Stăpînirea de sine şi manifestările în viaţa cotidiană

CUm se manifestă stăpânirea de sine Dumnezeu a spus prin înţeleptul Solomon astfel:

Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz, şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi. (Proverbele lui Solomon 16:32)

Stăpânirea de sine se identifică în situaţii de conflict

Este uşor să fii stăpân pe emoţiile tale când oamenii te tratează bine şi cu respect. Dar, când apar situaţii de conflict, când eşti provocat la mânie, atunci este greu să fii stăpân pe sine. Cel care rămâne stăpân pe sine va gândi calm, la rece şi nu va acţiona din fierbinţeală, pentru că aşa va face doar prostii. Cel stăpân pe sine este încet la mânie şi stăpânirea de sine preţuieşte mai mult ca vitejia şi curajul. Doar prin stăpânire de sine şi cu înţelepciune de la Dumnezeu poţi depăşi cele mai grele conflicte ale vieţii.

Lipsa de stăpânire de sine te face extrem de vulnerabil

Un alt proverb din Cartea Sfântă spune:

Omul care nu este stăpân pe sine, este ca o cetate surpată şi fără ziduri. (Proverbele lui Solomon 25:28)

Pe un astfel de om oricine va putea să-l provoace la mânie şi la acţiuni negândite, care îi vor aduce faliment, ruşine şi suferinţă.

Stăpânirea de sine este roada Duhului Sfânt

Te întrebi cum poţi deveni un om stăpân pe sine? Oricine crede în Domnul Isus din toată inima şi încheie un legământ cu El, primeşte Duhul Sfânt de la Dumnezeu. Odată cu Duhul Sfânt, în inima noastră este turnată dragostea lui Dumnezeu, ne sunt date daruri duhovniceşti ca să le putem sluji celorlalţi copiii ai lui Dumnezeu şi ne sunt transformate caracterele, aşa cum scrie Apostolul Pavel când zice:

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. (Galateni 5:22-24)

Oricine a primit Duhul lui Dumnezeu, poate să fie un om stăpân pe sine, în sens de a nu se lăsa provocat la mânie şi alte emoţii rele. Unica responsabilitate a acestui om va rămâne să se lase călăuzit în orice împrejurare de Duhul lui Dumnezeu, care locuieşte în el. Dumnezeu să ne ajute pe toţi să fim stăpâni pe noi şi să urmărim pacea cu toţi oamenii.