Soluția este la noi | Editorial Radu Blendarencu

Vremurile în care trăim ne-au zguduit din temelie. Pandemia declanșată de noul coronavirus cu siguranță a făcut omenirea să se întrebe încotro mergem. Cel puțin așa mi-ar place. Această situație este o bună lecție și pentru mine. Am văzut încă o dată că nimeni și nimic nu poate sta împotriva puterii lui Dumnezeu, care este Suveran și care face ce vrea cu acest pământ. În această situație de mare încercare pentru fiecare dintre noi, am înțeles un lucru. Soluția este la noi. Noi suntem cei care putem opri această pandemie doar dacă facem exact ce ne spune Dumnezeu. În primul rând, scump cititor, trebuie să înțelegem că sănătatea, vindecarea și ascultarea merg mână în mână. Ne place sau nu, dar trebuie să recunoaștem că este o legătură strânsă între păcat și bolile pe care le vedem acum. Evident, nu toate bolile sunt o consecință a păcatului, dar în vremurile martori ai căror suntem, țin să cred că păcatul meu și al multora ar cauza criza prin care trecem.

Vreau să vedem împreună ce le-a spus Dumnezeu poporului Său, care ar fi trecut printr-o criză asemănătoare. În cartea 2 Cronici, Dumnezeu le-a spus clar că soluția vindecării era la ei, adică la oameni. Iată ce trebuia să facă ei și cred cu desăvârșire că și noi trebuie să urmăm acești pași. Dumnezeu ne cere în primul rând să ne smerim. Adică să recunoaștem că tot ceea ce avem Îi aparține. Să nu mai credem faptul că venim dintr-o civilizație europeană, fiind dintr-o națiune creștină, și având facilitățile pe care le avem pe bătrânul continent, poate cumva să ne dea o imunitate. Nu, categoric, Dumnezeu vrea să recunoaștem că ceea ce avem îi aparține și că fără El suntem neputincioși. Tocmai această situație trebuie să ne smerească și să ne deschidă ochii inimii.

Apoi ni se cere să ne rugăm în aceste vremuri, să ne rugăm, adică să strigăm la El după vindecarea spirituală a sufletului nostru. Să mijlocim mai mult în genunchi decât în fața computerelor sau a telvizoarelor ca Dumnezeu să își reverse mila Sa peste noi. Până a veni această epidemie, repede ne rugam, repede vorbeam cu Dumnezeu, verificam des ceasul când se termină serviciile divine, repede citeam Biblia și totul făceam repede. Tocmai aceste vremuri trebuie să ne facă să înțelegem că părtășia cu Dumnezeu este esențială și sfântă.
Dumnezeu ne mai cere să căutăm fața Lui. Acum să ne cercetăm și să vedem cât de des studiam Sfintele Scripturi? Nu este așa că mereu aveam ceva mai important decât studiu biblic? Dumnezeu este în Cuvântul Său. Haideți împreună la modul cel mai serios să Îl căutăm pe Cel ce ne poate izbăvi de această pandemie.

Ne mai spune Sfânta Scriptură ca să îi căutăm fața lui Dumnezeu și să ne abatem de la căile noastre rele. Scumpule cititor, să nu ne mai mințim că nu avem păcate. Dumnezeu ne promite că dacă am păcătuit să ne mărturisim păcatele noastre și El este bun să ne ierte. Haideți să avem un timp de pocăință. Și dacă vom face așa, eu Îl cred pe Dumnezeu care își asumă angajamentul să ne asculte din ceruri și să ne ierte păcatul. Tot Dumnezeu ne promite că dacă vom face ceea ce este descris mai sus, țara ne va fi tămăduită. Cu toți vrem ca această pandemie să treacă cât mai repede, dar cât de repede vrem să ascultăm de ceea ce ne spune Dumnezeu în Sfintele Scripturi? Haideți să ne grăbim, nu știm ce ne va aduce ziua de mâine. Haideți azi să alergăm la El, și vă veți convinge că soluția este la noi!
Dumnezeu să aibă milă!

Autor: Radu Blendarencu