Ce spune Biblia despre soţul şi soţia care, fiind despărţiţi o perioadă lungă, s-au înţeles să-şi satisfacă dorinţele sexuale cu alte persoane?

Întrebare:

O colegă de serviciu a soţiei are soţul plecat la muncă în Spania şi de vreo câţiva ani au convenit cu soţul că pe perioada cât stau departe unul de altul ambii să poate merge să-şi satisfacă nevoile sexuale la prostituate şi astfel să poată rezista distanţei mai uşor. Ce ziceţi de aşa ceva?

Soțiisă-şi satisfacă dorinţele sexuale cu alte persoane?Însăşi faptul că au ajuns unii oameni să gândească astfel este un prilej de mare întristare… În Decalog există două porunci care se referă nemijlocit la comportamentul sexual. Porunca a 7-a spune:

Să nu preacurveşti. (Exodul 20:14)

Preacurvie este orice relaţie sexuală în afara căsătoriei din care cel puţin o singură parte face parte dintr-un legământ ce căsătorie. Porunca a 10 din Decalog spune:

Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. (Exodul 20:17)

Interdicţia lui Dumnezeu de a întreţine relaţii sexuale în afara căsătoriei se referă nu doar la fapta curviei însuşi, ci şi la nivel de gândire. Nu este îngăduit unei persoane nici să se gândească şi nici să poftească sexual în inima lui o altă persoană afară de cea cu care face parte din legământul căsătoriei lui sau a ei.

În cartea prorocului Maleahi este descrisă apostazia poporului din acea vreme. Ei se certau cu Dumnezeu şi insistau asupra părerilor lor pe care le credeau drepte. Iată una din învinuirile pe care le-a adus lor Dumnezeu şi cu privire la care tot au ales să se certe. Voi da citire pasajului întreg:

Iată acum ce mai faceţi: acoperiţi cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete şi gemete, aşa încât El nu mai caută la darurile de mâncare şi nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Şi dacă întrebaţi: „Pentru ce?”… Pentru că Domnul a fost martor între tine şi nevasta din tinereţea ta, căreia acum nu-i eşti credincios, măcar că este tovarăşa şi nevasta cu care ai încheiat legământ! Nu ne-a dat Unul singur, Dumnezeu, suflarea de viaţă şi ne-a păstrat-o? Şi ce cere acel Unul singur? Sămânţă dumnezeiască! Luaţi seama, dar, în mintea voastră şi niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinereţea lui! „Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie – zice Domnul Dumnezeul lui Israel – şi pe cel ce îşi acoperă haina cu silnicie – zice Domnul oştirilor. De aceea, luaţi seama în mintea voastră şi nu fiţi necredincioşi!” (Maleahi 2:13-16)

Soţul şi soţia despre care aţi scris, prin decizia care au luat-o au ales să-şi bată joc de legământul lui Dumnezeu şi îşi vor purta osânda. Căsătoria nu este invenţia lor, ci a fost instituita de Dumnezeu ca să reprezinte o imagine cerească pe pământ. Prin hotărârea de a merge la prostituate acest soţ şi soţie s-au înţeles împreună să necinstească căsătoria şi pe Dumnezeu care a instituit-o şi care a zis:

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Sfătuiesc şi îndemn pe soţul şi soţia care au procedat astfel să se grăbească să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu şi să se oprească din răul pe care îl practică. Să se întoarcă unul la altul şi să trăiască frumos împreună împlinind reciproc nevoile sexuale ale celuilalt pentru că Dumnezeu a spus:

Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei. Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. (1 Corinteni 7:2-5)