 persoane, care nu au mai auzit anterior mesajul Evangheliei ascultă despre mântuirea care este în Hristos aşa ca să poată în înţelege şi lua o decizie. Din ei, 114 devin Creştini.
  • În timpul ultimilor 100 de ani, în fiecare minută 5,55 locuitori ai Africii şi 5,16 locuitori ai Asiei s-au întors la Hristos

Aş fi foarte curios să cunosc o astfel de statistică pentru Moldova. Dar va spune cineva? Păi nu suntem toţi creştini? Da şi nu… Aş vrea să cunosc numărul celor care se întorc din toată inima la Dumnezeu ca să trăiască viaţa într-o deplină ascultare de Cuvântul Lui scris în Biblie. Faci tu parte din numărul acestor oameni?

Care este partea ta la răspândirea Evangheliei în fiecare minută? Care este partea ta la răspândirea Evangheliei în general? Apostolul Pavel a scris despre Creştini din oraşul Filipi astfel:

Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte, pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie pentru partea, pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum. (Filipeni 1:3-5)

Şi aş mai avea o întrebare la urmă… Câţi oameni din cei ce au auzit şi au primit mesajul Evangheliei au devenit ucenici ai Domnului Isus Hristos dedicându-se cercetării Sfintelor Scripturi, aşa cum a spus Mântuitorul când ne-a dat această Mare Însărcinare:

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin. (Evaghelia după Matei 28:19-20)